Pagina de pornire Pagina de pornire
Booking.com

Unituxin
dinutuximab

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Unituxin 3,5 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

dinutuximab


imageAcest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Puteţi să fiţi de ajutor raportând orice reacţii adverse pe care le puteţi avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacţiilor adverse.


În mod ocazional, este posibil ca prospectul să fie citit de către o persoană tânără căreia i se administrează medicamentul, dar de obicei acesta este citit de către un părinte/îngrijitor. Cu toate acestea, întregul prospect se va referi la „dumneavoastră“.


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


Cum arată Unituxin şi conţinutul ambalajului


Unituxin este o soluţie perfuzabilă limpede, incoloră, furnizată într-un flacon din sticlă transparentă. O cutie conţine un flacon.


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul


United Therapeutics Europe, Ltd. Unither House

Curfew Bell Road Chertsey

Surrey KT16 9FG

Regatul unit

Tel: +44 (0)1932 664884

Fax: +44 (0)1932 573800

E-mail: druginfo@unither.com


Acest prospect a fost revizuit în


Alte surse de informaţii

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA). Există, de asemenea, linkuri către alte site-uri despre boli rare şi tratamente.

Acest prospect este disponibil în toate limbile UE/SEE pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente.


<----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->


Doze şi mod de administrare


Administrarea Unituxin este limitată numai în spital şi trebuie efectuată sub supravegherea unui medic cu experienţă în administrarea tratamentelor oncologice. Medicamentul trebuie administrat de către un profesionist în domeniul sănătăţii, specializat în abordarea terapeutică a reacţiilor alergice severe, inclusiv anafilaxie, într-un mediu în care serviciile complete de resuscitare sunt imediat disponibile.


Doze


Unituxin trebuie administrat prin perfuzie intravenoasă pe parcursul a cinci cicluri de tratament, în doză zilnică de 17,5 mg/m2. Se administrează în zilele 4–7 în timpul ciclurilor de tratament 1, 3 şi 5 (fiecare ciclu de tratament având o durată de aproximativ 24 zile) şi în zilele 8–11 în timpul ciclurilor de tratament 2 şi 4 (fiecare ciclu de tratament având o durată de aproximativ 28 zile).


Schema terapeutică constă în administrarea de dinutuximab, GM-CSF, IL-2, şi isotretinoin, pe parcursul a şase cicluri de tratament consecutive. Schema completă de dozaj este prezentată în Tabelul 1 şi Tabelul 2.


Tabelul 1: Schema de dozaj din ciclurile de tratament 1, 3 şi 5 pentru Unituxin, GM-CSF şi isotretinoin


Ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15-

24

GM-CSF1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dinutuximab2

X

X

X

X

Isotretinoin3

X

X

X

X

X

Medicamentul nu mai este autorizat

 1. Factor de stimulare a coloniilor formatoare de granulocite şi macrofage (GM-CSF): 250 μg/m2 şi zi, administrat fie

  prin injecţie subcutanată (recomandată cu fermitate), fie prin perfuzie intravenoasă în decurs de 2 ore.

 2. Dinutuximab: 17,5 mg/m2 şi zi, administrat prin perfuzie intravenoasă în decurs de 10–20 ore.

 3. Isotretinoin: pentru o greutate corporală peste 12 kg: 80 mg/m2 administrat oral de două ori pe zi, pentru o doză totală de 160 mg/m2 şi zi; pentru o greutate corporală de cel mult 12 kg: 2,67 mg/kg administrat oral de două ori pe zi, pentru o doză totală de 5,33 mg/kg şi zi (doză aproximativă aproape de 10 mg).


Tabelul 2: Schema de dozaj din ciclurile de tratament 2 şi 4 pentru Unituxin şi IL-2; Schema de dozaj din ciclurile de tratament 2, 4 şi 6 pentru isotretinoin


Ziua

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12-14

15-28

IL-21

X

X

X

X

X

X

X

X

Dinutuximab2

X

X

X

X

Isotretinoin3

X

 1. Interleukina-2 (IL-2): 3 MUI/m2 şi zi administrat în perfuzie intravenoasă continuă în decurs de 96 ore în zilele 1-4 şi

  4,5 MUI/m2 şi zi, în zilele 8-11.

