Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Lifmior
etanercept

Листовка: информация за потребителя


LIFMIOR 10 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор за педиатрично приложение

Етанерцепт (Etanercept)


image

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка (и от двете страни), преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.


Какво съдържа тази листовка


Информацията в тази листовка е организирана в следните 7 точки:


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

 1. Какво представлява LIFMIOR и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате LIFMIOR

 3. Как да използвате LIFMIOR

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате LIFMIOR

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 7. Указания за приготвяне и инжектиране на LIFMIOR (Вижте обратната страна)


 1. Какво представлява LIFMIOR и за какво се използва


  LIFMIOR e лекарство, което е съставено от два човешки белтъка. Той блокира активността на друг белтък в организма, който причинява възпаление. LIFMIOR действа чрез ограничаване на възпалението, свързано с определени заболявания.


  LIFMIOR се предписва за лечение на следните заболявания при деца и юноши:


  • За следните типове ювенилен идиопатичен артрит, когато лечението с метотрексат не е дало достатъчно добър резултат или не е подходящо за тях:


   • Полиартрит (с положителен или отрицателен ревматоиден фактор) и разширен олигоартрит при пациенти на възраст 2 години и повече


   • Псориатичен артрит при пациенти на възраст 12 години и повече


  • За ентезит-свързан артрит при пациенти на възраст 12 години и повече, когато другите широко използвани лечения не са дали достатъчно добър резултат или не са подходящи за тях

  • Тежък псориазис при пациенти на възраст 6 години и повече, които са имали недостатъчен отговор към (или не са в състояние да приемат) фототерапия и друга системна терапия.


 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате LIFMIOR Не използвайте LIFMIOR

  • Ако детето, за което се грижите, е алергично към етанерцепт или към някоя от останалите съставки на LIFMIOR (изброени в точка 6). Ако детето получи алергични реакции като стягане в гърдите, хрипове, замаяност или обрив, не инжектирайте повече LIFMIOR и незабавно се свържете с Вашия лекар.

  • Ако детето има или е в риск от развитие на сериозна инфекция на кръвта, наречена сепсис. Ако не сте сигурни, моля, свържете се с Вашия лекар.

  • Ако детето има някакъв вид инфекция. Ако не сте сигурни, моля, говорете с Вашия лекар.


   Предупреждения и предпазни мерки


   Говорете с Вашия лекар, преди да приемете LIFMIOR.


   • Алергични реакции: Ако детето получи алергични реакции като стягане в гърдите, хрипове, замаяност или обрив, не инжектирайте повече LIFMIOR и незабавно се свържете с Вашия лекар.

    Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   • Инфекции/хирургични намеси: Ако детето развие нова инфекция или ще има някаква голяма хирургична намеса, лекарят може да поиска да проследи лечението с LIFMIOR.

   • Инфекции/диабет: Информирайте Вашия лекар, ако детето има анамнеза за повтарящи се инфекции или страда от диабет или други състояния, които повишават риска от инфекция.

   • Инфекции/проследяване: Информирайте Вашия лекар за всяко предстоящо пътуване извън европейския регион. Ако детето развие симптоми на инфекция, като температура, студени тръпки или кашлица, незабавно уведомете Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да продължи да проследява детето за наличие на инфекции, след като детето прекрати употребата на LIFMIOR.

   • Туберкулоза: Тъй като при пациенти, лекувани с LIFMIOR, се съобщава за случаи на туберкулоза, Вашият лекар ще провери за признаци и симптоми на туберкулоза, преди да предпише LIFMIOR. Това може да включва обстойна анамнеза, рентгенография на гръдния кош и туберкулинов тест. Провеждането на тези изследвания трябва да се запише в Сигналната карта на пациента. Много е важно да информирате Вашия лекар, ако детето някога е имало туберкулоза, или ако е било в близък контакт с някой, който е имал туберкулоза. Ако по време на лечението или след него се появят симптоми на туберкулоза (например продължителна кашлица, загуба на тегло, отпуснатост, лека треска) или някаква друга инфекция, незабавно информирайте Вашия лекар.

