Pagina de pornire Pagina de pornire
AstraZeneca

Bortezomib Hospira
bortezomib

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Bortezomib Hospira 1 mg pulbere pentru soluţie injectabilă Bortezomib Hospira 2,5 mg pulbere pentru soluţie injectabilă Bortezomib Hospira 3 mg pulbere pentru soluţie injectabilă Bortezomib Hospira 3,5 mg pulbere pentru soluţie injectabilă bortezomib


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


Dacă vi se administrează Bortezomib pentru tratamentul mielomului multiplu, reacţiile adverse ce pot să apară sunt enumerate mai jos:


Reacţii adverse foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 persoană din 10)


Bortezomib Hospira ESTE NUMAI PENTRU UZ SUBCUTANAT SAU INTRAVENOS.

Administrarea pe cale intratecală a condus la deces.


  1. ELIMINAREA REZIDUURILOR


Un flacon este destinat unei singure utilizări, iar soluţia rămasă neutilizată trebuie aruncată.


Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.