Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Zaltrap
aflibercept

Prospect: Informaţii pentru utilizator


ZALTRAP 25 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

aflibercept


Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte să vi se administreze acest medicament deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

Nu trebuie utilizate filtre fabricate din polifluorură de viniliden (PVDF) sau nylon. Eliminare

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.