Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Aspaveli
pegcetacoplan

Prospect: Informații pentru utilizator


ASPAVELI 1080 mg soluție perfuzabilă

pegcetacoplan


image

Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


Raportarea reacțiilor adverse

image

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemuluinaționalderaportare,așa cum este menționat în Anexa V. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.


 1. Cum se păstrează ASPAVELI


  • Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

  • Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după „EXP”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

  • A se păstra la frigider (2°C – 8°C).

  • A se ține flaconul în cutia originală pentru a fi protejat de lumină.

  • Nu aruncați niciun medicament pe calea apei menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați

  medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.


 2. Conținutul ambalajului și alte informații Ce conține ASPAVELI

Substanța activă este pegcetacoplan 1080 mg (54 mg/ml într-un flacon de 20 ml).


Celelalte componente sunt sorbitol (E 420) (vezi pct. 2 „ASPAVELI conține sorbitol”), acid acetic glacial, acetat de sodiu trihidrat (vezi pct. 2 „ASPAVELI conține sodiu”), hidroxid de sodiu (vezi pct. 2 „ASPAVELI conține sodiu”) și apă pentru preparate injectabile.


Cum arată ASPAVELI și conținutul ambalajului

ASPAVELI este o soluție perfuzabilă pentru administrare subcutanată limpede, incoloră până la ușor gălbuie (54 mg/ml într-un flacon de 20 ml). A nu se utiliza soluții tulburi sau care prezintă particule sau modificări de culoare.


Mărimi de ambalaj

ASPAVELI este furnizat într-o cutie cu 1 flacon sau un ambalaj multiplu cu 1 x 8 flacoane.


Vă rugăm să rețineți că tampoanele cu alcool, acele și alte materiale sau echipamente nu sunt incluse

în ambalaj.


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deținătorul autorizației de punere pe piață

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE-112 76 Stockholm

Suedia


Fabricantul

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Strandbergsgatan 49

112 51 Stockholm Suedia


Acest prospect a fost revizuit în LL/AAAA.

. Există, de asemenea, link-uri către alte site-uri despre boli rare și tratamente.