Начална страница Начална страница
AstraZeneca

Hyrimoz
adalimumab

ЦЕНИ

Solution for injection 40 mg/0.8 ml 2 pre-filled pens

На едро: 526,00 лв
На дребно: 556,00 лв
Възстанови: 0,00 лв

Листовка: информация за пациента


Hyrimoz 20 mg инжекционен разтвор в предварително напълнена спринцовка

адалимумаб (adalimumab)


imageТози лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте края на точка 4.


Прочетете внимателно цялата листовка, преди детето Ви да започне да използва това лекарство, тъй като тя съдържа важна информация.


Какво съдържа тази листовка


 1. Какво представлява Hyrimoz и за какво се използва

 2. Какво трябва да знаете, преди детето Ви да използва Hyrimoz

 3. Как да използвате Hyrimoz

 4. Възможни нежелани реакции

 5. Как да съхранявате Hyrimoz

 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 7. Указания за употреба


 1. Какво представлява Hyrimoz и за какво се използва


  Hyrimoz съдържа активното вещество адалимумаб, лекарство, което действа на имунната (защитната) система на организма.


  Hyrimoz е предназначен за лечение на следните възпалителни заболявания:

  • полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

  • артрит, свързан с ентезит

  • псориазис с плаки при деца

  • болест на Крон при деца

  • неинфекциозен увеит при деца.


   Активното вещество в Hyrimoz, адалимумаб, е моноклонално антитяло. Моноклоналните антитела са протеини, които се свързват със специфични цели в организма.


   Специфичната цел на адалимумаб е протeин, наречен тумор-некротизиращ фактор (TNFα), който присъства в повишени количества при възпалителните заболявания, изброени по-горе. Свързвайки се с TNFα, Hyrimoz блокира неговото действие и намалява възпалението при тези заболявания.

   Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит и артрит, свързан с ентезит


   Полиартикуларният ювенилен идиопатичен артрит и артритът, свързан с ентезит, са възпалителни заболявания на ставите, които обикновено започват в детска възраст.


   Hyrimoz се използва за лечение на полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит при деца и юноши на възраст от 2 до 17 години и на артрит, свързан с ентезит, при деца и юноши на възраст от 6 до 17 години. Първоначално на пациентите може да бъдат прилагани други, променящи хода на заболяването лекарства, като метотрексат. Ако те не действат достатъчно добре, на пациентите ще бъде предписан Hyrimoz за лечение на техния полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит или артрит, свързан с ентезит.


   Псориазис с плаки при деца


   Псориазисът с плаки е възпалително кожно заболяване, което предизвиква образуването на червени, люспести, твърди петна по кожата, покрити със сребристи люспи. Псориазисът с плаки може да засегне и ноктите, като ги прави чупливи, води до удебеляване и отделяне на нокътя от нокътното ложе, което може да е болезнено. Счита се, че псориазисът се причинява от проблем с имунната система на организма, който води до повишена продукция на кожни клетки.


   Hyrimoz се използва за лечение на тежък псориазис с плаки при деца и юноши на възраст

   от 4 до 17 години, при които прилаганите лекарства върху кожата и лечението с УВ светлина не са подействали много добре или не са подходящи.


   Болест на Крон при деца


   Болестта на Крон е възпалително заболяване на червата.


   Hyrimoz се използва за лечение на умерена до тежка болест на Крон при деца и юноши на възраст от 6 до 17 години.


   Първоначално на детето Ви може да бъдат прилагани други лекарства. Ако тези лекарства не подействат достатъчно добре, на детето Ви ще бъде приложен Hyrimoz за намаляване на признаците и симптомите на неговото заболяване.


   Неинфекциозен увеит при деца


   Неинфекциозен увеит е възпалително заболяване, засягащо определени части на окото.

   Възпалението води до намаляване на зрението и/или наличие на мътнини в окото (черни

   точици или тънки линии, които се движат в зрителното поле). Hyrimoz действа чрез намаляване на това възпаление.


   Hyrimoz се използва за лечение на деца, навършили 2 години, с хроничен неинфекциозен увеит с възпаление, засягащо предната част на окото.


   Първоначално на детето Ви може да бъдат прилагани други лекарства. Ако тези лекарства не подействат достатъчно добре, на детето Ви ще бъде приложен Hyrimoz за намаляване на признаците и симптомите на неговото заболяване.