   • Хепатит B: Информирайте Вашия лекар, ако детето има или някога е имало хепатит B. Вашият лекар трябва да изследва за наличие на инфекция с хепатит В, преди детето да започне лечение с LIFMIOR. Лечението с LIFMIOR може да доведе до повторно активиране на хепатит B при пациенти, които вече са били инфектирани с вируса на хепатит B. Ако това се случи, трябва да спрете да използвате LIFMIOR.

   • Хепатит C: Информирайте Вашия лекар, ако детето има хепатит C. Вашият лекар може да пожелае да проследи лечението с LIFMIOR, в случай че инфекцията се задълбочи.

   • Нарушения на кръвта: Незабавно потърсете медицински съвет, ако детето има признаци или симптоми като постоянно висока температура, възпалено гърло, поява на синини, кръвоизлив или бледност. Такива симптоми могат да насочат към съществуване на

    потенциално животозастрашаващи заболявания на кръвта, които могат да налагат спиране на LIFMIOR.

   • Нарушения на нервната система и очите: Информирайте Вашия лекар, ако детето има множествена склероза, неврит на очния нерв (възпаление на нервите на окото) или трансверзален миелит (възпаление на гръбначния мозък). Вашият лекар ще определи дали LIFMIOR е подходящо лечение.

   • Застойна сърдечна недостатъчност: Информирайте Вашия лекар, ако детето има анамнеза за застойна сърдечна недостатъчност, тъй като LIFMIOR трябва да се използва с повишено внимание при тези обстоятелства.

   • Рак: Информирайте Вашия лекар, ако детето има или някога е имало лимфом (вид рак на кръвта) или някакъв друг рак, преди да му бъде приложен LIFMIOR.

    Пациенти с тежък ревматоиден артрит, които отдавна страдат от това заболяване, може да са с по-висок от средния риск за развитие на лимфом.

    Деца и възрастни, приемащи LIFMIOR, могат да имат повишен риск от развитие на лимфом или друг вид рак.

    Някои деца и пациенти в юношеска възраст, които са получили LIFMIOR или други лекарства, действащи по същия начин както LIFMIOR, са развили различни видове рак, включително необичайни видове, които понякога водят до смърт.

    Някои пациенти, получаващи LIFMIOR, са развили рак на кожата. Уведомете Вашия лекар, ако детето получи някаква промяна във вида на кожата или израстъци по кожата.

   • Варицела: Информирайте Вашия лекар, ако детето е изложено на варицела, докато използва LIFMIOR. Вашият лекар ще определи дали е подходящо превантивно лечение за варицела.

   • Злоупотреба с алкохол: LIFMIOR не трябва да се използва за лечение на хепатит, свързан със злоупотреба с алкохол. Моля, уведомете Вашия лекар, ако детето, за което се грижите, има анамнеза за злоупотреба с алкохол.

    Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   • Грануломатоза на Вегенер: LIFMIOR не се препоръчва за лечение на грануломатоза на Вегенер, рядко възпалително заболяване. Ако детето, за което се грижите, има грануломатоза на Вегенер, говорете с Вашия лекар.

   • Противодиабетни лекарства: Информирайте Вашия лекар, ако детето има диабет или приема лекарства за лечение на диабет. Вашият лекар може да реши дали детето има нужда от по-малко противодиабетни лекарства, докато приема LIFMIOR.


    Деца и юноши


   • Ваксинации: Ако е възможно, при децата трябва да са проведени всички ваксинации, преди да използват LIFMIOR. Някои ваксини, като пероралната полиомиелитна ваксина, не трябва да се прилагат, докато се използва LIFMIOR. Моля, консултирайте се с лекаря на Вашето дете, преди детето да приеме някакви ваксини.

   • Възпалително заболяване на червата (ВЗЧ): При пациенти с ювенилен идиопатичен артрит (ЮИА), лекувани с LIFMIOR, има случаи на ВЗЧ. Кажете на лекаря, ако детето получи коремни крампи и болки, диария, загуба на тегло или кръв в изпражненията.


    Обикновено LIFMIOR не трябва да се използва при деца с полиартрит или разширен олигоартрит под 2-годишна възраст или при деца с ентезит-свързан артрит или псориатичен артрит под 12-годишна възраст, или при деца с псориазис под 6-годишна възраст.


