Pagina de pornire Pagina de pornire
Booking.com

Zostavax
shingles (herpes zoster) vaccine (live)

Prospect: Informaţii pentru utilizator


ZOSTAVAX

Pulbere şi solvent pentru suspensie injectabilă

vaccin zona zoster (herpes zoster) (cu virus viu)


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de vaccinare deoarece conţine informaţii

importante pentru dumneavoastră.

Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.


Ce găsiţi în acest prospect


 1. Ce este ZOSTAVAX şi pentru ce se utilizează

 2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze ZOSTAVAX

 3. Cum să utilizaţi ZOSTAVAX

 4. Reacţii adverse posibile

 5. Cum se păstrează ZOSTAVAX

 6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii


 1. Ce este ZOSTAVAX şi pentru ce se utilizează


  ZOSTAVAX este un vaccin folosit pentru prevenirea herpesului zoster („zoster”) şi a nevralgiei post-herpetice (PHN), respectiv a nevralgiei de durată care urmează herpesului zoster.


  ZOSTAVAX se foloseşte pentru vaccinarea persoanelor cu vârsta de 50 ani sau peste.


  ZOSTAVAX nu poate fi folosit pentru a trata herpesul zoster existent sau durerea asociată cu herpesul

  zoster existent.


  Informaţii referitoare la herpesul zoster:


  Ce este herpesul zoster?

  Herpesul zoster este o erupţie dureroasă, cu formare de vezicule. De obicei apare pe o parte a corpului

  şi poate dura mai multe săptămâni. Poate duce la durere severă şi de durată şi cicatrice. Pot surveni mai puţin frecvent infecţii bacteriene ale pielii, senzaţie de slăbiciune, paralizie musculară, pierderea auzului sau a vederii. Herpesul zoster este produs de acelaşi virus care determină şi apariţia varicelei. După ce aţi avut varicelă, virusul care a produs această boală rămâne în corp, în celulele nervoase.

  Uneori, după mai mulţi ani, virusul redevine activ şi determină herpes zoster.


  Ce este PHN?

  După ce veziculele produse de herpesul zoster se vindecă, durerea poate să dureze mai multe luni sau chiar ani şi poate fi severă. Această nevralgie de durată poartă numele de nevralgie post-herpetică sau PHN.


 2. Ce trebuie să ştiţi înainte să vi se administreze ZOSTAVAX Nu vi se va administra ZOSTAVAX

  • dacă sunteţi alergic la oricare dintre componentele acestui vaccin (inclusiv neomicină (care poate fi prezentă ca urmă reziduală) sau la oricare dintre celelalte componente enumerate la pct. 6)

  • dacă aveţi o boală de sânge sau orice tip de cancer care vă slăbeşte sistemul imunitar

  • dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveţi un sistem imunitar slăbit din cauza unei boli, a

   unor medicamente sau a unui alt tratament

  • dacă aveţi tuberculoză activă netratată

  • dacă sunteţi gravidă (în plus, sarcina trebuie evitată timp de 1 lună după vaccinare, vezi Sarcina

   şi alăptarea)


   Atenţionări și precauţii

   Dacă aţi avut oricare dintre următoarele, discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul

   înainte de a vi se administra ZOSTAVAX:

  • dacă aveţi sau aţi avut orice probleme medicale sau orice alergie

  • dacă aveţi febră

  • dacă sunteţi seropozitiv HIV


   Spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată o reacție alergică la oricare dintre componente (inclusiv neomicină (care poate fi prezentă ca urmă reziduală) sau oricare dintre componentele enumerate în la pct. 6) înainte de a vi se administra acest vaccin.


   Similar multor vaccinuri, ZOSTAVAX nu poate asigura protecţia completă a tuturor persoanelor

   vaccinate.


   Dacă aveți o tulburare de coagulare a sângelui sau un număr redus de trombocite, vaccinul trebuie administrat sub piele, deoarece pot apărea sângerări după administrarea în mușchi.