 2. Какво трябва да се знаете, преди детето Ви да използва Hyrimoz Не използвайте Hyrimoz

  • ако детето Ви е алергично към адалимумаб или към някоя от останалите съставки на това

   лекарство (изброени в точка 6).

  • ако детето Ви има тежка инфекция, включително туберкулоза, сепсис (отравяне на кръвта) или други опортюнистични инфекции (необичайни инфекции, свързани с отслабване на имунната система). Важно е да информирате Вашия лекар, ако детето Ви има симптоми на инфекция, например треска, рани, отпадналост, проблеми със зъбите (вижте „Предупреждения и предпазни мерки“).

  • ако детето Ви има умерена до тежка сърдечна недостатъчност. Важно е да информирате Вашия лекар, ако детето Ви е имало или има сериозно сърдечно заболяване (вижте

   „Предупреждения и предпазни мерки“).


   Предупреждения и предпазни мерки


   Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Hyrimoz. Алергична реакция

  • Ако детето Ви има алергична реакция със симптоми като стягане в гърдите, хриптене, замайване, оток или обрив, не инжектирайте повече Hyrimoz и незабавно се свържете с Вашия лекар, тъй като в редки случаи тези реакции могат да бъдат животозастрашаващи.


   Инфекция


  • Ако детето Ви има инфекция, включително продължителна или ограничена инфекция (като например язва на крака), консултирайте се с Вашия лекар преди употребата на Hyrimoz. Ако не сте сигурни, свържете се с Вашия лекар.

  • По време на лечението с Hyrimoz детето Ви може да се разболее по-лесно от инфекции.

   Този риск може да се увеличи, ако функцията на белите дробове на детето Ви е нарушена. Тези инфекции може да бъдат сериозни и да включват туберкулоза, инфекции, причинени от вируси, гъбички, паразити или бактерии, или други необичайни причинители на инфекции и сепсис (отравяне на кръвта).

  • В редки случаи тези инфекции може да бъдат животозастрашаващи. Важно е да информирате Вашия лекар за появата на симптоми като треска, рани, отпадналост или проблеми със зъбите при детето Ви. Вашият лекар може да препоръча временно спиране на употребата на Hyrimoz.


   Туберкулоза (ТБ)


  • Тъй като има съобщения за туберкулоза при пациенти на лечение с адалимумаб, Вашият лекар ще изследва детето Ви за признаци и симптоми на туберкулоза преди започване на лечението с Hyrimoz. Това включва обстойна медицинска оценка, включително анамнеза на детето Ви, и подходящ скрининг (например рентгенова снимка на гръдния кош и туберкулинов тест). Провеждането и резултатите от тези изследвания трябва да се отбележат в напомнящата карта на пациента на детето Ви. Много е важно да информирате Вашия лекар, ако детето Ви е боледувало от туберкулоза или е било в тесен контакт с някой болен от туберкулоза. По време на лечението може да се развие туберкулоза, дори ако детето Ви е приемало лечение за предпазване от туберкулоза. Ако по време на лечението или след него се появят симптоми на туберкулоза (постоянна кашлица, загуба на тегло, отпуснатост, леко повишена температура) или някаква друга инфекция, незабавно информирайте Вашия лекар.


   Пътуване/повтарящи се инфекции


  • Кажете на Вашия лекар, ако детето Ви е живяло или пътувало в райони, където често се срещат инфекции от гъбички като хистоплазмоза, кокцидиоидомикоза или бластомикоза.

  • Кажете на Вашия лекар, ако детето Ви е боледувало от повтарящи се инфекции или други заболявания, които повишават риска от инфекции.

   Вирус на хепатит В


  • Говорете с Вашия лекар, ако детето Ви е носител на вируса на хепатит B (HBV), ако има активна HBV инфекция или считате, че е изложено на риск от заразяване с HBV. Вашият лекар трябва да изследва детето Ви за вируса на хепатит B (HBV). Адалимумаб може повторно да активира инфекцията от HBV при хора, носители на този вирус. В някои редки случаи, особено ако детето Ви приема други лекарства, които потискат имунната система, повторното активиране на инфекцията с HBV може да бъде животозастрашаващо.


   Операция или проблеми със зъбите


   • Ако на детето Ви предстои операция или дентални процедури, моля, кажете на Вашия лекар, че детето Ви прилага Hyrimoz. Вашият лекар може да препоръча временно да спре употребата на Hyrimoz.