 2. Dinutuximab: 17,5 mg/m2 şi zi, administrat în perfuzie intravenoasă în decurs de 10–20 ore.

 3. Isotretinoin: pentru o greutate corporală peste 12 kg: 80 mg/m2 administrat oral de două ori pe zi, pentru o doză totală de 160 mg/m2 şi zi; pentru o greutate corporală de cel mult 12 kg: 2,67 mg/kg administrat oral de două ori pe zi, pentru

o doză totală de 5,33 mg/kg şi zi (doză aproximativă aproape de 10 mg).


Înainte de a începe fiecare ciclu de tratament, se va consulta tabelul 3 pentru lista criteriilor care trebuie evaluate.


image

Tabelul 3: Criteriile clinice care trebuie evaluate înainte de începerea fiecărui ciclu de tratament cu Unituxin.


Toxicitatea asupra sistemului nervos central (SNC)


 • Se amână începerea ciclului de tratament până când toxicitatea asupra SNC a atins gradul 1 sau s-a rezolvat şi/sau tulburarea convulsivă este bine controlată

Disfuncţie hepatică

 • Se amână începerea primului ciclu de tratament până când concentraţia de alanin aminotransferază (ALT) depăşeşte de mai puţin de 5 ori limita superioară a valorilor normale (LSVN). Se amână începerea ciclurilor de tratament 2-6 până când concentraţia ALT depăşeşte de mai puţin de 10 ori LSVN.

Trombocitopenie

 • Se amână începerea tratamentului până când numărul de trombocite este de cel puţin 20000/μl.

 • Dacă pacientul prezintă metastaze ale SNC, se amână începerea tratamentului şi se administrează transfuzie cu trombocite pentru menţinerea numărului acestora de cel puţin 50000/μl.

Disfuncţie respiratorie

 • Se amână începerea ciclului de tratament până la rezolvarea dispneei de repaus şi/sau până când saturaţia periferică în oxigen este de cel puţin 94 % în aerul atmosferic.

Disfuncţie renală

 • Se amână începerea ciclului de tratament până când clearance-ul creatininei sau rata de filtrare glomerulară (RFG) este de cel puţin 70 ml/min şi 1,73 m2.

Infecţie sistemică sau sepsis

 • Se amână începerea ciclului de tratament până la rezolvarea infecţiei sistemice sau sepsisului.

Leucopenie

 • Se amână începerea ciclului de tratament până când numărul absolut de fagocite (NAF) este de cel puţin 1000/μl.


În plus faţă de criteriile de mai sus, evaluarea funcţiilor cardiovasculare ale pacientului trebuie bazată pe opinia medicului.


Medicamentul nu mai este autorizat

Modificarea dozei

Tabelul 4 oferă recomandări privind modificarea dozei pentru dinutuximab, GM-CSF şi IL-2. Dacă pacienţii întrunesc criteriile privind întreruperea administrării acestor medicamente, tratamentul poate continua cu isotretinoin, conform indicaţiilor clinice.


Tabelul 4: Recomandare privind modificarea dozei pentru abordarea terapeutică a reacţiilor adverse rezultate în urma tratamentului, în timpul administrării dinutuximab în asociere cu GM-CSF, IL-2 şi isotretinoin.


Reacţii alergice

Gradul 1 sau 2

Debutul simptomelor

 • Se scade ritmul perfuziei la 0,875 mg/m2 şi oră.

 • Se aplică măsuri de susţinere.

După rezolvare

 • Se revine la ritmul de perfuzie iniţial. Dacă nu este tolerat, se scade ritmul perfuziei la 0,875 mg/m2 şi oră.

Gradul 3 sau 4

Debutul simptomelor

 • Se întrerupe imediat administrarea dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2 pe cale intravenoasă.

 • Se aplică măsuri de susţinere

După rezolvare

 • Dacă semnele şi simptomele se rezolvă rapid prin aplicarea măsurilor de mai sus, perfuzia cu dinutuximab poate fi reluată la un ritm de

 • Nu se reia administrarea GM-CSF sau IL-2 până în ziua următoare.

