Pagina de pornire Pagina de pornire
Cleveland Clinic

Okedi
risperidone

Prospect: Informații pentru utilizator


OKEDI 75 mg pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită

Risperidonă


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este menționat în Anexa V. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.


 1. Cum se păstrează OKEDI


  Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.


  Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, pungile de aluminiu sau cutia kitului, după (EXP). Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.


  A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate. Utilizați OKEDI imediat după reconstituire.

  Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.


 2. Conținutul ambalajului și alte informații Ce conține OKEDI

  Substanța activă este risperidona.

  Numai seringa cu pulbere conține substanța activă. După reconstituire, cantitatea de risperidonă administrată este de 75 mg.


  Celelalte componente sunt:

  Seringă preumplută cu pulbere: poli(D,L-lactid-co-glicolidă). Seringă preumplută cu solvent: Dimetil sulfoxid.


  Cum arată OKEDI și conținutul ambalajului

  Fiecare cutie de kit OKEDI pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită conține:

  • O pungă din folie de aluminiu cu o seringă preumplută conținând pulbere (în această pulbere este conținută substanța activă, risperidona) și un pliculeț cu gel de siliciu desicant. Pulberea este de culoare albă sau alb-gălbui, neagregată.

  • O pungă din folie de aluminiu cu o seringă preumplută conținând solvent și un pliculeț cu gel de siliciu desicant. Seringa preumplută cu solvent conține o soluție limpede și are flanșa pentru deget de culoare ROȘIE.

  • Un ac steril pentru injecție i.m. de 2 inch (0,90 x 51 mm [20G]) cu gardă de protecție, utilizat pentru administrarea în mușchiul gluteal.

  • Un ac steril pentru injecție i.m. de 1 inch (0,80 x 25 mm [21G]) cu gardă de protecție, utilizat pentru administrarea în mușchiul deltoid.


Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid. Spania


Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:


België/Belgique/Belgien

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Espagne/Spanje

Tel: +34 91 375 62 30

Lietuva

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Ispanija

Tel: +34 91 375 62 30


България

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Испания

Teл.: +34 91 375 62 30

Luxembourg/Luxemburg Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Espagne/Spanien

Tel: +34 91 375 62 30


Česká republika

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Španělsko

Tel: +34 91 375 62 30

Magyarország

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spanyolország

Tel: +34 91 375 62 30

Danmark

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spanien

Tlf: +34 91 375 62 30

Malta

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spanja

Tel: +34 91 375 62 30


Deutschland

Rovi GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 6

83607 Holzkirchen

Tel: +49 8024 4782955

Nederland

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spanje

Tel: +34 91 375 62 30


Eesti

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Hispaania

Tel: +34 91 375 62 30

Norge

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spania

Tlf: +34 91 375 62 30


Ελλάδα

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Ισπανία

Τηλ: +34 91 375 62 30

Österreich

Rovi GmbH

Rudolf-Diesel-Ring 6

83607 Holzkirchen Deutschland

Tel: +43 664 1340471


España

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid

Tel: +34 91 375 62 30

Polska

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Hiszpania

Tel: +34 91 375 62 30


Franța

ROVI

24, Rue Du Drac 38180 Seyssins

Tél: +33 (0)4 76 968 969

Portugalia

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Espanha

Tel: +34 91 375 62 30


Hrvatska

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Španija

Tel: +34 91 375 62 30


Irlanda

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spania

Tel: +34 91 375 62 30

România

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spania

Tel: +34 91 375 62 30


Slovenija

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Španija

Tel: +34 91 375 62 30

Ísland

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spánn

Sími: +34 91 375 62 30

Slovenská republika

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Španielsko

Tel: +34 91 375 62 30


Italia

Rovi Biotech, S.R.L. Viale Achille Papa, 30 20149 Milano

Tel: +39 02 366 877 10

Suomi/Finland

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Espanja/Spanien

Puh/Tel: +34 91 375 62 30


Κύπρος

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Ισπανία

Τηλ: +34 91 375 62 30

Sverige

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spanien

Tel: +34 91 375 62 30


Latvija

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. Julián Camarillo, 35

28037 Madrid Spānija

Tel: +34 91 375 62 30

United Kingdom (Northern Ireland)

Rovi Biotech Limited

Davis House 4th Floor Suite 425 Robert Street Croydon CR0 1QQ - UK Tel: + 44 (0) 203 642 06 77


Acest prospect a fost revizuit în LL/AAAA.

Următoarele informații sunt destinate numai profesioniștilor din domeniul sănătății


INSTRUCȚIUNI DESTINATE PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

OKEDI 75 mg pulbere și solvent pentru suspensie injectabilă cu eliberare prelungită Informații importante

OKEDI necesită atenție deosebită pentru fiecare pas din Instrucțiunile de utilizare pentru a asigura

administrarea cu succes.


Utilizați componentele furnizate

Componentele din cutia kitului sunt concepute special pentru a fi utilizate împreună cu OKEDI. OKEDI trebuie reconstituit doar cu solventul furnizat în cutia kitului.


Nu înlocuiți NICIUN component din cutia kitului.


Administrați doza imediat după reconstituire. Pentru utilizare intramusculară numai după reconstituire.


Administrarea corectă a dozei

Trebuie administrat tot conținutul seringii reconstituite pentru a asigura administrarea dozei prescrise de OKEDI.


