Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Methylthioninium chloride Proveblue
methylthioninium chloride

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Clorură de metiltioniniu Proveblue 5 mg/ml soluţie injectabilă

clorură de metiltioniniu


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a vi se administra acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- urina şi fecalele dumneavoastră se pot colora în verde-albastru, iar pielea este posibil să se coloreze în albastru dacă sunteţi tratat cu Clorură de metiltioniniu Proveblue. Această

modificare a culorii este de aşteptat şi va dispărea după încheierea tratamentului.


Dacă oricare din aceste situații este valabilă pentru dumneavoastră, vă rugăm să vă consultaţi medicul.


Fotosensibilitate

Clorura de metiltioniniu poate cauza o reacție de fotosensibilitate la nivelul pielii (reacție care

seamănă cu arsurile solare) în cazul expunerii la surse de lumină puternice precum cele de la terapia cu lumină, luminile din sala de operație și pulsoximetrele.

Trebuie luate măsuri de protecție împotriva expunerii la lumină.


Teste de monitorizare

Vi se vor efectua teste de monitorizare în timpul şi după tratamentul cu Clorură de metiltioniniu Proveblue.


Copii

Trebuie avută o grijă deosebită la administrarea de Clorură de metiltioniniu Proveblue:


Cum arată Clorura de metiltioniniu Proveblue şi conţinutul ambalajului

Clorura de metiltioniniu Proveblue este o soluţie injectabilă (injecţie) limpede, de culoare albastru închis, furnizată în fiole de sticlă transparentă.

image

Fiecare cutie conţine o tăviţă cu 5 fiole de 10 ml. Fiecare cutie conţine o tăviţă cu 5 fiole de 2 ml Fiecare cutie conţine o tăviţă cu 20 fiole de 2 ml


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Provepharm SAS

22 rue Marc Donadille, 13013 Marsilia, Franţa


Fabricantul

Pierrel S.p.A.

s.s. Appia 7 bis, 46/48, 81043 Capua, Italia


Cenexi

52, Rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois, Franţa


image

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:

België/Belgique/Belgien

Lamepro B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 76-5600030

Lietuva

Provepharm SAS

Tel: +33 (0)4 91 08 69 30


България

Provepharm SAS

Teл.: + 33 (0)4 91 08 69 30

Luxembourg/Luxemburg

Lamepro B.V.

Tél/Tel: + 31 (0) 76-5600030


Česká republika

LERAM pharmaceuticals s.r.o Tel: +420 737 657 454

Magyarország Mediwings Pharma Kft. Tel.: + 36 28 410 463


Danmark Pharmanovia A/S Tlf: + 45 33 33 76 33

Malta

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30


Deutschland

Dr. Franz Köhler Chemie GmbH Tel: + 49 (0) 6251-1083-0

Nederland

Lamepro B.V

Tel: + 31 (0) 76-5600030


Eesti

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30

Norge

Pharmanovia A/S Tlf: + 45 33 33 76 33


Ελλάδα

a VIPharma International AE Τηλ: + 30-210-6194170

Österreich

Dr. Franz Köhler Chemie GmbH Tel: + 49 (0) 6251-1083-0


España

Fresenius Kabi España, S.A.U. Tel: + 34 93 225 65 65

Polska

Apfel Pharm Sp. z o.o. Tel: + 48 694 775 205


France

Provepharm SAS

Tél: + 33 (0)4 91 08 69 30

Portugalia

Labesfal - Laboratórios Almiro Tel: + 351 232 831100


Hrvatska

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30


Irlanda

Laboratoires ETHYPHARM Tel: + 33 1 41 12 65 63

România

Dynamic Medical Solutions Tel: + 40 (0)725596648


Slovenija

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30


Ísland

Pharmanovia A/S Sími: + 45 33 33 76 33

Slovenská republika LERAM pharmaceuticals s.r.o Tel: +420 737 657 454


Italia

Medac Pharma S.r.l. Tel: + 39 06 51 59 121

Suomi/Finland Pharmanovia A/S Puh/Tel: + 45 33 33 76 33


Κύπρος

Isangen Pharma Cyprus Ltd Τηλ: + 357-24-638833

Sverige Pharmanovia A/S Tel: + 45 33 33 76 33

Latvija

Provepharm SAS

Tel: + 33 (0)4 91 08 69 30

United Kingdom (Northern Ireland)

Laboratoires ETHYPHARM Tel: + 33 1 41 12 65 63


Acest prospect a fost revizuit în


Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente: .


<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:


Preparare pent ru admi nist rare i ntr avenoasă


Utilizaţi imediat după deschidere. Injectaţi foarte lent într-un interval de 5 minute.


Clorura de metiltioniniu Proveblue este hipotonă şi se poate dilua în 50 ml de soluţie injectabilă de glucoză 50 mg/ml (5%) pentru a evita durerile la locul de administrare, în special la copii şi adolescenţi.

Ea nu trebuie diluată cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0.9%) deoarece s-a demonstrat că solubilitatea clorurii de metiltioniniu este redusă de clorură.


Informaţii suplimentare despre modul în care se poate administra Clorura de metiltioniniu Proveblue sunt furnizate la punctul 3 din prospect.


Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.