 • Pentru ciclurile de tratament cu GM-CSF, se administrează GM-CSF la 50 % din doză, începând cu ziua următoare, iar dacă este tolerat, GM- CSF poate fi administrat în doză completă după terminarea administrării dozelor de dinutuximab pentru ciclul de tratament respectiv.

 • Pentru ciclurile de tratament cu IL-2, se administrează IL-2 la 50 % din

0,875 mg/m2 şi oră.

doză începând cu ziua următoare şi se continuă pentru restul ciclului de tratament.

Medicamentul nu mai este autorizat


 • Dacă simptomele reapar după adăugarea GM-CSF sau IL-2, se întrerupe administrarea de GM-CSF sau IL-2 şi de dinutuximab.

 • Dacă simptomele se rezolvă în ziua următoare, se reia administrarea

dinutuximab la doza tolerată, fără GM-CSF sau IL-2.

Reapariţie

 • Se întrerupe administrarea dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2 pentru ziua respectivă.

 • Dacă simptomele se rezolvă în ziua respectivă, se reia tratamentul în ziua următoare cu premedicaţie în unitatea de terapie intensivă.

Ciclurile de tratament următoare

 • Se menţine ritmul de perfuzie cu dinutuximab tolerat, pentru toate ciclurile de tratament succesive cu GM-CSF sau IL-2.

Anafilaxie

Gradul 3 sau 4

 • Se opreşte permanent administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau IL-2.

Sindrom de scurgere capilară

Gradul 3 (sever)

Debutul simptomelor

 • Se întrerupe administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau de IL-2 pe cale intravenoasă.

 • Se aplică măsuri de susţinere.

După rezolvare

 • Se reia perfuzia de dinutuximab cu un ritm de 0,875 mg/m2 şi oră.

 • Se reia administrarea GM-CSF sau IL-2 în ziua următoare cu 50 % din doză, până la ultima doză de dinutuximab pentru ciclul respectiv.

Ciclurile de tratament următoare

 • Dacă pacientul a tolerat 50 % din doza de GM-CSF sau IL-2, se începe cu această doză şi cu un ritm de perfuzie cu dinutuximab de

 • Dacă GM-CSF nu este tolerat la 50 % din doză, se administrează dinutuximab în monoterapie pentru restul ciclurilor de tratament cu GM-CSF.

 • Dacă IL-2 nu este tolerat la 50 % din doză, se înlocuieşte cu GM-CSF

0,875 mg/m2 şi oră. Dacă aceasta este tolerată, în ziua următoare se creşte doza de GM-CSF sau IL-2 până la doza totală.

pentru restul ciclurilor de tratament cu IL-2.

Gradul 4 (cu risc vital)

Debutul simptomelor

 • Se întrerupe administrarea dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2 pentru ciclul de tratament respectiv.

 • Se aplică măsuri de susţinere.

Ciclurile de tratament următoare

 • Dacă sindromul de scurgere capilară a apărut în timpul ciclului de tratament cu IL-2, se înlocuieşte cu GM-CSF pentru restul ciclurilor de tratament cu IL-2.

 • Dacă sindromul de scurgere capilară a apărut în timpul ciclului de tratament cu GM-CSF, se administrează dinutuximab în monoterapie pentru restul ciclurilor de tratament cu GM-CSF .

Hiponatremie

De gradul 4(cu risc vital) - < 120 mmol/l în pofida tratamentului lichidian adecvat

 • Se opreşte permanent administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau IL-2.

Hipotensiune arterială

Tensiune arterială (TA) simptomatică şi/sau sistolică sub 70 mmHg sau o scădere de peste 15% faţă de valoarea iniţială

Debutul simptomelor

 • Se întrerupe administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau de IL-2 pe cale intravenoasă.

 • Se aplică măsuri de susţinere.

După rezolvare

 • Se reia perfuzia de dinutuximab cu un ritm de 0,875 mg/m2 şi oră.

