Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Docetaxel Kabi
docetaxel

Prospect: Informaţii pentru pacient


DOCETAXEL KABI 160 mg/8 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

docetaxel


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


Cum arată DOCETAXEL KABI şi conţinutul ambalajului

DOCETAXEL KABI concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede, incoloră până la galben-pal.


Flacon din sticlă incoloră tip I cu capacitatea de 10 ml, prevăzut cu dop din cauciuc flurotec şi o capsă detaşabilă din aluminiu, de culoare galbenă, conţinând 8 ml concentrat.


Fiecare cutie conţine un flacon a 8 ml concentrat (160 mg docetaxel).


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1,

61352 Bad Homburg v.d.Höhe Germania


Fabricantul

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Pfingstweide 53

61169 Friedberg Germania


Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentaţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.


Acest prospect a fost revizuit în .


Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

GHID DE PREPARARE PENTRU UTILIZAREA DOCETAXEL KABI 160 mg/8 ml CONCENTRAT PENTRU SOLUŢIE PERFUZABILĂ


image


Este important să citiţi întregul conţinut al acestui ghid înainte de prepararea DOCETAXEL KABI soluţie perfuzabilă.


Recomandăripentrumanipularea în condiţiidesiguranţă

Docetaxel este un medicament antineoplazic şi, ca şi în cazul altor substanţe cu potenţial toxic, este necesară prudenţă atunci când se manipulează şi când se prepară soluţiile sale. Se recomandă utilizarea mănuşilor.


Dacă DOCETAXEL KABI concentrat sau soluţie perfuzabilă vine în contact cu pielea, spălaţi-vă imediat şi abundent cu apă şi săpun. Dacă vine în contact cu mucoasele, spălaţi-vă imediat cu apă din abundenţă.


Prepararea pentru administrare intravenoasă


Prepararea solu ţiei p erfuzabile

NU UTILIZAŢI alt medicament care conţine docetaxel, constând în 2 flacoane (concentrat şi solvent) împreună cu acest medicament (DOCETAXEL KABI 160 mg/8 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă, care conţine numai 1 flacon).


DOCETAXEL KABI 160 mg/8 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă NU necesită diluare prealabilă cu un solvent şi este pregătit pentru a fi adăugat în soluţia perfuzabilă.


Eliminare

Toate materialele care au fost utilizate pentru diluare şi administrare trebuie eliminate în conformitate cu procedurile standard. Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.