   Демиелинизиращо заболяване


  • Ако детето Ви има или развие демиелинизиращо заболяване (заболяване, което засяга защитната обвивка на нервите, като мултиплена склероза), Вашият лекар ще реши дали е необходимо да получава или да продължи да получава Hyrimoz. Незабавно информирайте Вашия лекар, ако детето Ви има симптоми като промени в зрението, слабост в ръцете или краката или изтръпване или мравучкане в някоя част на тялото.


   Ваксина


  • Определени ваксини съдържат живи, но отслабени форми на болестотворни бактерии или вируси и не трябва да се дават по време на лечението с Hyrimoz, за да не предизвикат случайно инфекция. Посъветвайте се с Вашия лекар преди приложението на каквито и да било ваксини на детето Ви. Препоръчва се, ако има възможност, децата да приключат с всички имунизации съгласно настоящия имунизационен календар за тяхната възраст преди започване на лечението с Hyrimoz.


   Ако дъщеря Ви е приемала Hyrimoz, докато е била бременна, бебето ѝ може да бъде с

   по-висок риск за развитие на такава инфекция до пет месеца след последната доза, която е получила по време на бременността. Важно е да информирате лекаря на бебето на дъщеря Ви и другите медицински специалисти, че тя е лекувана с Hyrimoz по време на бременността си, така че да могат да решат кога на бебето ѝ трябва да се направи каквато и да е ваксинация.


   Сърдечна недостатъчност


  • Важно е да кажете на Вашия лекар, ако детето Ви е имало или има тежко сърдечно заболяване. Ако Вашето дете има лека сърдечна недостатъчност и се лекува с Hyrimoz, състоянието му във връзка със сърдечната недостатъчност трябва да бъде внимателно проследявано от Вашия лекар. Ако детето Ви развие нови или влошаващи се симптоми на сърдечна недостатъчност (например, задъхване или отоци по краката), трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.


   Висока температура, кръвонасядания (синини), кръвотечение или бледост


  • При някои пациенти, организмът може да не успее да произведе достатъчно кръвни клетки, които се борят с инфекциите или да помагат за спирането на кървенето. Ако детето Ви вдигне температура, която не спада, много лесно получава синини или кървене или изглежда много бледо, веднага се свържете с Вашия лекар. Вашият лекар може да реши да спре лечението.

   Рак


  • Има много редки случаи на определени видове рак при деца и възрастни, прилагащи адалимумаб или други TNF-блокери. Хората с по-сериозен ревматоиден артрит, които са с по-голяма продължителност на заболяването, могат да са с по-висок риск от средния за развитието на лимфом и левкемия (видове рак, които засягат кръвните клетки и костния мозък). Ако детето Ви прилага Hyrimoz, рискът от появата на лимфом, левкемия или други видове рак може да се повиши. В редки случаи е бил наблюдаван специфичен и тежък вид лимфом при пациенти, лекувани с адалимумаб. Някои от тези пациенти са били лекувани също с лекарството азатиоприн или меркаптопурин. Информирайте Вашия лекар, ако детето Ви приема азатиоприн или меркаптопурин заедно с Hyrimoz.

  • Наблюдавани са много редки случаи на немеланомни форми на кожен рак при пациенти, прилагащи адалимумаб. Ако по време на или след лечението се появи ново поражение върху кожата или ако съществуващите белези или зони на поражения променят своя външен вид, информирайте Вашия лекар.

  • При пациенти с определен вид заболяване на белите дробове, известно като хронична обструктивна белодробна болест, лекувани с друг блокер на TNF-α, са наблюдавани случаи на други видове рак, различни от лимфом. Ако детето Ви страда от ХОББ или е заклет пушач, трябва да обсъдите с Вашия лекар дали лечението с TNF-α блокер е подходящо.


   Автоимунни заболявания


  • В редки случаи лечението с Hyrimoz може да доведе до симптоми, наподобяващи лупус- подобен синдром. Свържете се с Вашият лекар, ако се появят упорит, необясним обрив, треска, болка в ставите или умора.


   Деца и юноши


  • Не прилагайте Hyrimoz при деца с полиартикуларен ювенилен артрит на възраст под 2 години.

  • Не прилагайте Hyrimoz при деца с псориазис с плаки при деца или улцероцзен колит при деца, ако са на възраст под 4 години.

  • Не прилагайте Hyrimoz при деца с болест на Крон при деца, ако са на възраст под

   6 години.