 • Dacă tensiunea arterială (TA) rămâne stabilă timp de cel puţin 2 ore, se reia administrarea GM-CSF sau IL-2.

Medicamentul nu mai este autorizat


 • Dacă TA rămâne stabilă timp de cel puţin 2 ore după reluarea administrării GM-CSF sau IL-2, se creşte ritmul perfuziei cu dinutuximab la 1,75 mg/m2 şi oră.

Reapariţie

 • Se întrerupe administrarea dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2.

 • Se reia administrarea dinutuximab la o rată de 0,875 mg/m2 şi oră din momentul în care TA este stabilă.

După rezolvare

 • Se reia administrarea GM-CSF sau IL-2 în ziua următoare cu 50 % din doză dacă TA rămâne stabilă.

 • Se începe administrarea GM-CSF sau IL-2 cu 50 % din doză atunci când se administrează împreună cu dinutuximab. În continuare se creşte doza până la doza totală, dacă aceasta este tolerată, pentru restul ciclului de tratament.

 • Dacă GM-CSF nu este tolerat la 50 % din doză, se administrează

 • Dacă IL-2 nu este tolerat la 50 % din doză, se administrează dinutuximab în monoterapie pentru restul ciclului de tratament.

dinutuximab în monoterapie pentru restul ciclului de tratament.

Ciclurile de tratament următoare

 • Se începe administrarea GM-CSF sau IL-2 cu 50 % din doză şi în ziua următoare se creşte până la doza totală, dacă aceasta este tolerată.

 • Dacă GM-CSF nu este tolerat la 50 % din doză, se administrează

 • Dacă IL-2 nu este tolerat la 50 % din doză, se înlocuieşte cu GM-CSF

dinutuximab în monoterapie pentru restul ciclurilor de tratament cu GM-CSF.

pentru restul ciclurilor de tratament cu IL-2.

Tulburări neurologice oculare

Dilatarea pupilei şi reflex fotomotor încetinit

Debutul simptomelor

 • Se întrerupe administrarea dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2.

După rezolvare

 • Se administrează dinutuximab la un ritm de perfuzie de 0,875 mg/m2 şi

oră şi se reia administrarea GM-CSF sau IL-2.

Reapariţie

 • Se întrerupe administrarea dinutuximab, GM-CSF şi IL-2 pentru restul ciclurilor de tratament.

Ciclurile de tratament următoare

 • Dacă tulburările rămân stabile sau se ameliorează înainte de următorul ciclu de tratament, se administrează dinutuximab la o rată de perfuzie de 0,875 mg/m2 şi oră şi doza totală de GM-CSF sau IL-2.

 • Dacă aceasta este tolerată fără agravarea simptomelor, se administrează dinutuximab în doză de 1,75 mg/m2 şi oră pentru ciclurile de tratament ulterioare.

 • Dacă simptomele reapar, se întrerupe administrarea dinutuximab, GM- CSF şi IL-2 pentru restul ciclurilor de tratament.

Boala serului

De gradul 4 (cu risc vital)

 • Se opreşte permanent administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau IL-2.

Infecţie sistemică sau sepsis

Gradul 3 sau 4

Debutul simptomelor

 • Se întrerupe administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau IL-2 pentru restul ciclului de tratament.

După rezolvare

 • Se continuă cu următoarele cicluri de tratament programate cu dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2.

Durere

Gradul 4

 • Se întrerupe administrarea dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2.

Neuropatie periferică

Neuropatie motorie periferică de gradul 2


 • Se opreşte permanent administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau IL-2.

Gradul 3 (modificări senzoriale timp de peste 2 săptămâni, slăbiciune motorie obiectivă) sau Gradul 4

 • Se întrerupe administrarea dinutuximab şi GM-CSF sau IL-2.

Sindrom hemolitic uremic atipic

 • Se opreşte permanent administrarea de dinutuximab şi de GM-CSF sau IL-2.


