Pagina de pornire Pagina de pornire

Nexium Control
esomeprazole

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Nexium Control 20 mg comprimate gastrorezistente

esomeprazol


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră.

metacrilic-acrilat de etil (1:1) dispersie 30%, celuloză microcristalină, parafină sintetică, macrogol 6000, polisorbat 80, crospovidonă (Tip A), stearilfumarat de sodiu, sfere de zahăr (zaharoză şi amidon din porumb), talc, dioxid de titan (E171) şi citrat de trietil (vezi pct. 2,

„Nexium Control conţine zahăr şi sodiu”).


Cum arată Nexium Control şi conţinutul ambalajului

Comprimatele gastrorezistente Nexium Control 20 mg sunt filmate de culoare roz deschis, ovale, biconvexe, 14 mm x 7 mm, marcate cu „20 mG” pe o față şi cu A/EH pe cealaltă față.


Nexium Control este disponibil în ambalaje conţinând 7, 14 și 28 comprimate gastrorezistente. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

GlaxoSmithKline Dungarvan Limited, Knockbrack, Dungarvan, Co. Waterford, Irlanda


Fabricantul

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l., Via Nettunense, 90, 04011, Aprilia (LT), Italia.

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii locali ai deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.


België/Belgique/Belgien,Luxembourg/ Luxemburg

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 10858600

Latvija

GlaxoSmithKline Latvia SIA Tel: + 371 67312687

lv-epasts@gsk.com


България

ГлаксоСмитКлайн Консюмър Хелткеър Teл.: + 359 2 953 10 34

Lietuva

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 370 5 264 90 00

info.lt@gsk.com


Česká republika

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Tel.: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország GlaxoSmithKline-Consumer Kft. Tel.: + 36 1 225 5800


Danmark

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Tel.: + 45 80 25 16 27

scanda.consumer-relations @gsk.com

Nederland,

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare BV Tel: 800 4090005

Info.nlch@gsk.com


Deutschland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH

& Co.KG.

Tel.: + 49 (0) 800 6645626

Österreich ,

GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH Tel: +43 (0) 5354 563350


Eesti

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 372 6676 900

estonia@gsk.com

Norge

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tlf: + 47 80 05 86 30

scanda.consumer-relations @gsk.com


Ελλάδα

GSK CH Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι

Τηλ.: 210 6882100

Polska

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp.z.o.o. Tel: + 48 (0)22 576 96 00


España

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, S.A. Tel: + 34 900 816 705

Portugal

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare – Produtos para a Saúde e Higiene, Lda. Tel: 800 784 695

apoio.consumidor@gsk.com

France

GlaxoSmithKline Santé Grand Public Tél. : + 33 (0)1 39 17 60 07

România

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.R.L Tel: + 40 21 302 8 208


Hrvatsk GlaxoSmithKline d.o.o. Tel:+385 1 6051 999

Slovenija

GSK d.o.o., Ljubljana Tel: + 386 (0)1 280 25 00


Ireland, Malta

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited

Tel.: 800 441 442

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 248 261 111

cz.info@gsk.com


Ísland

Vistor hf. GlaxoSmithKline ehf. Sími: + 354 535 700

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Consumer Healthcare Puh/Tel: 080 077 40 80

scanda.consumer-relations @gsk.com


Italia

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l. Tel.: + 39 02 38062020

Sverige

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Tel: 020-100579

scanda.consumer-relations @gsk.com


Κύπρος

C. A. Papaellinas Ltd,

Τ.Θ. 24018, 1700 Λευκωσία

Tηλ. +357 22 741 741

United Kingdom (Northern Ireland) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Tel.: 0800 783 8881


Acest prospect a fost revizuit în


Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului: .

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALTE INFORMAŢII UTILE


Care sunt simptomele pirozisului?


Simptomele obişnuite ale refluxului sunt o senzaţie de durere în piept, care se ridică până la gât (pirozis) şi un gust acru în gură (regurgitaţii acide).


De ce apar aceste simptome?


Pirozisul poate fi cauzat de o masă prea bogată, de alimentaţia bogată în grăsimi, de mâncatul rapid şi de cantităţi mari de alcool. De asemenea, este posibil să observaţi că, atunci când vă întindeţi, pirozisul se accentuează. Dacă sunteţi supraponderal sau dacă fumaţi, creşte probabilitatea să aveți pirozis.


Ce pot face pentru a ajuta la ameliorarea simptomelor?