Pagina de pornire Pagina de pornire

GONAL-f
follitropin alfa

Prospect: Informații pentru utilizator


GONAL-f 450 UI/0,75 ml soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut

folitropină alfa


Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.


image


 1. Buton de stabilire a dozei 5. Conector cu filet pentru ac 9. Capacul interior al acului

 2. Fereastră de feedback a

dozei

6. Capacul stiloului injector (pen)

10. Capacul exterior al acului

 1. Piston 7. Sigiliu detașabil 11. Tampoane cu alcool

 2. Conținătorul rezervorului 8. Ac detașabil 12. Recipient de eliminare a

obiectelor ascuțite


 1. Pregătirea GONAL-f stilou injector (pen) preumplut al dumneavoastră pentru injectare

  image


  1. Scoateți capacul stiloului injector (pen)

  2. Verificați ca Fereastra de feedback a dozei să fie setată la „0”.

   image


  3. Pregătiți acul pentru injectare

   • Luați un ac nou – utilizați numai acele „de unică folosință” furnizate.

   • Țineți strâns capacul exterior al

    acului.

    image

   • Verificați ca sigiliul detașabil de pe capacul exterior al acului să nu fie deteriorat sau slăbit.

   • Îndepărtați sigiliul detașabil.


    Exemplu de sigiliu în bună

    image

    stare


    Exemplu de sigiliu care nu

    image

    este în bună stare

    ATENȚIE:

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Dacă sigiliul detașabil este deteriorat sau slăbit, nu utilizați acul. Aruncați-l într-un recipient pentru obiecte ascuțite. Luați un ac nou.


    image

  4. Atașați acul

   • Înșurubați vârful cu filet al GONAL-f stilou injector (pen) preumplut în capacul exterior

    al acului până când simțiți o ușoară rezistență.


    Atenționare: Nu fixați acul prea strâns, deoarece ar putea fi dificil de îndepărtat după

    image

    administrarea injecției.


    • Scoateți capacul exterior al acului trăgându-l ușor.

     Puneți-l deoparte pentru a-l utiliza ulterior.

    • Țineți GONAL-f stilou injector (pen) preumplut cu acul orientat în sus.

    • Îndepărtați cu atenție și aruncați capacul verde interior.


     image

  5. Uitați-vă cu atenție la vârful acului pentru a detecta (o) mică(i) picătură(i) de soluție

   • Dacă vedeți (o) mică(i) picătură(i) de soluție, treceți la pct. 5: Stabilirea dozei prescrise de medicul dumneavoastră.


image

Atenționare: Verificați prezența picăturii(lor) NUMAI PRIMA DATĂ când utilizați un nou GONAL-f stilou injector (pen) preumplut, pentru a îndepărtat aerul din sistem.


ATENȚIE:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dacă nu vedeți (o) mică(i) picătură(i) la vârful acului sau în apropiere prima dată când utilizați un nou stilou injector (pen), trebuie să parcurgeți pașii de pe pagina următoare.

Dacă nu vedeți (o) mică(i) picătură(i) de soluție la vârful acului sau în apropiere prima dată când utilizați un nou stilou injector (pen):

image


image

image

 1. Răsuciți ușor butonul de stabilire a dozei în sensul acelor de ceasornic, până când arată valoarea de 25 în Fereastra de feedback a dozei. Puteți răsuci înapoi butonul dozei dacă treceți de 25.


 2. Țineți stiloul injector (pen) cu acul orientat în sus.

 3. Loviți ușor conținătorul rezervorului.

 4. Apăsați butonul de stabilire a dozei atât cât este posibil. Va apărea o mică picătură de soluție la

  vârful acului.

 5. Verificați ca Fereastra de feedback a dozei să arate „0”.

 6. Treceți la pct. 5: Stabilirea dozei prescrise de medicul dumneavoastră


 1. Stabilirea dozei prescrise de medicul dumneavoastră

  image


  1. Stiloul injector (pen) conține folitropină alfa 450 UI.

   • Setarea maximă pentru o doză unică a stiloului injector (pen) de 450 UI este 300 UI. Setarea minimă pentru o doză unică este 12,5 UI, iar doza poate fi crescută în trepte a câte 12,5 UI.


  2. Răsuciți butonul de stabilire a dozei până când apare doza dorită în Fereastra de feedback

   image

   a dozei.

   image

   • Răsuciți înainte butonul de stabilire a dozei

    pentru a configura crescător doza

    • Răsuciți înapoi butonul de stabilire a dozei pentru a corecta doza

  3. Stabiliți doza prescrisă de către medicul dumneavoastră (în exemplul din imagine, aceasta este

   de 50 UI).

   image


   Atenționare: Verificați ca în Fereastra de feedback a dozei să apară doza completă prescrisă

   înainte de a trece la pasul următor.