    Други лекарства и LIFMIOR


    Информирайте лекаря или фармацевта, ако детето приема, наскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства (в това число анакинра, абатацепт или сулфасалазин), включително и такива, които не са предписани от лекаря на детето. Детето не трябва да приема LIFMIOR с лекарства, съдържащи активното вещество анакинра или абатацепт.

    Бременност и кърмене


    LIFMIOR трябва да се използва по време на бременност само при категорична необходимост. Трябва да се консултирате с Вашия лекар, ако забременеете, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност.


    Ако сте получили LIFMIOR по време на бременност, при бебето Ви може да има по-висок риск от развитие на инфекция. Допълнително, в едно проучване се съобщава за проява на повече вродени дефекти, когато майката е приемала LIFMIOR по време на бременност, в сравнение с майките, които не са приемали LIFMIOR или други подобни лекарства (TNF-антагонисти), но не се съобщава за специфичен тип на вродените дефекти. В друго проучване не е установен повишен риск от вродени дефекти, когато майката получава LIFMIOR по време на бременността. Вашият лекар ще Ви помогне да решите дали ползите от лечението превишават потенциалния риск за Вашето бебе. Важно е да информирате детския лекар и другите медицински специалисти за употребата на LIFMIOR по време на бременността, преди на бебето да бъде приложена някаква ваксина (за повече информация вижте точка 2 „Ваксинации“).


    Жените, използващи LIFMIOR, не трябва да кърмят, тъй като LIFMIOR преминава в кърмата.


    Шофиране и работа с машини


    Не се очаква употребата на LIFMIOR да повлияе способността за шофиране и работа с машини.


    Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

 3. Как да използвате LIFMIOR Употреба при деца и юноши

  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Ако чувствате, че ефектът на LIFMIOR е твърде силен или твърде слаб, говорете с Вашия лекар или фармацевт.


  Подходящата доза и честота на прилагане за детето или юношата ще зависи от телесното тегло и заболяването. Лекарят ще Ви даде подробни указания за приготвяне и измерване на подходящата доза.


  Флаконът от 10 mg е за деца, на които е предписана доза от 10 mg или по-малко. Всеки флакон трябва да се използва еднократно за един пациент и всеки остатък от разтвора трябва да се изхвърли.


  За полиартрит и разширен олигоартрит при пациенти на възраст 2 години и повече или ентезит- свързан артрит или псориатичен артрит при пациенти на възраст 12 години и повече

  обичайната доза е 0,4 mg LIFMIOR на kg телесно тегло (максимум до 25 mg), прилаган два пъти седмично или 0,8 mg LIFMIOR на kg телесно тегло (максимум до 50 mg), прилаган веднъж седмично.


  За псориазис при пациенти на възраст от 6 години нагоре обичайната доза е 0,8 mg LIFMIOR на kg телесно тегло (до максимум 50 mg) и трябва да се прилага веднъж седмично. Ако LIFMIOR няма никакъв ефект върху състоянието на детето след 12 седмици, Вашият лекар може да Ви каже да спрете да използвате това лекарство.


  Начин и път на приложение


  LIFMIOR се прилага чрез инжекция под кожата (чрез подкожна инжекция).

  LIFMIOR може да се приема със или без храни или напитки.


  Прахът трябва да се разтвори преди употреба. Подробни указания как да се приготвя и инжектира LIFMIOR са дадени в точка 7 „Указания за приготвяне и инжектиране на LIFMIOR“. Не смесвайте разтвора на LIFMIOR с което и да било друго лекарство.


  За да си спомняте по-лесно, може да е от полза да записвате в дневник в кой ден (кои дни) от седмицата трябва да се използва LIFMIOR.


  Ако сте използвали повече от необходимата доза LIFMIOR


  Ако сте използвали повече от необходимата доза LIFMIOR (било то чрез инжектиране на твърде голяма доза еднократно или чрез твърде честото му приложение), говорете незабавно с лекар или фармацевт. Винаги съхранявайте картонената опаковка на лекарството у себе си, дори ако е празна.


