Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Zolgensma
onasemnogene abeparvovec

Prospect: Informații pentru utilizator


Zolgensma 2 × 1013 genomuri vector/ml soluție perfuzabilă

onasemnogen abeparvovec


image

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le poate avea copilul dumneavoastră. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte să i se administreze acest medicament copilului dumneavoastră, deoarece conține informații importante.

acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului) și apă pentru preparate injectabile.


Cum arată Zolgensma și conținutul ambalajului

Zolgensma este o soluție perfuzabilă limpede până la ușor opacă, incoloră până la alb pal.


Zolgensma poate fi disponibil în flacoane cu un volum de umplere nominal fie de 5,5 ml, fie de 8,3 ml. Fiecare flacon este exclusiv de unică folosință.


Fiecare cutie conține între 2 și 14 flacoane.


Deținătorul autorizației de punere pe piață

Novartis Gene Therapies EU Limited Block B, The Crescent Building

Northwood, Santry

Dublin 9 D09 C6X8

Irlanda

Tel: +353 (1) 566-2364

Fabricantul

Almac Pharma Services Limited Finnabair Industrial Estate Dundalk, Co. Louth

A91 P9KD

Irlanda


Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați deținătorul autorizației de punere pe piață.


Acest prospect a fost revizuit în

. Există, de asemenea, linkuri către alte site-uri despre boli rare și tratamente.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății: Important: Consultați rezumatul caracteristicilor produsului (RCP) înainte de utilizare. Fiecare flacon este exclusiv pentru o singură utilizare.

Acest medicament conține microorganisme modificate genetic. Trebuie să fie urmate normele locale privind manipularea deșeurilor biologice.


Manipularea