Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Filgrastim Hexal
filgrastim

Prospect: Informaţii pentru utilizator


Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută filgrastim


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.


Cum arată Filgrastim HEXAL şi conţinutul ambalajului


Filgrastim HEXAL este o soluţie injectabilă sau perfuzabilă limpede, incoloră până la uşor gălbuie, în seringă preumplută.


Filgrastim HEXAL este disponibil în ambalaje care conţin 1, 3, 5 sau 10 seringi preumplute, cu ac de injectare, cu sau fără apărătoare de siguranţă pentru ac.


Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.


Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă


HEXAL AG

Industriestr. 25

83607 Holzkirchen Germania


Fabricantul


Sandoz GmbH Biochemiestr. 10

6336 Langkampfen Austria

Acest prospect a fost revizuit în {LL/AAAA}.


Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe site­ul Agenţiei Europene pentru Medicamente: .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Instrucţiuni privind modul de autoinjectare


Acest punct conţine informaţii despre cum să vă faceţi singuri injecţiile cu Filgrastim HEXAL. Este important să nu încercaţi să vă injectaţi singur, cu excepţia cazului în care aţi fost special instruit de către medicul dumneavoastră sau de către asistentă. Filgrastim HEXAL este furnizat cu sau fără apărătoare de siguranţă pentru ac şi medicul dumneavoastră sau asistenta vă vor arăta cum să îl utilizaţi. Dacă nu sunteţi sigur despre cum să faceţi injecţia sau dacă aveţi întrebări, cereţi ajutorul medicului dumneavoastră sau asistentei.


 1. Spălaţi­vă pe mâini.

 2. Scoateţi o seringă din cutie şi îndepărtaţi capacul de protecţie de pe acul pentru injectare.

  Seringile sunt marcate cu inele de gradare pentru a permite utilizarea parţială, dacă este necesară. Fiecare inel de gradare corespunde unui volum de 0,1 ml. Dacă este necesară utilizarea parţială a unei seringi, eliminaţi cantitatea de soluţie nedorită, înainte de injectare.

 3. Curăţaţi pielea la locul de injectare utilizând un tampon cu alcool.

 4. Formaţi un pliu al pielii apucând pielea între degetul mare şi degetul arătător.

 5. Introduceţi acul în pliul de piele cu o mişcare rapidă, fermă. Injectaţi Filgrastim HEXAL soluţie aşa cum v­a arătat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.


  image

  Seringa preumplută fără apărătoare de siguranţă pentru ac


 6. Continuând să ţineţi pielea strânsă între degete, apăsaţi pistonul lent şi complet.

 7. După ce aţi injectat lichidul, scoateţi acul şi daţi drumul la piele.

 8. Puneţi seringa utilizată în recipientul pentru deşeuri. Utilizaţi fiecare seringă numai pentru o singură injecţie.


Seringa preumplută cu apărătoare de siguranţă pentru ac


image

 1. Continuând să ţineţi pielea strânsă între degete, apăsaţi pistonul încet, uniform, până când s­a administrat întreaga doză şi pistonul nu mai poate fi apăsat. Nu daţi drumul la piston!

 2. După ce aţi injectat lichidul, scoateţi acul în timp ce continuaţi să ţineţi pistonul apăsat şi apoi daţi drumul la piele.

 3. Daţi drumul pistonului. Apărătoarea de siguranţă a acului va acoperi acul rapid.

 4. Aruncaţi orice produs neutilizat sau material rezidual. Utilizaţi fiecare seringă numai pentru o singură injecţie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:


Soluţia trebuie inspectată vizual înainte de utilizare. Trebuie utilizate numai soluţii limpezi, fără particule. Expunerea accidentală la temperaturi de congelare nu afectează în mod negativ stabilitatea Filgrastim HEXAL.

Filgrastim HEXAL nu conţine conservanţi: Având în vedere riscul posibil de contaminare microbiană, seringile de Filgrastim HEXAL sunt numai de unică folosinţă.


Diluare înainteaadministrării(opţională)


Dacă este necesar, Filgrastim HEXAL poate fi diluat cu soluţie de glucoză 50 mg/ml (5%). Filgrastim HEXAL nu trebuie diluat cu soluţie de clorură de sodiu.


Nu se recomandă diluarea la o concentraţie finală <0,2 MU/ml (2 μg/ml).


Pentru pacienţii cărora li se administrează filgrastim diluat la concentraţii <1,5 MU/ml (15 μg/ml) trebuie adăugată albumină serică umană (ASU) până la o concentraţie finală de 2 mg/ml.


Exemplu: La un volum final de injectare de 20 ml, dozele totale de filgrastim mai mici de 30 MU (300 μg) trebuie administrate cu 0,2 ml din soluţia de albumină serică umană 200 mg/ml (20%) Ph. Eur, adăugată.


Atunci când este diluat cu soluţie de glucoză 50 mg/ml (5%), filgrastim este compatibil cu sticla şi cu o varietate de materiale plastice, incluzând polivinilclorură, poliolefină (un copolimer al polipropilenei şi polietilenei) şi polipropilenă.


După diluare: Stabilitatea chimică şi fizică a soluţiei în timpul utilizării, diluată pentru perfuzie, a fost demonstrată timp de 24 ore, la 2°C•8°C. Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, perioada de păstrare în timpul utilizării şi condiţiile înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului şi în mod normal nu ar trebui să depăşească 24 ore

la 2 °C•8 °C, cu excepţia cazului în care diluarea a fost efectuată în condiţii aseptice controlate şi validate.


Utilizarea seringii preumplute cu apărătoare de siguranţă pentru ac


Apărătoarea de siguranţă pentru ac acoperă acul după injecţie, pentru a preveni leziunile prin înţeparea cu acul. Aceasta nu afectează funcţionarea normală a seringii. Apăsaţi pistonul încet, uniform, până când s­a administrat întreaga doză şi pistonul nu mai poate fi apăsat. În timp ce menţineţi pistonul apăsat, scoateţi seringa din pacient. Apărătoarea de siguranţă pentru ac va acoperi acul când se eliberează pistonul.


Utilizarea seringii preumplute fără apărătoare de siguranţă pentru ac


Administraţi doza conform protocolului standard. Eliminare

Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.