  • Не използвайте предварително напълнена спринцовка от 40 mg, ако са препоръчани дози под 40 mg.


   Други лекарства и Hyrimoz


   Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако детето Ви приема, наскоро е приемало или е възможно да приема други лекарства.


   Hyrimoz може да се прилага заедно с метотрексат или определени, променящи хода на заболяването антиревматични средства (сулфасалазин, хидроксихлорохин, лефлуномид и инжекционни златни препарати), кортикостероиди или болкоуспокояващи средства, включително нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС).


   Детето Ви не трябва да прилага Hyrimoz с лекарства, съдържащи активните вещества анакинра или aбaтaцeпт, поради повишен риск от сериозна инфекция. Комбинацията от адалимумаб, както и други антагонисти на TNF-α и анакинра или абатацепт не се препоръчва на базата на възможно повишаване на риска от инфекции, включително сериозни инфекции, и други потенциални фармакологични взаимодействия. Ако имате въпроси, моля, обърнете се към Вашия лекар.

   Бременност и кърмене


   • Дъщеря Ви трябва да обмисли употребата на подходящи противозачатъчни средства за предотвратяване на забременяване и да продължи да ги използва в продължение на поне 5 месеца след последното лечение с Hyrimoz.

   • Ако дъщеря Ви е бременна, мисли, че може да е бременна или планира да има бебе, посъветвайте се с нейния лекар относно прилагането на това лекарство.

   • Hyrimoz трябва да се използва по време на бременност само ако е необходимо.

   • Според проучване върху бременността не съществува по-висок риск от вродени дефекти, когато майката е получавала адалимумаб по време на бременността, в сравнение с майките със същото заболяване, които не са получавали адалимумаб.

   • Hyrimoz може да се използва по време на кърмене.

   • Ако дъщеря Ви е получавала Hyrimoz по време на бременността си, бебето има по-голям риск да развие инфекция.

   • Важно е да уведомите лекаря на нейното бебе и другите медицински специалисти относно това, че е прилагала Hyrimoz по време на бременността, преди бебето да е ваксинирано (за повече информация относно ваксините вижте раздел „Предупреждения и предпазни мерки“).


    Шофиране и работа с машини


    Hyrimoz повлиява пренебрежимо способността за шофиране, каране на велосипед или работа с машини. След приложението на Hyrimoz може да се появи световъртеж и нарушение на зрението.


    Hyrimoz съдържа натрий


    Този лекарствен продукт съдържа под 1 mmol натрий (23 mg) за доза от 0,4 ml, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.


 3. Как да използвате Hyrimoz


  Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


  Hyrimoz се предлага за пациентите като писалка от 40 mg и предварително напълнени спринцовки от 20 mg и 40 mg за приложение на пълна доза от 20 mg или 40 mg.


  Полиартикуларен ювенилен идиопатичен артрит

  Възраст и телесно тегло

  Какво количество и колко често да се прилага?

  Бележки

  Деца, юноши и възрастни от 2-годишна възраст с тегло 30 kg или повече

  40 mg през седмица

  Неприложимо

  Деца, юноши от 2-годишна възраст с тегло 10 kg до по- малко от 30 kg

  20 mg през седмица

  Неприложимо


  Артрит, свързан с ентезит

  Възраст и телесно тегло

  Какво количество и колко често да се прилага?

  Бележки

  Деца, юноши и възрастни от 6-годишна възраст с тегло 30 kg или повече

  40 mg през седмица

  Неприложимо

  Деца, юноши от 6-годишна възраст с тегло 15 kg до по-

  малко от 30 kg

  20 mg през седмица

  Неприложимо


  Псориазис с плаки при деца

  Възраст и телесно тегло

  Какво количество и колко често да се прилага?

  Бележки

  Деца и юноши от 4- до

  17-годишна възраст с тегло

  30 kg или повече

  Начална доза от 40 mg,

  последвана от доза от 40 mg

  една седмица по-късно.


  След това обичайната доза е

  40 mg през седмица.

  Неприложимо

  Деца и юноши от 4- до

  17-годишна възраст с тегло

  15 kg до по-малко от 30 kg

  Начална доза от 20 mg, последвана от доза от 20 mg една седмица по-късно.


  След това обичайната доза е

  20 mg през седмица.

  Неприложимо


  Болест на Крон при деца

  Възраст и телесно тегло

  Какво количество и колко често да се прилага?