Copii şi adolescenţi

Siguranţa şi eficacitatea Unituxin la copii cu vârsta sub 12 luni nu au fost încă stabilite. Mod de administrare

Unituxin nu trebuie administrat sub formă de injecţie intravenoasă rapidă sau în bolus. Trebuie administrat sub formă de perfuzie intravenoasă timp de 10 ore. Perfuzia începe cu un ritm de dozare de 0,875 mg/m2 şi oră şi se continuă cu acest ritm timp de 30 minute; ritmul perfuziei este apoi crescut la 1,75 mg/m2 şi oră şi se continuă cu acest ritm pentru restul perfuziei, dacă aceasta este tolerată. Durata perfuziei poate fi prelungită până la 20 ore pentru a facilita reducerea la minimum a reacţiilor apărute în timpul perfuziei care nu răspund în mod adecvat la alte măsuri de susţinere. Perfuzia trebuie terminată după 20 ore, chiar dacă doza totală nu poate fi administrată în acest interval de timp.


Trebuie întotdeauna avută în vedere premedicaţia înainte de a începe fiecare perfuzie.


Pentru instrucţiuni privind diluarea medicamentului înaintea administrării, vezi pct. 6.6 din RCP.


Contraindicaţii


Medicamentul nu mai este autorizat

Hipersensibilitate (de gradul 4) la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1 din RCP.


Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare


Reacţiialergice

Premedicaţia antihistaminică (de exemplu hidroxizină sau difenhidramină) trebuie administrată sub formă de injecţie intravenoasă cu aproximativ 20 minute înainte de începerea fiecărei perfuzii de dinutuximab. Se recomandă ca administrarea medicamentului antihistaminic să fie repetată la intervale de 4–6 ore, după cum este necesar, în timpul perfuziei de Unituxin. Pacienţii trebuie monitorizaţi în vederea identificării semnelor şi simptomelor de reacţii cauzate de perfuzie timp de 4 ore după terminarea perfuziei de Unituxin.


Epinefrina (adrenalina) şi hidrocortizonul pentru administrare intravenoasă trebuie să fie imediat disponibile la patul pacientului în timpul administrării dinutuximab, pentru tratamentul reacţiilor alergice cu risc vital. Se recomandă ca tratamentul acestor reacţii să includă hidrocortizon administrat intravenos în bolus şi

adrenalină administrată intravenos în bolus, la interval de 3–5 minute, după cum este necesar, în funcţie de răspunsul clinic.

În funcţie de severitatea reacţiei alergice, rata perfuziei trebuie redusă sau tratamentul trebuie întrerupt. Sindromdescurgerecapilară

Sindromul de scurgere capilară este mai probabil atunci când dinutuximab se administrează concomitent cu

IL-2. Se recomandă să se administreze metolazonă pe cale orală sau furosemid intravenos, la intervale de 6– 12 ore, după cum este necesar. În funcţie de răspunsul clinic, trebuie să se administreze oxigen suplimentar, să se asigure suportul funcţiei respiratorii şi terapia de substituţie cu albumină, după cum este necesar.


Semnele şi simptomele caracteristice includ hipotensiune arterială, edem generalizat, ascită, dispnee, edem pulmonar şi insuficienţă renală acută asociată cu hipoalbuminemie şi hemoconcentraţie.

Durere

Durerea severă (de gradul 3 sau 4) apare cel mai frecvent în timpul primului ciclu de 4 zile de tratament cu dinutuximab, deseori reducându-se treptat pe parcursul ciclurilor de tratament ulterioare.


În cazul durerii severe, rata perfuziei de Unituxin trebuie scăzută la 0,875 mg/m2 şi oră. Administrarea Unituxin trebuie întreruptă dacă durerea nu este controlată adecvat în pofida scăderii ratei de perfuziei şi aplicării măsurilor de susţinere maxime.


Paracetamolul trebuie administrat oral, cu 20 minute înainte de începerea fiecărei perfuzii cu dinutuximab şi se repetă la intervale de 4-6 ore, după cum este necesar. Se recomandă administrarea periodică a unei doze la intervale de 4–6 ore atunci când se administrează concomitent cu IL-2. În cazul în care este necesar pentru tratamentul durerii persistente, ibuprofenul trebuie administrat oral, la intervale de 6 ore, între dozele de paracetamol. Ibuprofenul nu trebuie administrat dacă se evidenţiază trombocitopenie, sângerare sau disfuncţie renală.