 2. Injectarea dozei

  image


  image

  1. Alegeți un loc de injectare din zona în care medicul dumneavoastră sau asistenta medicală v-a indicat să administrați injecția.

   Pentru a reduce la minim iritarea pielii, selectați un loc de

   injectare diferit în fiecare zi.

    1. Curățați pielea ștergând-o cu un tampon cu alcool.

    2. Verificați încă o dată ca Fereastra de feedback a dozei să arate doza corectă.


     Zona de injectare

     image

    3. Injectați doza așa cum ați fost instruit să o faceți de către medicul dumneavoastră sau asistenta medicală.

     • Introduceți lent acul în piele, în întregime (1).


     • Apăsați butonul de stabilire a dozei atât cât este posibil

      și țineți-l apăsat pentru a efectua injecția completă.

     • Țineți apăsat butonul de stabilire a dozei timp de cel puțin 5 secunde, pentru a vă asigura că injectați doza completă (2). Cu cât este mai mare doza, cu atât va dura mai mult injectarea.

     • Numărul care indică doza afișat în Fereastra de feedback a

      dozei va reveni la „0”.

     • După cel puțin 5 secunde, scoateți acul din piele ținând în continuare apăsat butonul de stabilire a dozei (3).

     • Eliberați butonul de stabilire a dozei.


   Atenționare: Asigurați-vă că utilizați întotdeauna un ac nou pentru fiecare injecție.

 3. După injecție

  image


  1. Verificați că ați administrat o injecție completă.

   • Verificați dacă Fereastra de feedback a dozei arată „0”.

    image


    Atenționare: Dacă Fereastra de feedback a dozei arată un număr mai mare de „0”, GONAL-f

    stilou injector (pen) preumplut este gol și nu ați primit doza completă prescrisă.


  2. Efectuați complet o injectare parțială (numai când este necesar)

   • Fereastra de feedback a dozei va arăta cantitatea omisă pe care trebuie să o injectați

    utilizând un nou stilou injector (pen).

    image

   • Repetați pct. 3 („Înainte de a începe să utilizați GONAL-f stilou injector (pen) preumplut al dumneavoastră”) până la pct. 4 („Pregătirea GONAL-f stilou injector (pen) preumplut al dumneavoastră pentru injectare”) cu un al doilea stilou injector (pen).

   • Stabiliți doza la cantitatea omisă pe care ați înregistrat-o în jurnalul de tratament sau la numărul indicat în continuare în Fereastra de feedback a dozei de pe stiloul injector (pen) anterior și injectați.


    image

  3. Îndepărtarea acului după fiecare injectare

   • Puneți capacul exterior al acului pe o suprafață plană.

   • Țineți ferm GONAL-f stilou injector (pen) preumplut, cu o

    mână, și introduceți acul în capacul exterior al acului.


   • Proptiți și împingeți pe o suprafață tare acul cu capacul pus, până auziți un clic („click”).


   • Țineți de capacul exterior al acului și deșurubați acul răsucind în sens invers acelor de ceas.

    Eliminați acul utilizat în condiții de siguranță.


    image

   • Nu reutilizați niciodată un ac utilizat. Nu utilizați niciodată ace în comun cu alte persoane.

   • Puneți la loc capacul pe stiloul injector (pen).

    image

  4. Păstrarea GONAL-f stilou injector (pen) preumplut


   ATENȚIE:

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Nu păstrați niciodată stiloul injector (pen) cu acul atașat.

   Îndepărtați întotdeauna acul din GONAL-f stilou injector (pen) preumplut înainte de a pune la loc capacul stiloului injector.


   • Păstrați stiloul injector (pen) în ambalajul original, la loc sigur.

   • Când stiloul injector (pen) este gol, întrebați farmacistul cum să îl eliminați.


    Atenționare: Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere.


 4. Jurnalul de tratament al GONAL-f stilou injector (pen) preumplut

image

image


1

Numărul zilei

de tratament

2

Data

3

Ora

4

Volumul stiloului

injector (pen)


450 UI/0,75 ml

5

Doza

prescrisă

6

7


Fereastra de feedback a dozei

8

Cantitatea stabilită pentru injectare

Cantitatea afișată după injectare

image


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție

Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


/


:


450 UI

D dacă este „0”, injectarea este completă

D dacă nu este „0”, este nevoie de o a doua injecție Injectați această cantitate ..........utilizând un nou stilou injector (pen)


Notă: Setarea maximă pentru o doză unică a stiloului injector (pen) de 150 UI este de 150 UI; setarea maximă pentru o doză unică a stiloului injector (pen) de 300 UI este de 300 UI; setarea maximă pentru o doză unică a stiloului injector (pen) de 450 UI este de 450 UI; setarea maximă pentru o doză unică a stiloului injector (pen) de 900 UI este de 450 UI.


Aceste Instrucțiuni de utilizare au fost revizuite în {LL/AAAA}.