  Бележки

  Деца и юноши от 6- до

  17-годишна възраст с тегло

  40 kg или повече

  Начална доза от 80 mg (като две инжекции по 40 mg в един ден), последвана от доза от 40 mg през седмица, като се започне две седмици

  по-късно.


  Ако е необходим по-бърз отговор, Вашият лекар може да предпише начална доза от 160 mg (като четири инжекции по 40 mg в един ден или две инжекции по

  40 mg на ден в два последователни дни), последвана от доза от 80 mg (като две инжекции по

  40 mg в един ден) две седмици по-късно.


  След това обичайната доза е

  40 mg през седмица.

  Ако тази доза не действа достатъчно добре, лекарят на детето Ви може да увеличи дозировката до

  40 mg всяка седмица или

  80 mg през седмица.


  Болест на Крон при деца

  Деца и юноши от 6- до

  17-годишна възраст с тегло, по-малко от 40 kg

  Начална доза от 40 mg, последвана от доза от 20 mg през седмица, като се започне две седмици по- късно.


  Ако е необходим по-бърз отговор, Вашият лекар може да предпише начална доза от 80 mg (като две инжекции по 40 mg в един ден), последвана от доза от 40 mg две седмици по- късно.


  След това обичайната доза е

  20 mg през седмица.

  Ако тази доза не действа достатъчно добре, лекарят на детето Ви може да увеличи честотата на дозата до 20 mg всяка седмица.


  Неинфекциозен увеит при деца

  Възраст и телесно тегло

  Какво количество и колко често да се

  прилага?

  Бележки

  Деца и юноши от 2-годишна възраст с тегло 30 kg или

  повече

  40 mg през седмица с метотрексат

  Вашият лекар може също да предпише начална доза от

  80 mg, която може да се приложи една седмица преди започването на обичайната доза.

  Деца, юноши и възрастни от

  2-годишна възраст с тегло

  30 kg или повече

  20 mg през седмица с метотрексат

  Вашият лекар може също да предпише начална доза от

  40 mg, която може да се

  приложи една седмица преди започването на обичайната доза.


  Начин на приложение и път на въвеждане


  Hyrimoz се прилага чрез инжектиране под кожата (чрез подкожна инжекция).


  Подробни инструкции за инжектиране на Hyrimoz са представени в точка 7 „Указания за употреба”.


  Ако сте използвали повече от необходимата доза Hyrimoz


  Ако по невнимание сте инжектирали Hyrimoz по-често, отколкото трябва, свържете се с Вашия лекар или фармацевт и обяснете, че детето Ви е използвало повече от необходимото. Винаги взимайте със себе си опаковката на лекарството, дори да е празна.


  Ако сте пропуснали да използвате Hyrimoz


  Ако сте пропуснали да поставите инжекция на детето си, трябва да инжектирате следващата доза Hyrimoz веднага щом си спомните. Инжектирайте следващата доза на детето Ви на определения за това ден, както бихте направили в случай, че не сте пропуснали инжекция.

  Ако сте спрели употребата на Hyrimoz


  Решението да спрете да използвате Hyrimoz трябва да бъде обсъдено с лекаря на детето Ви. При спиране на лечението симптомите на заболяването може да се възобновят.


  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.


 4. Възможни нежелани реакции


  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето нежелани реакции са леки до умерени. Въпреки това някои от нежеланите реакции могат да бъдат сериозни и да изискват лечение. Нежеланите реакции може да се появят до 4 месеца или повече след последното инжектиране на Hyrimoz.


  Потърсете спешно медицинска помощ, ако забележите някои от следните признаци на алергична реакция или сърдечна недостатъчност:

  • тежък обрив, копривна треска;

  • отоци по лицето, ръцете, краката;

  • затруднено дишане и гълтане;

  • задух при усилие или при лягане или отоци по краката;


   Информирайте Вашия лекар колкото се може по-скоро, ако установите някои от следните признаци:

  • признаци и симптоми на инфекция като треска, гадене, рани, проблеми със зъбите, парене при уриниране, чувство на слабост или умора или кашлица;

  • оплаквания от неврологични проблеми, като: мравучкане, изтръпване, двойно виждане или слабост в ръцете или краката;

  • признаци за рак на кожата, като: подутина или открита, незарастваща рана;

  • признаци и симптоми, предполагащи кръвни нарушения, като повишена температура, която не спада, поява на синини, кървене, бледност.


   Представените по-долу нежелани реакции са били наблюдавани с адалимумаб.


   Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека)


  • реакции на мястото на инжектиране (включително болка, оток, зачервяване или сърбеж);

  • инфекции на дихателните пътища (включително простуда, хрема, инфекция на синусите, пневмония);

  • главоболие;

  • коремна болка;

  • гадене и повръщане;

  • обрив;

  • болка в мускулите.


   Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)


  • сериозни инфекции (включително отравяне на кръвта и грип);

  • чревни инфекции (включително гастроентерит);

  • кожни инфекции (включително целулит и херпес зостер);

  • инфекции на ушите;

  • инфекции на устната кухина (включително инфекции на зъбите и херпес);

  • инфекции на възпроизводителната система;

  • инфекция на пикочните пътища;

  • гъбични инфекции;

  • ставни инфекции;

  • доброкачествени тумори;

  • рак на кожата;

  • алергични реакции (включително сезонна алергия);

  • обезводняване;

  • промени в настроението (включително депресия);

  • тревожност;

  • безсъние;

  • сетивни нарушения, като мравучкане, боцкане, изтръпване;

  • мигрена;

  • симптоми на притискане на нервно коренче (включително болка в долната част на гърба и болка в крака);

  • нарушение на зрението;

  • възпаление на очите;

  • възпаление на клепачите и подуване на очите;

  • вертиго (световъртеж);

  • ускорено сърцебиене;

  • високо кръвно налягане;

  • горещи вълни;

  • хематом (кръвонасядане – твърда подутина от съсирена кръв);

  • кашлица;

  • астма;

  • задух;

  • кървене от стомашно-чревния тракт;

  • диспепсия (нарушено храносмилане, подуване, киселини);

  • киселинна рефлуксна болест (връщане на киселини от стомаха);

  • синдром на Сьогрен (включително сухота в очите и устата);

  • сърбеж;

  • сърбящ обрив;

  • поява на синини;

  • възпаление на кожата (като екзема);

  • нацепване ноктите на ръцете и краката;

  • повишено потене;

  • косопад;

  • отключване или влошаване на псориазис;

  • мускулни спазми;

  • кръв в урината;

  • бъбречни проблеми;

  • болки в гръдния кош;

  • оток (събиране на течност в тялото, която причинява подуване на засегнатите тъкани);

  • треска;

  • намаляване броя на тромбоцитите в кръвта с повишен риск от кървене или появата на синини;

  • затруднено заздравяване на рани.


   Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека)


  • необичайни инфекции (включително туберкулоза и други инфекции), възникващи при намаляване устойчивостта на организма към заболявания;

  • неврологични инфекции (включително вирусен менингит);

  • инфекции на очите;

  • бактериални инфекции;

  • дивертикулит (възпаление и инфекция на дебелото черво)

  • рак, включително рак засягащ лимфната система (лимфом) и меланом (вид рак на

   кожата);

  • имунни нарушения, които могат да засегнат белите дробове, кожата и лимфните възли (най-често като заболяване, наричано саркоидоза);

  • васкулит (възпаление на кръвоносните съдове)

  • треперене;

  • невропатия (увреждане на нерви);

  • мозъчен удар;

  • двойно виждане;

  • загуба на слуха, шум в ушите;

  • усещане за неритмично биене, прескачане на сърцето;

  • проблеми със сърцето, които може да причинят задух или оток на глезените;

  • сърдечен удар;

  • торбовидно разширение на стената на голяма артеря, възпаление и съсирек във вена, запушване на кръвоносен съд;

  • белодробни заболявания, причиняващи задух (включително възпаление);

  • белодробна емболия (запушване на артерия на белия дроб)

  • плеврален излив (необичайно задържане на течност в плевралната кухина)

  • възпаление на панкреаса, което причинява силна болка в корема и гърба;

  • затруднено преглъщане;

  • оток на лицето (подуване);

  • възпаление на жлъчния мехур, камъни в жлъчния мехур;

  • затлъстяване на черния дроб (отлагане на мазнини в чернодробните клетки);

  • нощно изпотяване;

  • белези;

  • необичайно разрушаване на мускулите;

  • системен лупус еритематодес (нарушение на имунната система, включително възпаление на кожата, сърцето, белите дробове, ставите и други органи и системи);

  • чести събуждания;

  • импотентност;

  • възпаления.


   Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 човека)


  • левкемия (рак, засягащ кръвта и костния мозък);

  • тежки алергични реакции;

  • множествена склероза;

  • нарушения на нервите (като възпаление на зрителния нерв на окото и синдром на Гилен-Баре – заболяване, което може да доведе до мускулна слабост, променени усещания, изтръпване на ръцете и горната част на тялото);

  • спиране на изпомпването на кръвта от сърцето;

  • белодробна фиброза (сраствания в белите дробове);

  • перфорация на червата (пробив в чревната стена);

  • хепатит (възпаление на черния дроб);

  • повторно активиране на инфекция с хепатит В;

  • автоимунен хепатит (възпаление на черния дроб, причинено от собствената имунна система на организма);

  • кожен васкулит (възпаление на кръвоносни съдове на кожата);

  • синдром на Стивънс-Джонсън (животозастрашаващо заболяване с грипоподобни симптоми и обрив с мехури);

  • оток (подуване) на лицето, свързан с алергична реакция;

  • еритема мултиформе (възпалителен кожен обрив);

  • лупус-подобен синдром;

  • ангиоедем (локално подуване на кожата);

  • лихеноидна кожна реакция (сърбящ червеникаво-лилав кожен обрив).

   С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка)


  • хепатолиенален Т-клетъчен лимфом (рядко злокачествено заболяване на кръвта, често водещо до смърт)

  • меркел-клетъчен карцином (вид рак на кожата)

  • Cарком на Капоши — рядко срещан рак, свързан с инфекция с човешки херпесен вирус 8.

   Сарком на Капоши най-често се среща под формата на пурпурни изменения върху кожата

  • чернодробна недостатъчност

  • влошаване на заболяване, наречено дерматомиозит (проявява се като кожен обрив, придружен от мускулна слабост)

  • наддаване на тегло (за повечето пациенти наддаването на тегло не е било голямо)


   Някои нежелани реакции, наблюдавани с адалимумаб, може да не са свързани с развитието на симптоми и може да бъдат установени само с помощта на изследвания на кръвта:

   Те включват:


   Много чести (може да засегнат повече от 1 на 10 човека)


  • нисък брой на белите кръвни клетки;

  • нисък брой на червените кръвни клетки;

  • повишение на липидите в кръвта;

  • повишение на чернодробните ензими.


   Чести (може да засегнат до 1 на 10 човека)


  • висок брой на белите кръвни клетки;

  • нисък брой на тромбоцитите в кръвта;

  • повишение на пикочната киселина в кръвта;

  • отклонения в стойностите на натрия в кръвта;

  • ниски стойности на калций в кръвта;

  • ниски стойности на фосфати в кръвта;

  • висока кръвна захар;

  • високи стойности на лактат дехидрогеназата в кръвта;

  • наличие на автоантитела в кръвта;

  • ниски стойности на калий в кръвта


   Нечести (може да засегнат до 1 на 100 човека)


  • повишени стойности на билирубин (изследване на чернодробните показатели в кръвта)


   Редки (може да засегнат до 1 на 1 000 човека):


  • нисък брой на белите кръвни клетки, червените кръвни клетки и тромбоцитите в кръвта.


   Съобщаване на нежелани реакции


   image

   Ако детето Ви получи някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националнатасистемазасъобщаване,посоченав Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.


 5. Как да съхранявате Hyrimoz

  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.


  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета/блистера/картонената кутия след „Годен до:/EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.


  Да се съхранява в хладилник (2°С - 8°С). Да не се замразява.


  Съхранявайте предварително напълнената спринцовка в картонената кутия, за да се предпази от светлина.


  Алтернативно съхранение:


  Когато е необходимо (например, когато пътувате), Hyrimoz може да се съхранява при стайна температура (до 25 ° C) за максимален период от 21 дни – трябва да сте сигурни, че продуктът е защитен от светлина. Веднъж извадена от хладилника за съхранение на стайна температура,

  Вашата предварително напълнена спринцовка трябва да се използва в рамките на 21 дни или да се изхвърли, дори и да е върната в хладилника. Трябва да запишете датата, когато Вашата предварително напълнена спринцовка е извадена за първи път от хладилника и датата, след която трябва да се изхвърли.


  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърлите лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация Какво съдържа Hyrimoz

  • Активно вещество: адалимумаб. Една предварително напълнена спринцовка съдържа

   20 mg адалимумаб в 0,4 ml разтвор.

  • Други съставки: адипинова киселина, лимонена киселина монохидрат, натриев хлорид, манитол (E 421), полисорбат 80 (E 433), хлороводородна киселина (E 507), натриев хидроксид (E 524) и вода за инжекции.