   ZOSTAVAX împreună cu alte medicamente

   Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi orice alte medicamente sau vaccinuri.


   ZOSTAVAX poate fi administrat în acelaşi timp cu vaccinul gripal inactivat. Cele două vaccinuri trebuie administrate prin injectări separate în locuri de injectare diferite.


   Pentru informaţii cu privire la administrarea ZOSTAVAX în același timp cu vaccinul pneumococic polizaharidic, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau personalului medical de specialitate.


   Sarcina şi alăptarea

   ZOSTAVAX nu trebuie administrat gravidelor. Femeile aflate la vârstă fertilă trebuie să îşi ia precauţiile necesare pentru a evita sarcina timp de 1 lună după vaccinare.


   Spuneţi medicului dumneavoastră dacă alăptaţi sau intenţionaţi să alăptaţi. Medicul dumneavoastră va decide dacă se poate administra ZOSTAVAX.


   Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că sunteţi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă,

   adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a vi se administra acest vaccin.


   Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

   Nu există nicio informaţie care să sugereze faptul că ZOSTAVAX afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.


   ZOSTAVAX conţine sodiu

   Acest medicament conţine sodiu mai puţin de 1 mmol (23 miligrame) per doză, adică practic „nu conţine sodiu”.


   ZOSTAVAX conține potasiu

   Acest medicament conţine potasiu mai puţin de 1 mmol (39 miligrame) per doză, adică practic „nu conţine potasiu”.

 3. Cum să utilizaţi ZOSTAVAX


  ZOSTAVAX trebuie injectat sub piele sau în mușchi, de preferinţă în partea superioară a braţului.


  Dacă aveți o tulburare de coagulare a sângelui sau un număr redus de trombocite în sânge, injectarea se va face sub piele.


  ZOSTAVAX este administrat ca o doză unică.


  Instrucţiunile de reconstituire pentru profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt prezentate la

  sfârşitul prospectului.


 4. Reacţii adverse posibile


  Ca toate vaccinurile şi medicamentele, acest vaccin poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar

  la toate persoanele.


  Rar (pot afecta până la 1 din 1000 persoane), pot să apară reacții alergice. Unele dintre aceste reacții adverse pot fi grave și pot include dificultate la respirație sau la înghițire. Dacă prezentați o reacție alergică, adresați-imediat medicului dumneavoastră.


  S-au observat următoarele reacții adverse:

  • Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane): roşeaţă, durere, umflare şi senzaţie de mâncărime la nivelul locului de injectare*

  • Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane): senzaţie de căldură, apariţie de vânătăi, nodul dur și erupție trecătoare pe piele la nivelul locului de injectare*; durere de cap*; durere la nivelul

   brațului sau piciorului*; dureri articulare, dureri musculare; febră; erupţie trecătoare pe piele

  • Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane): greață; umflare a ganglionilor (gât

   și subraț)

  • Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane ): urticarie la nivelul locului de injectare

  • Foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane): varicelă (vărsat de vânt); zona zoster; deteriorare a retinei cauzată de inflamație, care duce la modificări ale vederii (la pacienții cărora li se administrează tratament imunosupresor).


  *Aceste reacții adverse au fost observate în studiile clinice și în timpul supravegherii după punerea pe piață; cele mai multe dintre reacțiile adverse observate în studiile clinice au fost raportate ca fiind de intensitate oară.


  Raportarea reacţiilor adverse

  Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

  image

  Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, aşa cum este

  menţionat în Anexa V. Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii

  suplimentare privind siguranţa acestui medicament.


 5. Cum se păstrează ZOSTAVAX


  Nu lăsaţi acest vaccin la vederea şi îndemâna copiilor.


  Nu utilizaţi acest vaccin după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă

  la ultima zi a lunii respective.


  A se păstra şi transporta la frigider (2°C-8°C). A nu se congela. A se ţine flaconul în cutie pentru a fi protejat de lumină.

  Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.


 6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii


Ce conţine ZOSTAVAX

După reconstituire, o doză (0,65 ml) conţine: Substanţa activă este:

Virus varicelo-zosterian1, tulpină Oka/Merck (viu, atenuat), nu mai puţin de 19400 PFU (unităţi

formatoare de plaje).

1produs în celule diploide umane (MRC-5) Celelalte componente sunt:

Pulbere:

Zahăr, gelatină hidrolizată, clorură de sodiu (NaCl), fosfat dihidrogenat de potasiu, clorură de

potasiu (KCl), L-glutamat monosodic monohidrat, fosfat disodic, hidroxid de sodiu (NaOH) (pentru ajustarea pH-ului) şi uree.


Solvent:

Apă pentru preparate injectabile


Cum arată ZOSTAVAX şi conţinutul ambalajului

Vaccinul este o pulbere pentru suspensie injectabilă, în flacon unidoză, care trebuie reconstituită cu solventul furnizat alături de flaconul cu pulbere.


Pulberea are aspectul unui dop compact cristalin, de culoare albă până la aproape albă. Solventul este un lichid limpede şi incolor.


ZOSTAVAX este disponibil în ambalaje cu 1 sau 10 doze. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă: Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Olanda


Fabricantul: Merck Sharp and Dohme B.V., Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Olanda


Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.


België/Belgique/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme Tel.: +370.5.2780.247

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД, тел.: + 359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o. Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft. Tel.: + 36.1.888.5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited. Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com


Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 0)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000 (+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ, Tel: +372.614.4200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_austria@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A. Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o. Tel.: +48.22.549.51.00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda Tel: +351 21 4465700

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o. Tel: +385 1 66 11 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L Tel: + 4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o. Tel: +386.1.520.4201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: 800 23 99 89 (+39 06 361911)

medicalinformation.it@msd.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB Tel: +46 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija Tel: +371.67364.224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme (Human Health) Limited Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Acest prospect a fost revizuit în <{LL/AAAA}><{luna AAAA}>.


Alte surse de informaţii


Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site-ul Agenţiei Europene pentru Medicamente: .


image


Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:


Înainte de a o amesteca cu solventul, pulberea de vaccin are aspectul unui dop compact cristalin, de culoare albă până la aproape albă. Solventul este un lichid limpede, incolor. După ce este reconstituit, ZOSTAVAX este un lichid uşor tulbure până la translucid, de culoare aproape albă până la galben

deschis.


Evitați contactul cu soluţii dezinfectante deoarece acestea pot inactiva virusul din vaccin. Pentru a reconstitui vaccinul, utilizați solventul furnizat.

Este important să utilizați seringă şi ac sterile, separate pentru fiecare pacient, pentru a se evita transmiterea agenților infecţioși de la o persoană la alta.


Un ac trebuie utilizat pentru reconstituire și un ac separat, nou, pentru injectare.


Instrucţiuni de reconstituire


Extrageţi întregul conţinut al flaconului cu solvent într-o seringă. Injectaţi întregul conţinut al seringii în flaconul care conţine pulberea. Agitaţi uşor pentru a se dizolva complet.


Înainte de administrare, vaccinul reconstituit trebuie inspectat vizual pentru identificarea oricărei particule străine și/sau modificări de aspect. Aruncați vaccinul în eventualitatea constatării oricăreia dintre aceste situaţii.


Se recomandă ca vaccinul să se administreze imediat după reconstituire pentru a minimiza pierderea efectului său. Aruncați vaccinul reconstituit dacă nu este utilizat în decurs de

30 minute.


A nu se congela vaccinul reconstituit.


Extrageți întregul conţinut al vaccinului reconstituit din flacon într-o seringă, schimbați acul şi

injectați întregul volum pe cale subcutanată sau intramuscula.


Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.


Vezi de asemenea pct. 3, Cum utilizaţi ZOSTAVAX.