Pagina de pornire Pagina de pornire
Booking.com

Orkambi
lumacaftor, ivacaftor

Prospect: Informații pentru pacient


Orkambi 100 mg/125 mg comprimate filmate Orkambi 200 mg/125 mg comprimate filmate lumacaftor (lumacaftorum)/ivacaftor (ivacaftorum)


imageAcest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

amoniu.


Cum arată Orkambi și conținutul ambalajului


Orkambi 100 mg/125 mgcomprimatefilmate


Orkambi 100 mg/125 mg comprimate filmate (comprimate) sunt comprimate roz, ovale (dimensiuni

14 × 7,6 × 4,9 mm) inscripționate cu „1V125” cu cerneală neagră pe o parte.

Orkambi 100 mg/125 mg este disponibil în ambalaje care conțin 112 comprimate filmate (4 ambalaje de 28 comprimate filmate).


Orkambi 200 mg/125 mgcomprimatefilmate


Orkambi 200 mg/125 mg comprimate filmate (comprimate) sunt comprimate roz, ovale (dimensiuni

14 × 8,4 × 6,8 mm) inscripționate cu „2V125” cu cerneală neagră pe o parte.

Orkambi 200 mg/125 mg este disponibil în ambalaje multiple care conțin 112 comprimate filmate

(4 ambalaje de 28 comprimate filmate).


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deținătorul autorizației de punere pe piață Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited Unit 49, Block F2, Northwood Court, Santry, Dublin 9, D09 T665,

Irlanda

Tel.: +353 (0)1 761 7299


Fabricantul

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk Co. Louth A91 P9KD

Irlanda

Almac Pharma Services Limited Seagoe Industrial Estate Craigavon

BT63 5UA

Marea Britanie


image

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:


België/Belgique/Belgien, България, Česká republika, Danmark, Deutschland, Eesti, France, Hrvatska, Ireland, Ísland, Κύπρος, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Malta, Nederland, Norge, Österreich, Polska, Portugal, România, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige, United Kingdom (Northern Ireland)

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited Tél/Tel/Teл/Tlf/Sími/Τηλ/Puh:

+353 (0) 1 761 7299

España

Vertex Pharmaceuticals Spain, S.L. Tel: + 34 91 7892800


Ελλάδα

Vertex Φαρμακευτική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία

Τηλ: +30 (211) 2120535

Italia

Vertex Pharmaceuticals (Italy) S.r.l.

Tel: +39 0697794000


Acest prospect a fost revizuit în


. Există, de asemenea, link-uri către alte site-uri despre boli rare și tratamente.