Címoldal Címoldal
AstraZeneca

Buccolam
midazolam

Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára


BUCCOLAM 2,5 mg szájnyálkahártyán alkalmazott oldat 3 hónapnál idősebb, 1 évnél fiatalabb gyermekek számára


BUCCOLAM 5 mg szájnyálkahártyán alkalmazott oldat 1 évnél idősebb, 5 évnél fiatalabb gyermekek számára


BUCCOLAM 7,5 mg szájnyálkahártyán alkalmazott oldat 5 évnél idősebb, 10 évnél fiatalabb gyermekek számára


BUCCOLAM 10 mg szájnyálkahártyán alkalmazott oldat 10 évnél idősebb, 18 évnél fiatalabb gyermekek számára


midazolám


Mielőtt adni kezdi ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.


Egyéb összetevők a nátrium-klorid, injekcióhoz való víz, sósav és nátrium-hidroxid (a pH beállításához).


Milyen a BUCCOLAM külleme és mit tartalmaz a csomagolás?


3 hónapostól be nem töltött 1 éves korig: 2,5 mg – sárga címkés csomagolás. 1 évestől be nem tölött 5 éves korig: 5 mg – kék címkés csomagolás.

5 évestől be nem töltött 10 éves korig:: 7,5 mg – lila címkés csomagolás.

10 évestől be nem tölött 18 éves korig: 10 mg – narancssárga címkés csomagolás.


A BUCCOLAM szájnyálkahártyán történő alkalmazásra szolgáló oldat, tiszta, színtelen folyadék. Borostyánszínű előretöltött, egyszer használatos szájfecskendőben kapható. Mindegyik szájfecskendő egyenként van műanyag védőtubusba csomagolva. A BUCCOLAM 2 és 4 db előretöltött (azonos adagú) szájfecskendőt/tubust tartalmazó dobozban kerül forgalomba.

Nem feltétlenül mindegyik kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba.


A forgalomba hozatali engedély jogosultja


Laboratorios Lesvi, S.L. Avda. Barcelona 69

08970 Sant Joan Despí - Barcelona Spanyolország

Tel: +34 93 602 24 21

E-mail: medinfo@lesvi.com


Gyártó


Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Írország


Laboratorios Lesvi, S.L. Avda. Barcelona 69 08970 Sant Joan Despí Barcelona Spanyolország


neuraxpharm Arzneimittel GmbH Elisabeth-Selbert-Str. 23

40764 Langenfeld Németország


A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez:

België/Belgique/Belgien Neuraxpharm France Tél/Tel: +32 474 62 24 24

Lietuva

Laboratorios Lesvi, S.L. Tel:+34 93 602 24 21


България

Laboratorios Lesvi, S.L. Teл.: +34 93 602 24 21

Luxembourg/Luxemburg Neuraxpharm France Tél/Tel: +32 474 62 24 24


Česká republika

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

Magyarország

Neuraxpharm Bohemia s.r.o.

Tel:+420 495 736 145 Tel.: +36 (30) 542 2071


Danmark

Neuraxpharm Sweden AB Tlf:+46 (0)8 30 91 41

(Sverige)

Malta

Laboratorios Lesvi, S.L. Tel.:+34 93 602 24 21


Deutschland

neuraxpharm Arzneimittel GmbH Tel: +49 2173 1060 0

Nederland Laboratorios Lesvi, S.L. Tel.:+34 93 602 24 21


Eesti

Laboratorios Lesvi, S.L. Tel: +34 93 602 24 21

Norge

Neuraxpharm Sweden AB Tlf:+46 (0)8 30 91 41

(Sverige)


Ελλάδα

Laboratorios Lesvi, S.L.

Τηλ: +34 93 602 24 21

Österreich

Neuraxpharm Austria GmbH Tel.:+43 2236 389836


España

Neuraxpharm Spain, S.L.U. Tel: +34 93 602 24 21

Polska

Neuraxpharm Polska Sp. z.o.o. Tel.: +48 783 423 453


France

Neuraxpharm France Tél: +33 1.53.62.42.90

Portugal

Neuraxpharm Portugal, Unipessoal Lda Tel: +351 910 259 536


Hrvatska

Salvus d.o.o.

T +385 49 326 550


Ireland

Neuraxpharm Ireland Ltd Tel: +353 1 428 7777

România

Laboratorios Lesvi, S.L. Tel: +34 93 602 24 21


Slovenija

Salvus MED d.o.o. T +386 51 334 197


Ísland

Neuraxpharm Sweden AB Sími: +46 (0)8 30 91 41

(Svíþjóð)

Slovenská republika Neuraxpharm Bohemia s.r.o. Tel: +421 255 425 562


Italia

Neuraxpharm Italy S.p.A. Tel: +39 0736 980619

Suomi/Finland Neuraxpharm Sweden AB Puh/Tel: +46 (0)8 30 91 41

(Ruotsi/Sverige)


Κύπρος

Laboratorios Lesvi, S.L.

Τηλ: +34 93 602 24 21

Sverige

Neuraxpharm Sweden AB Tel: +46 (0)8 30 91 41


Latvija

Laboratorios Lesvi, S.L. Tel: +34 93 602 24 21

United Kingdom (Northern Ireland)

Neuraxpharm Ireland Ltd Tel: +353 1 428 7777

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma:


) található.