Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Lixiana
edoxaban

Prospect: Informații pentru utilizator


Lixiana 15 mg comprimate filmate Lixiana 30 mg comprimate filmate Lixiana 60 mg comprimate filmate edoxaban


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


Lixiana 15 mg trebuie să se utilizeze numai atunci când se trece de la Lixiana 30 mg la un antagonist

al vitaminei K (de exemplu, warfarină) (vezi pct. 3. Cum să luați Lixiana).


Aveți grijă deosebită când luați Lixiana,

În situații de urgență, medicul dumneavoastră va ajuta la stabilirea măsurilor corespunzătoare cu privire la Lixiana.


Copii și adolescenți

Lixiana nu este recomandat la copiii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani. Nu există informații privind utilizarea acestui medicament la copii și adolescenți.


Lixiana împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.


Dacă luați oricare dintre următoarele:

Raportarea reacțiilor adverse

image

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este menționat în Anexa V. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.


 1. Cum se păstrează Lixiana


  Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.


  Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe fiecare blister sau flacon

  după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.


  Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.


  Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să

  aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.


 2. Conținutul ambalajului și alte informații Ce conține Lixiana

Lixiana 15 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat conține edoxaban 15 mg (sub formă de tosilat).


Lixiana 30 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat conține edoxaban 30 mg (sub formă de tosilat).


Lixiana 60 mg comprimate filmate

Fiecare comprimat conține edoxaban 60 mg (sub formă de tosilat).


- Celelalte componente sunt:

Lixiana 15 mg comprimate filmate

Nucleul comprimatului: manitol (E421), amidon pregelatinizat, crospovidonă (E1202), hidroxipropil celuloză (E463), stearat de magneziu (E470b).

Filmul comprimatului: hipromeloză (E464), macrogol (8000), dioxid de titan (E171), talc (E553b), ceară de Carnauba, oxid roșu de fer (E172), oxid galben de fer (E172).


Lixiana 30 mg comprimate filmate

Nucleul comprimatului: manitol (E421), amidon pregelatinizat, crospovidonă, hidroxipropil celuloză, stearat de magneziu (E470b).

Filmul comprimatului: hipromeloză (E464), macrogol (8000), dioxid de titan (E171), talc (E553b), ceară de Carnauba, oxid roșu de fer (E172).


Lixiana 60 mg comprimate filmate

Nucleul comprimatului: manitol (E421), amidon pregelatinizat, crospovidonă (E1202), hidroxipropil celuloză (E463), stearat de magneziu (E470b).

Filmul comprimatului: hipromeloză (E464), macrogol (8000), dioxid de titan (E171), talc (E553b),

ceară de Carnauba, oxid galben de fer (E172).

Cum arată Lixiana și conținutul ambalajului

Comprimatele filmate Lixiana 15 mg sunt rotunde (cu diametru de 6,7 mm), de culoare portocalie și gravate cu „DSC L15” pe o parte.

Acestea sunt furnizate în blistere ambalate în cutii de 10 comprimate filmate sau în blistere cu doze individuale ambalate în cutii de 10 x 1 comprimate filmate.


Comprimatele filmate Lixiana 30 mg sunt rotunde (cu diametru de 8,5 mm), de culoare roz și gravate cu „DSC L30” pe o parte.

Acestea sunt furnizate în blistere ambalate în cutii de 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 sau

100 comprimate filmate sau în blistere cu doze individuale ambalate în cutii de 10 x 1, 50 x 1 sau 100 x 1 comprimate filmate ori în flacoane de 90 comprimate filmate.


Comprimatele filmate Lixiana 60 mg sunt rotunde (cu diametru de 10,5 mm), de culoare galbenă și gravate cu „DSC L60” pe o parte.

Acestea sunt furnizate în blistere ambalate în cutii de 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 sau

100 comprimate filmate sau în blistere cu unități dozate ambalate în cutii de 10 x 1, 50 x 1 sau 100 x 1 comprimate filmate ori în flacoane de 90 comprimate filmate.


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deținătorul autorizației de punere pe piață

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse 48

81379 Munich

Germania


Fabricantul

Daiichi Sankyo Europe GmbH

Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen

Germania

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a

deținătorului autorizației de punere pe piață:


België/Belgique/Belgien

Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A Tél/Tel: +32-(0) 2 227 18 80

България

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o. Tel: +420 233 010 300

Danmark

Organon Denmark ApS Tlf: +45 4484 6800

Deutschland

Daiichi Sankyo Deutschland GmbH Tel. +49-(0) 89 7808 0

Eesti

Servier Laboratories OÜ Tel: +372 664 5040

Ελλάδα

Daiichi Sankyo Europe GmbH Τηλ: +49-(0) 89 7808 0

España

Daiichi Sankyo España, S.A. Tel: +34 91 539 99 11

France

Daiichi Sankyo France S.A.S. Tél: +33-(0) 1 55 62 14 60

Hrvatska

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Ireland

Daiichi Sankyo Ireland Ltd Tel: +353-(0) 1 489 3000

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Italia

Daiichi Sankyo Italia S.p.A. Tel: +39-06 85 2551

Κύπρος

Daiichi Sankyo Europe GmbH Τηλ: +49-(0) 89 7808 0

Latvija

SIA Servier Latvia Tel: +371 67502039

Acest prospect a fost revizuit în {LL/AAAA}.

Lietuva

UAB “SERVIER PHARMA” Tel: +370 (5) 2 63 86 28

Luxembourg/Luxemburg Daiichi Sankyo Belgium N.V.-S.A Tél/Tel: +32-(0) 2 227 18 80

Magyarország Organon Hungary Kft. Tel.: +36 30 553 7713

Malta

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Nederland

Daiichi Sankyo Nederland B.V. Tel: +31-(0) 20 4 07 20 72

Norge

Organon Norway AS Tlf: +47 24 14 56 60

Österreich

Daiichi Sankyo Austria GmbH Tel: +43-(0) 1 485 86 42 0

Polska

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Portugal

Daiichi Sankyo Portugal, Unip., LDA

Tel: +351 21 4232010

România

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Slovenija

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Slovenská republika Organon Slovakia s. r. o. Tel: +421 2 44 88 98 88

Suomi/Finland

Organon Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

Sverige

Organon Sweden AB Tel: +46 8 502 597 00

United Kingdom (Northern Ireland)

Daiichi Sankyo Europe GmbH Tel: +49-(0) 89 7808 0

Aceleași informații sunt disponibile și la următoarea adresă URL: www.dspatient.eu.


A se include codul QR


Medicamente: .