Pagina de pornire Pagina de pornire
Booking.com

Docetaxel Teva
docetaxel

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Docetaxel Teva 20 mg/0,72 ml concentrat şi solvent pentru soluţie perfuzabilă

docetaxel


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


Ce conţine flaconul cu solvent: Apă pentru preparate injectabile


Cum arată Docetaxel Teva şi conţinutul ambalajului:

Docetaxel Teva concentrat pentru soluţie perfuzabilă este o soluţie limpede, vâscoasă, de culoare galbenă până la galben-maroniu.


Medicamentul nu mai este autorizat

Fiecare cutie conţine:

„amestecului prealabil” de docetaxel de 10 mg/ml.


 1. RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ

  Docetaxel Teva este un medicament antineoplazic şi, asemenea altor compuşi potenţial toxici, trebuie ca manipularea şi prepararea soluţiei de Docetaxel Teva să se facă cu prudenţă. Se recomandă folosirea mănuşilor.


  Dacă Docetaxel Teva concentrat, soluţie „amestec prealabil” sau soluţie perfuzabilă, ajung în contact cu pielea, spălaţi-vă imediat cu apă şi săpun. Dacă Docetaxel Teva concentrat, soluţie „amestec prealabil” sau soluţie perfuzabilă, ajung în contact cu mucoasele, spălaţi-vă imediat cu multă apă.


 2. PREPARAREA PENTRU ADMINISTRAREA INTRAVENOASĂ


  1. Prepararea soluţiei „amestec prealabil” de Docetaxel Teva (docetaxel 10 mg/ml)


   1. Dacă flacoanele sunt păstrate la frigider, scoateţi din frigider doar numărul de cutii de Docetaxel Teva necesare şi păstraţi-le la temperatura camerei (sub 25ºC) timp de 5 minute.


   2. Extrageţi printr-o tehnică aseptică, cu ajutorul unei seringi cu ac montat, întregul conţinut al flaconului cu solvent pentru Docetaxel Teva, răsturnând parţial flaconul.


   3. Injectaţi întregul conţinut în flaconul corespunzător de Docetaxel Teva.


   4. Scoateţi seringa şi acul şi omogenizaţi manual amestecul prin mişcări repetate de răsturnare timp de minimum 45 de secunde. Nu agitaţi.


   5. Lăsaţi flaconul cu „amestec prealabil” în repaus timp de 5 minute la temperatura camerei (sub 25ºC) şi apoi verificaţi dacă soluţia este omogenă şi limpede (prezenţa spumei este normală chiar şi după 5 minute, datorită prezenţei în formulare a polisorbatului 80).


    Medicamentul nu mai este autorizat

    Soluţia „amestec prealabil” conţine docetaxel 10 mg/ml şi trebuie utilizată imediat după preparare. Cu toate acestea, stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei „amestec prealabil” a fost demonstrată timp de 8 ore dacă se păstrează la temperaturi între + 2°C şi + 8°C sau la temperatura camerei (sub 25 ºC).


  2. Prepararea soluţiei perfuzabile


   1. Pentru obţinerea dozei necesare unui pacient, poate fi necesar mai mult decât un flacon cu

    „amestec prealabil”. Pe baza dozei necesară respectivului pacient, exprimată în mg, extrageţi printr-o tehnică aseptică, volumul de „amestec prealabil” care conţine docetaxel 10 mg/ml, cu ajutorul unei seringi gradate cu ac ataşat, din numărul corespunzător de flacoane cu „amestec prealabil”. De exemplu, o doză de 140 mg docetaxel necesită 14 ml soluţie „amestec prealabil”.


   2. Injectaţi volumul necesar de „amestec prealabil” într-o pungă sau flacon de perfuzie de 250 ml care nu este din PVC, conţinând fie soluţie de glucoză 5%, fie soluţie perfuzabilă de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%). Dacă este necesară o doză de docetaxel mai mare de 200 mg, utilizaţi un volum mai mare de glucoză sau de clorură de sodiu 9 mg/ml (0,9%), astfel încât să nu se depăşească concentraţia de docetaxel de 0,74 mg/ml soluţie perfuzabilă.


   3. Agitaţi manual punga sau flaconul de perfuzie, prin mişcări de rotaţie.


   4. Soluţia perfuzabilă de Docetaxel Teva trebuie administrată în decurs de 4 ore de la preparare, în perfuzie intravenoasă cu durata de o oră, printr-o tehnică aseptică, în condiţii obişnuite de luminozitate şi la temperatura camerei (sub 25ºC).


   5. Similar tuturor medicamentelor pentru administrare parenterală, soluţia „amestec prealabil” şi soluţia perfuzabilă de Docetaxel Teva trebuie verificate vizual înainte de utilizare; soluţiile care conţin precipitat trebuie aruncate.


 3. ELIMINARE

Medicamentul nu mai este autorizat

Toate materialele care au fost utilizate pentru diluare şi administrare trebuie eliminate în conformitate cu procedurile standard. Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.