Pagina de pornire Pagina de pornire
Booking.com

Truberzi
eluxadoline

Prospect: Informații pentru pacient


Truberzi 100 mg comprimate filmate

Eluxadolină


imageAcest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Nucleul comprimatului: celuloză microcristalină silicificată (E460); siliciu coloidal anhidru

(E551); crospovidonă tip B (E1202); manitol (E421) și stearat de magneziu (E572). Filmul comprimatului: alcool polivinilic (E1203); dioxid de titan (E171); macrogol 3350

(E1521); talc (E553b); oxid de fier galben (E172) și oxid de fier roșu (E172).


Cum arată Truberzi și conținutul ambalajului

Comprimatele filmate sunt în formă de capsulă modificată, de culoare roz-portocaliu până la culoarea piersicii, gravate cu „FX100” pe o față.

Comprimatele sunt ambalate în blistere din policlortrifluoretilenă/clorură de polivinil/aluminiu

(PCTFE/ PVC/Al). Truberzi este disponibil în ambalaje care conţin 28 sau 56 comprimate filmate şi în

ambalaje colective de 168 comprimate filmate, formate din 3 ambalaje a câte 56 comprimate filmate.


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deținătorul autorizației de punere pe piață Allergan Pharmaceuticals International Limited Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, D17 E400,

Ireland


Fabricantul

Warner Chilcott Deutschland GmbH Dr.-Otto-Roehm-Strasse 2-4,

64331 Weiterstadt, Germania

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:


België/Belgique/Belgien/ Luxembourg/Luxemburg/Nederland Allergan n.v

Tél /Tel : +32 (0)2 351 24 24

Ireland/Malta

Allergan Pharmaceuticals International Limited

Tel: +1800 931 787 (IE)

+ 356 27780331 (MT)


Česká republika

Allergan CZ s.r.o.

Tel: +420 800 188 818

Latvija/Lietuva/Eesti

Allergan Baltics UAB

Tel: + 371 676 60 831 (LV);

+ 37 052 072 777 (LT);

+ 37 2634 6109 (ET)


Deutschland

Allergan GmbH

Tel: + 49 69 92038-1050

Magyarország Allergan Hungary Kft. Tel.: +36 80 100 101


Danmark/Norge/Suomi/Finland/Sverige

Allergan Norden AB

Tlf/Puh/Tel: + 4580884560 (DK);

+ 47 80 01 04 97 (NO);

+ 358 800 115 003 (FI);

+ 46 8 594 100 00 (SE)

Österreich

Pharm-Allergan GmbH Tel: +43 1 99460 6355


Ελλάδα/ Κύπρος

Allergan Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: +30 210 74 73 300

Polska

Allergan Sp. z o.o. Tel: +48 22 256 3700


España

Allergan S.A.

Tel: + 34 91 807 6130

Portugal

Profarin Lda

Tel: + 351214253242


France

Allergan France SAS Tél: +33 (0)1 49 07 83 00

România

Allergan S.R.L.

Tel: +40 21 301 53 02


Hrvatska Ewopharma d.o.o. Tel: +385 1 6646 563

Slovenija

Ewopharma d.o.o.

Tel: + 386 (0) 590 848 40


България

Алерган България ЕООД Тел.: +359 (0) 800 20 280

Slovenská republika

Allergan SK s.r.o.

Tel: +421 800 221 223


Ísland

Actavis Pharmaceuticals Iceland ehf. Sími: +354 550 3300

United Kingdom

Allergan Ltd

Tel: + 44 (0) 1628 494026


Italia

Allergan S.p.A

Tel: + 39 06 509 562 90

Acest prospect a fost revizuit înMedicamente: .