   Как изглежда Hyrimoz и какво съдържа опаковката


   Hyrimoz 20 mg инжекционен разтвор (инжекция) в предварително напълнена спринцовка за употреба при деца се предлага като 0,4 ml бистър до леко опалесциращ, безцветен до слабо жълтеникав разтвор.


   Hyrimoz се доставя в спринцовка за еднократна употреба от прозрачно стъкло тип І, с игла от неръждаема стомана, с автоматичен предпазител на иглата с място за хващане, гумена капачка за иглата и пластмасово бутало, съдържаща 0,4 ml разтвор.


   Картонената кутия съдържа 2 предварително напълнени спринцовки Hyrimoz.


   Не всички видове опаковки може да са пуснати на пазара.

   Hyrimoz може да се предлага и като предварително напълнена писалка (SensoReady).


   Притежател на разрешението за употреба


   Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

   6250 Kundl

   Австрия

   Производител


   Sandoz GmbH Schaftenau Biochemiestr. 10

   6336 Langkampfen

   Австрия


   За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:


   België/Belgique/Belgien

   Sandoz nv/sa

   Tél/Tel: +32 2 722 97 97

   Lietuva

   Sandoz Pharmaceuticals d.d filialas Tel: +370 5 2636 037


   България

   Сандоз България КЧТ Тел.: +359 2 970 47 47

   Luxembourg/Luxemburg

   Sandoz nv/saTél/Tel.: +32 2 722 97 97


   Česká republika

   Sandoz s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország Sandoz Hungária Kft. Tel.: +36 1 430 2890


   Danmark/Norge/Ísland/Sverige

   Sandoz A/S

   Tlf: +45 63 95 10 00

   Malta

   Sandoz Pharmaceuticals d.d. Tel: +356 21222872


   Deutschland

   Hexal AG

   Tel: +49 8024 908 0

   Nederland

   Sandoz B.V.

   Tel: +31 36 52 41 600


   Eesti

   Sandoz d.d. Eesti filiaal Tel: +372 665 2400

   Österreich

   Sandoz GmbH

   Tel: +43 5338 2000


   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Polska

   Sandoz Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 209 70 00


   España

   Sandoz Farmacéutica, S.A. Tel: +34 900 456 856

   Portugal

   Sandoz Farmacêutica Lda. Tel: +351 21 196 40 00


   France

   Sandoz SAS

   Tél: +33 1 49 64 48 00

   România

   Sandoz SRL

   Tel: +40 21 407 51 60   Hrvatska

   Sandoz d.o.o.

   Tel: +385 1 23 53 111

   Slovenija

   Lek farmacevtska družba d.d. Tel: +386 1 580 21 11


   Ireland

   Rowex Ltd.

   Tel: + 353 27 50077

   Slovenská republika

   Sandoz d.d. - organizačná zložka Tel: +421 2 48 200 600

   Italia

   Sandoz S.p.A. Tel: +39 02 96541

   Suomi/Finland

   Sandoz A/S

   Puh/Tel: +358 10 6133 400


   Κύπρος

   Sandoz Pharmaceuticals d.d.

   Τηλ: +357 22 69 0690

   United Kingdom (Northern Ireland)

   Sandoz GmbH

   Tel: +43 5338 2000


   Latvija

   Sandoz d.d. Pārstāvniecība Latvijā

   Tel: +371 67 892 006


   Дата на последно преразглеждане на листовката

   .


 7. Указания за употреба


За да се избегне евентуална инфекция и за да се гарантира, че ще използвате правилно лекарството, важно е да спазвате следните указания.


Трябва да сте сигурни, че сте прочели, разбрали и спазвате тези указания за употреба, преди да инжектирате Hyrimoz. Вашият медицински специалист ще Ви покаже как да подготвите и да инжектирате Hyrimoz правилно, като използвате предварително напълнена спринцовка, преди да я използвате за пръв път. Ако имате въпроси, говорете с Вашия медицински специалист.


Вашата предварително напълнена спринцовка за еднократна употреба Hyrimoz с предпазител на иглата и допълнително място за хващане


image


Фигура A: Предварително напълнена спринцовка Hyrimoz с предпазител за иглата и допълнително място за хващане


Много важно е Вие да:


Ако имате някакви въпроси, моля, говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, които са запознати с Hyrimoz.