Se recomandă administrarea unui opioid, cum este sulfatul de morfină în perfuzie intravenoasă, înaintea fiecărei perfuzii cu dinutuximab, continuat sub formă de perfuzie intravenoasă în timpul tratamentului şi în decurs de 2 ore după terminarea tratamentului. Se recomandă administrarea unor doze suplimentare de opioid în bolus intravenos, după cum este necesar pentru tratamentul durerii, până la o dată la 2 ore, în timpul perfuziei cu dinutuximab. Dacă morfina nu este tolerată, atunci se poate administra fentanil sau hidromorfonă.


Medicamentul nu mai este autorizat

Lidocaina poate fi administrată sub formă de perfuzie intravenoasă (2 mg/kg în 50 ml soluţie de clorură de sodiu 0,9 %) în decurs de 30 minute înainte de începerea fiecărei perfuzii cu dinutuximab, iar administrarea se continuă la un ritm de perfuzie intravenoasă de 1 mg/kg şi oră, timp de cel mult 2 ore după terminarea tratamentului. Perfuzia cu lidocaină trebuie întreruptă în cazul în care pacientul prezintă ameţeli, senzaţie de amorţeală peri-orală sau tinitus.


În momentul începerii premedicaţiei cu morfină se poate administra gabapentin în doză orală de 10 mg/kg şi zi. Doza poate fi ulterior crescută (până la maximum 60 mg/kg şi zi sau 3600 mg/zi), după cum este necesar pentru tratamentului durerii.


Hipotensiunearterială

Administrarea pe cale intravenoasă a soluţiei injectabile de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%) (10 ml/kg) trebuie efectuată în decurs de o oră, imediat înaintea perfuziei de dinutuximab. Dacă apare hipotensiune arterială, administrarea poate fi repetată sau se utilizează albumină intravenos sau concentrat eritrocitar, conform indicaţiei clinice. Se recomandă să se administreze de asemenea terapie vasopresoare, dacă acest lucru este necesar pentru restabilirea unei presiuni adecvate a perfuziei.


Tulburărineurologiceoculare

Pot să apară tulburări oculare, în special în cazul ciclurilor de tratament repetate . Aceste modificări se rezolvă de obicei în timp. Pacienţilor trebuie să li se efectueze o examinare oftalmologică înaintea începerii tratamentului şi trebuie monitorizaţi în vederea identificării modificărilor vederii.


Disfuncţiehepatică

În timpul imunoterapiei cu dinutuximab se recomandă monitorizarea periodică a funcţiilor ficatului.


Infecţiisistemice

De obicei pacienţii au un cateter venos central in situ şi, ca o consecinţă a transplantului cu celule stem autologe (TCSA) anterior, este posibil să fie imunocompromişi în timpul tratamentului şi, prin urmare, prezintă riscul de dezvoltare a unei infecţii sistemice. Pacienţii nu trebuie să prezinte semne de infecţie sistemică, iar orice infecţie diagnosticată trebuie să fie sub control în momentul începerii tratamentului.


Rezultate anormale ale analizelor de laborator

Au fost raportate anomalii electrolitice la pacienţii cărora s-a administrat Unituxin. Electroliţii trebuie monitorizaţi zilnic în timpul tratamentului cu Unituxin.


Sindrom hemolitic uremic atipic

S-a raportat sindrom hemolitic uremic în absenţa unei infecţii diagnosticate, şi care a dus la insuficienţă renală, anomalii electrolitice, anemie şi hipertensiune arterială. Trebuie aplicate măsuri de susţinere, inclusiv controlul stării de hidratare, al anomaliilor electrolitice, al hipertensiunii arteriale şi al anemiei.


Aportul de sodiu

Acest medicament conţine mai puţin de 1 mmol sodiu (23 mg) per doză. Aceasta înseamnă că este practic

Medicamentul nu mai este autorizat

„fără sodiu“.