  Ако сте пропуснали да инжектирате LIFMIOR


  Ако пропуснете една доза, трябва да я инжектирате колкото е възможно по-скоро, след като си спомните, освен ако следващата Ви доза по график не е на следващия ден, в който случай трябва да прескочите пропуснатата доза. След това продължете да инжектирате лекарството в обичайните дни. Ако не си спомните до деня, в който трябва да се направи следващата инжекция, не приемайте двойна доза (2 дози в един и същи ден), за да компенсирате пропуснатата доза.


  Ако сте спрели употребата на LIFMIOR


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Вашите симптоми може да се появят отново след спиране.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


  Алергични реакции


  Ако детето получи някое от следните оплаквания, не му прилагайте повече LIFMIOR. Незабавно кажете на Вашия лекар или отидете в спешното отделение на най-близката до Вас болница.


  • Затруднено преглъщане или дишане.

  • Подуване на лицето, гърлото, ръцете или ходилата.

  • Чувство за нервност или тревожност, сърцебиене или внезапно почервеняване на кожата и/или чувство за топлина.

  • Тежък обрив, сърбеж или уртикария (надигнати червени или бели участъци от кожата, които често сърбят).


   Сериозните алергични реакции са редки. Ако детето получи някой от по-горните симптоми, то може да развива алергична реакция към LIFMIOR, така че трябва да потърсите незабавно медицинска помощ.

   Сериозни нежелани реакции


   Ако забележите някой от следните признаци, детето може да се нуждае от спешна медицинска помощ:

  • Признаци на сериозни инфекции, като много висока температура, която може да е придружена от кашлица, задух, студени тръпки, слабост или топла, зачервена, болезнена възпалена област от кожата или ставите на детето

  • Признаци на кръвни нарушения, като кръвоизливи, поява на синини или бледност

  • Признаци на нервни нарушения, като скованост, изтръпване, промени в зрението, болка в окото или поява на слабост в ръката или крака

  • Признаци на сърдечна недостатъчност или влошаваща се сърдечна недостатъчност, като умора или задух при физическо усилие, подуване на глезените, чувство за тежест в гърлото или корема, нощен задух или кашлица, синкав цвят на ноктите или около устните

  • Признаци на рак: Ракът може да засегне която и да е част от тялото, включително кожата и кръвта, а възможните признаци зависят от вида и мястото на рака. Тези признаци могат да включват загуба на тегло, висока температура, подуване (със или без болка), продължителна кашлица, наличие на струпеи или подутини по кожата

  • Признаци на автоимунни реакции (образуване на антитела, които могат да увредят нормалните тъкани в тялото), като болка, сърбеж, слабост и нарушения на дишането, мисленето, усещанията или зрението

  • Признаци на лупус или лупус-подобен синдром, като промени в теглото, упорит обрив, висока температура, болка в ставите или мускулите или умора

  • Признаци на възпаление на кръвоносните съдове, като болка, треска, зачервяване или затопляне на кожата или сърбеж.


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Това са редки или нечести нежелани реакции, но са сериозни заболявания (някои от които могат рядко да са фатални). Ако тези признаци се появят, незабавно кажете на Вашия лекар или заведете детето в спешното отделение на най-близката до Вас болница.


   Известни са следните нежелани реакции с LIFMIOR, групирани в низходяща честота:


  • Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

   Инфекции (включително настинки, синузит, бронхит, инфекции на пикочните пътища и кожни инфекции); реакции на инжекционното място (включително кръвоизлив, поява на синини, зачервяване, сърбеж, болка и подуване). Реакции на инжекционното място (те не възникват толкова често след първия месец от лечението). Някои пациенти развиват реакция на инжекционно място, което е използвано преди.


  • Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

   Алергични реакции, треска, обрив, сърбеж, антитела, насочени срещу нормалните тъкани (образуване на автоантитела).


  • Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

   Сериозни инфекции (включително пневмония, дълбоки кожни инфекции, ставни инфекции, инфекции на кръвта и инфекции на различни места); влошаване на застойна сърдечна недостатъчност; нисък брой на червените кръвни клетки, нисък брой на белите кръвни клетки, нисък брой на неутрофилите (вид бели кръвни клетки); нисък брой на тромбоцитите; рак на кожата (с изключение на меланома); локализирано подуване на кожата (ангиоедем); уртикария (надигнати червени или бели участъци от кожата, които често сърбят); възпаление на очите; псориазис (нов или влошаващ се); възпаление на кръвоносните съдове, засягащо множество органи; повишени чернодробни ензими (при пациентите, които получават и лечение с метотрексат, честотата на повишените резултати от чернодробни кръвни изследвания е „чести“).

  • Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):

   Сериозни алергични реакции (включително тежко локализирано подуване на кожата и хрипове); лимфом (вид рак на кръвта); левкемия (рак, засягащ кръвта и костния мозък); меланома (вид кожен рак); комбинирано нисък брой на тромбоцитите, еритроцитите и левкоцитите; нарушения на нервната система (с тежка мускулна слабост и признаци и симптоми, подобни на тези на множествена склероза или възпаление на нервите на очите или гръбначния мозък); туберкулоза; новопоявила се застойна сърдечна недостатъчност; гърчове; лупус или лупус-подобен синдром (симптомите могат да включват упорит обрив, треска, болки в ставите и умора); кожен обрив, който може да доведе до появата на тежки мехури и белене на кожата; лихеноидни реакции (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив и/или нишковидни сиво-бели линии върху лигавиците); възпаление на черния дроб, причинено от собствената имунна система на организма (автоимунен хепатит; при пациентите, получаващи лечение с метотрексат, честотата е „нечести“); нарушение на имунната система, което може да засегне белите дробове, кожата и лимфните възли (саркоидоза); възпаление или разрастване на съединителна тъкан в белите дробове (при пациентите, които получават и лечение с метотрексат, честотата на възпаление или разрастване на съединителна тъкан в белите дробове е „нечести“).


  • Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души): Неспособност на костния мозък да произвежда основни кръвни клетки.


  • С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка): Меркел- клетъчен карцином (вид кожен рак); прекомерно активиране на белите кръвни клетки, свързано с възпаление (синдром на активиране на макрофагите); повторна поява на хепатит B (инфекция на черния дроб); влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (възпаление и отслабване на мускулите, с придружаващ кожен обрив).


   Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

   Допълнителни нежелани реакции при деца и юноши


   Нежеланите реакции, наблюдавани при деца и юноши и тяхната честота, са сходни с тези описани по-горе.


   Съобщаване на нежелани реакции


   image

   Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате LIFMIOR


  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след „Годен до“ . Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да се съхранява в хладилник (2 C – 8 C). Да не се замразява.

  Преди приготвяне на разтвора LIFMIOR, LIFMIOR може да се съхранява извън хладилника при температура не повече от 25 C за еднократен период до четири седмици; след това той не трябва да се поставя отново в хладилник. LIFMIOR трябва да се изхвърли, ако не се използва в рамките на четири седмици след изваждане от хладилника. Препоръчва се да си запишете датата, на която LIFMIOR е изваден от хладилника, и датата, след която LIFMIOR трябва да се изхвърли (не повече от 4 седмици след изваждане от хладилника). Този нов срок на годност не трябва да надхвърля срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка.

  След приготвяне на разтвора LIFMIOR се препоръчва незабавна употреба. Въпреки това разтворът може да се използва до 6 часа при съхранение при температура до 25 C.


  Не използвайте това лекарство, ако забележите, че разтворът не е бистър или че съдържа частици. Разтворът трябва да бъде бистър, безцветен до бледожълт или бледокафяв, без никакви бучици, люспички или частици.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа LIFMIOR

  Активната съставка в LIFMIOR е етанерцепт. Всеки флакон от LIFMIOR 10 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор за педиатрична употреба съдържа 10 mg етанерцепт. След разтваряне разтворът съдържа 10 mg/ml етанерцепт.


  Другите съставки са:

  Прах: Манитол (E421), захароза и трометамол. Разтворител: Вода за инжекции.


  Как изглежда LIFMIOR и какво съдържа опаковката


  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  LIFMIOR 10 mg прах и разтворител за инжекционен разтвор за педиатрична употреба се предлага като бял прах с разтворител за инжекционен разтвор (прах за инжекция). Всяка опаковка съдържа 4 флакона, 4 предварително напълнени спринцовки с вода за инжекции, 4 игли, 4 адаптера за флакон и 8 тампона, напоени със спирт.


