Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Kevzara
sarilumab

Листовка: информация за пациента


Kevzara 150 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка Kevzara 200 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка сарилумаб (sarilumab)


Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

преди да се използва.

чанта.

Съхранявайте спринцовката на място, недостъпно за деца.


image

Какво да не правите

Не използвайте спринцовката, ако е повредена или капачката на иглата липсва или не е прикрепена.

Не сваляйте капачката на иглата преди да сте готови да инжектирате. Не докосвайте иглата.

Не се опитвайте да поставяте капачката обратно върху спринцовката. Не използвайте повторно спринцовката.

Не замразявайте и не затопляйте спринцовката.

Не съхранявайте спринцовката при температура над 25ºC, след като е извадена от хладилника. Не излагайте спринцовката на пряка слънчева светлина.

Не инжектирайте през дрехите.


Ако имате допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.


Стъпка A: Подготовка за инжекцията


image

 1. Подгответе всичко, от което имате нужда върху чиста, равна работна повърхност.

  • Ще имате нужда от тампон със спирт, памучен тампон или марля и непробиваем контейнер.

  • Извадете една спринцовка от опаковката, като я държите по средата на тялото. Съхранявайте останалата спринцовка в картонената опаковка в хладилника.


image

2.Погледнете етикета.

Не използвайте спринцовката, ако датата е изтекла.


image

 1. Погледнете лекарството.

  • Проверете дали течността е бистра и безцветна до бледожълта.

  • Може да забележите въздушно мехурче, това е нормално.

   Не инжектирайте, ако течността е мътна, с променен цвят или съдържа частици.


   image


   image

 2. Поставете спринцовката на равна повърхност и я оставете да се затопли до стайна температура (<25°C) в продължение на поне 30 минути.

  • Използването на спринцовката при стайна температура може да направи инжекцията по- комфортна.

   Не използвайте спринцовката, ако е била извън хладилника за повече от 14 дни.

   Не загрявайте спринцовката; оставете я да се затопли сама.

   Не излагайте спринцовката на пряка слънчева светлина.


   image

   30

   мин


   image

 3. Изберете мястото за инжектиране.

  • Вие може да инжектирате в бедрото или корема, с изключение на областта от 5 cm около пъпа. Ако някой друг Ви поставя инжекцията, може да използва също и външната страна на горната част на ръката.

  • Сменяйте мястото за инжектиране всеки път, когато поставяте инжекцията.

   Не инжектирайте в кожна област, която е болезнена, наранена, или има синини или белези.


   image

   Места за инжектиране


   image

 4. Подгответе мястото за инжектиране.

  • Измийте ръцете си.

  • Почистете кожата с тампон, напоен със спирт.

Не докосвайте мястото на инжектиране отново преди инжектирането.


image

Стъпка Б: Приложение на инжекцията – Извършете стъпка Б само след като сте завършили стъпка A “Подготовка за инжекцията”


image

 1. Издърпайте капачката на иглата.

  • Хванете спринцовката по средата на тялото, с игла, насочена далеч от Вас.

  • Дръжте ръката си далеч от буталото.

   Не изгонвайте въздушните мехурчета от спринцовката.

   Не издърпвайте капачката на иглата, докато не сте готови да инжектирате.

   Не поставяйте обратно капачката на иглата.


   image

   image

 2. Захванете кожата.

  • Използвайте палеца и показалеца си, за да захванете кожна гънка на мястото за инжектиране.


 3. Вкарайте иглата в кожната гънка под ъгъл приблизително 45º.


  image


  image

 4. Натиснете буталото надолу.

  • Бавно натискайте буталото надолу, докато спринцовката се изпразни.


   image


   image

 5. Преди да извадите иглата, проверете дали спринцовката е празна.

  • Извадете иглата под същия ъгъл, под който е била инжектирана.

  • Ако забележите кръв, притиснете мястото с памучен тампон или марля.

   Не разтривайте кожата след инжекцията.


   image


   image

 6. Поставете използваната спринцовка и капачката в непробиваем контейнер веднага след употреба.

  • Винаги съхранявайте контейнера на място, недостъпно за деца.

Не поставяйте обратно капачката на иглата.

Не изхвърляйте използваната спринцовка в контейнера за домашни отпадъци.

Не изхвърляйте Вашия непробиваем контейнер в контейнера за домашни отпадъци, освен ако Вашите местни разпоредби позволяват това. Посъветвайте се с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, как да изхвърляте контейнера.


image