Dispozitiv de unică folosință


 1. VERIFICAȚI CONȚINUTUL


  Lucrând pe o suprafață curată, deschideți pliculețele și eliminați ambalajul cu desicant. Cutia de kit OKEDI conține:

  • O pungă din folie de aluminiu cu o seringă preumplută de OKEDI, cu tija pistonului ALBĂ și flanșă pentru deget ALBĂ. Seringa este marcată cu image.

  • O pungă din folie de aluminiu cu SOLVENT pentru OKEDI în seringă preumplută, cu tija pistonului

   TRANSPARENTĂ și flanșă pentru deget ROȘIE. Seringa este marcată cu image.

  • Două ace de administrare (unul de 21G, 1 inch pentru mușchiul deltoid [capac verde] și unul de 20G, 2 inch pentru mușchiul gluteal [capac galben]).


  Eliminați kitul dacă oricare dintre componente este deteriorată.


  Dacă sunt observate orice particule străine și/sau variații ale aspectului fizic, nu administrați OKEDI.

  1. Inspectați seringa cu solvent


   ASIGURAȚI-VĂ că conținutul seringii cu SOLVENT curge normal, ca un lichid. Dacă este înghețat sau parțial înghețat, încălziți-l până se dezgheață complet.

   image

  2. Dislocați pulberea din seringă


   LOVIȚI UȘOR seringa de OKEDI pentru a disloca pulberea care este posibil să stea aglomerată lângă capac.


   image


 2. CONECTAȚI SERINGILE


  1. Scoateți capacele seringilor, ținându-le în poziție verticală


   Țineți ambele seringi în poziție verticală, pentru a preveni pierderea de medicament.


   image


   SCOATEȚI capacul de pe seringa cu solvent.


   image


   RĂSUCIȚI și SCOATEȚI capacul de pe seringa cu pulbere.


   image


  2. Conectați seringile

   Luați seringa cu solvent S, care are flanșa pentru deget colorată, și puneți-o DEASUPRA seringii cu pulbere R sau înclinați-o puțin atunci când le conectați.

   RĂSUCIȚI seringile împreună până când simțiți o ușoară rezistență.

   Asigurați-vă că seringa cu pulbere R se află în poziție verticală, pentru a preveni pierderea de medicament.


   image


 3. AMESTECAȚI CONȚINUTURILE


  OPRIȚI-VĂ ȘI CITIȚI ACEASTĂ SECȚIUNE ÎNAINTE DE A ÎNCEPE, ALTMINTERI RECONSTITUIREA MEDICAMENTULUI AR PUTEA SĂ NU SE FACĂ CORECT.


  • ÎMPINGEȚI VIGUROS conținutul de solvent către seringa cu pulbere.

  • NU AȘTEPTAȚI ca pulberea să se umezească ci începeți RAPID amestecarea conținutului,

   împingând pistoanele REPEDE și în mod alternativ, pentru aproximativ 100 de împingeri (2 împingeri în 1 secundă, aproximativ 1 minut).

  • ASIGURAȚI-VĂ că medicamentul trece dintr-o seringă în alta, pentru a se asigura o amestecare adecvată: medicamentul este vâscos și va trebui să aplicați forță atunci când apăsați pe pistoane.


  image

  Amestecați prin cel puțin 100 de împingeri, făcând această mișcare alternativ.


  Asigurați-vă că medicamentul trece dintr-o seringă în alta.

  Când medicamentul este corect amestecat, aspectul său va fi cel de suspensie uniformă de culoare alburiu-gălbuie și consistență vâscoasă.


  image


  După reconstituire, treceți imediat la etapa de pregătire pentru administrare a seringii de injecție, pentru a evita pierderea omogenității.


 4. PREGĂTIȚI SERINGA DE INJECȚIE


  1. Transferați medicamentul


   Apăsați în jos pistonul seringii R și transferați întregul conținut în seringa S, care are atașată flanșa pentru deget colorată.


   Asigurați-vă că conținutul a fost transferat în întregime.


   image


  2. Detașați seringa


   După ce medicamentul este transferat în întregime, separați cele două seringi prin răsucire în sens invers.


   OKEDI trebuie să fie administrat imediat pentru a se evita pierderea omogenității.


   image

  3. Atașați acul steril, prevăzut cu gardă de protecție

   Alegeți acul corect:


   • Mușchiul deltoid: 21G, 1 inch pentru mușchiul deltoid (capac verde).

   • Mușchiul gluteal: 20G, 2 inch pentru mușchiul gluteal (capac galben).


   Atașați-l cu o mișcare de răsucire în sensul acelor de ceasornic. Nu strângeți excesiv.


  4. Eliminați aerul în exces


   Scoateți capacul acului și împingeți în afară aerul în exces (numai bulele mari) din cilindrul seringii.


   NU evacuați nicio picătură din medicament


   Dacă medicamentul se vede la vârful acului, trageți ușor înapoi de piston pentru a preveni vărsarea medicamentului.


   image


 5. ADMINISTRAREA ȘI ELIMINAREA


  1. Injectați medicamentul


   Introduceți complet acul în mușchi. NU INJECTAȚI PE NICIO ALTĂ CALE.


   image


   MEDICAMENT VÂSCOS. AVEȚI GRIJĂ SĂ ÎL INJECTAȚI COMPLET.

   • Timpul de injectare este mai lung decât de obicei din cauza vâscozității medicamentului.

   • Așteptați câteva secunde înainte de a retrage acul.

   • Evitați injectarea accidentală într-un vas de sânge.

  2. Eliminați medicamentul

Acoperiți acul prin apăsarea pe garda acului, folosind degetul sau o suprafață plană și eliminați-l imediat punându-l într-un recipient sigur, destinat obiectelor ascuțite.


image