  Притежател на разрешението за употреба и производител


  Притежател на разрешението за употреба:

  Pfizer Europe MA EEIG Boulevard de la Plaine 17 1050 Bruxelles

  Белгия


  Производител:

  Wyeth Pharmaceuticals New Lane

  Havant

  Hampshire, PO9 2NG Великобритания


  Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12,

  2870 Puurs Белгия


  За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.


  België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A. / N.V.

  Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

  Kύπρος

  PFIZER EΛΛAΣ A.E. (CYPRUS BRANCH) T: +357 22 817690


  Česká Republika Pfizer PFE, spol. s r.o. Tel: +420-283-004-111

  Magyarország

  Pfizer Kft.

  Tel: +36 1 488 3700

  Danmark

  Pfizer ApS

  Tlf: +45 44 201 100

  Malta

  Vivian Corporation Ltd. Tel: +35621 344610


  Deutschland

  Pfizer Pharma GmbH

  Tel: +49 (0)30 550055-51000

  Nederland

  Pfizer bv

  Tel: +31 (0)10 406 43 01


  България

  Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

  Тел.: +359 2 970 4333

  Norge

  Pfizer Norge AS

  Tlf: +47 67 52 61 00


  Eesti

  Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal Tel: +372 666 7500

  Österreich

  Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0


  Ελλάδα

  PFIZER EΛΛAΣ A.E. Τηλ.: +30 210 67 85 800

  Polska

  Pfizer Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 335 61 00


  España

  Pfizer, S.L.

  Télf: +34 91 490 99 00

  Portugal

  Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda Tel: (+351) 21 423 55 00


  France

  Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

  Pfizer

  Tél +33 (0)1 58 07 34 40

  România

  Pfizer Romania S.R.L Tel: +40 (0) 21 207 28 00


  Hrvatska

  Pfizer Croatia d.o.o. Tel: +385 1 3908 777

  Slovenija

  Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

  Tel: +386 (0)1 52 11 400


  Ireland

  Pfizer Healthcare Ireland

  Tel: +1800 633 363 (toll free)

  Tel: +44 (0)1304 616161

  Slovenská Republika

  Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421 2 3355 5500


  Ísland

  Icepharma hf.

  Tel: +354 540 8000

  Suomi/Finland

  Pfizer Oy

  Puh/Tel: +358 (0)9 430 040


  Italia

  Pfizer S.r.l.

  Tel: +39 06 33 18 21

  Sverige

  Pfizer Innovations AB Tel: +46 (0)8 550 520 00


  Latvija

  Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel. +371 67035775

  United Kingdom

  Pfizer Limited

  Tel: +44 (0)1304 616161


  Lietuva

  Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje Tel. +3705 2514000

  Дата на последно преразглеждане на листовката


  Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата


 7. Указания за приготвяне и инжектиране на LIFMIOR


Тази точка е разделена на следните подточки:


a. Въведение

б. Подготовка за инжекция

в. Подготовка на дозата от LIFMIOR за инжектиране г. Прибавяне на разтворител

д. Изтегляне на разтвора LIFMIOR от флакона е. Поставяне на иглата върху спринцовката

ж. Избор на място за инжектиране

з. Подготовка на мястото за инжектиране и инжектиране на разтвора LIFMIOR и. Изхвърляне на материалите


a. Въведение


Следните указания обясняват как да се приготвя и инжектира LIFMIOR. Моля, прочетете указанията внимателно и ги следвайте стъпка по стъпка. Точната техника на инжектиране и количеството, което трябва да приложите на детето, ще Ви бъдат указани от лекаря на Вашето дете или неговия/нейния асистент. Не се опитвайте да поставите на детето инжекция, докато не сте сигурни как да я приготвите и направите.


Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Тази инжекция не трябва да се смесва в същата спринцовка или флакон с никакво друго лекарство. Вижте точка 5 за указания за съхранение на LIFMIOR.


б. Подготовка за инжекцияАко имате някакви въпроси, моля, говорете с лекар, медицинска сестра или фармацевт, които са запознати с LIFMIOR.