Kotisivun Kotisivun

Actrapid
human insulin (rDNA)

HINNAT

100 IU/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli 5 x 3 ml

Tukkukauppa: 20,01 €
Jälleenmyynti: 30,72 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Actrapid FlexPen 100 IU/ml (kansainvälistä yksikköä/ml) injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

ihmisinsuliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä Actrapid on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Actrapid-insuliinia

 3. Miten Actrapid-insuliinia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Actrapid-insuliinin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Actrapid on ja mihin sitä käytetään


  Actrapid on lyhytvaikutteinen ihmisinsuliini.


  Actrapid-insuliinia käytetään alentamaan diabetes mellitusta (diabetesta) sairastavien potilaiden korkeaa verensokeritasoa. Diabetes on sairaus, jossa elimistö ei tuota riittävästi insuliinia verensokeritason säätelyyn. Actrapid-hoidon avulla ehkäistään diabeteksen liitännäissairauksia.


  Actrapid alkaa alentaa verensokeria noin puolen tunnin kuluttua sen pistämisestä ja sen vaikutus kestää noin 8 tuntia. Actrapid-insuliinia annetaan usein yhdessä pitkä- tai ylipitkävaikutteisten insuliinivalmisteiden kanssa.


 2. Mitä sinun on tiedettävä ennen kuin käytät Actrapid-insuliinia Älä käytä Actrapid-insuliinia

  ► Jos olet allerginen ihmisinsuliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle, ks. kohta 6.

  ► Jos arvelet, että sinulle on tulossa hypoglykemia (matala verensokeri), ks. Yhteenveto vakavista ja hyvin yleisistä haittavaikutuksista kohdassa 4.

  ► Insuliini-infuusiopumpuissa.

  ► Jos FlexPen-kynä putoaa, vahingoittuu tai rikkoutuu.

  ► Jos sitä ei ole säilytetty oikein tai jos se on jäätynyt, ks. kohta 5.

  ► Jos insuliiniliuos ei ole kirkasta ja väritöntä.


  Jos jokin näistä koskee sinua, älä käytä Actrapid-valmistetta. Pyydä neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta.


  Ennen kuin käytät Actrapid-insuliinia


  ► Tarkista etiketistä, että se on oikeantyyppistä insuliinia.

  ► Käytä jokaiselle pistokselle aina uutta neulaa välttääksesi kontaminoitumisen.

  ► Älä anna neuloja ja Actrapid FlexPen -kyniä kenenkään toisen käyttöön.

  ► Actrapid FlexPen sopii vain ihon alle annettaviin pistoksiin. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.


  Varoitukset ja varotoimet


  Jotkut terveydentilat ja toiminnat voivat vaikuttaa insuliinin tarpeeseesi. Kysy neuvoa lääkäriltä:

  ► Jos sinulla on munuais- tai maksavaivoja tai lisämunuaisen, aivolisäkkeen tai kilpirauhasen toimintahäiriö.

  ► Jos liikut tavallista enemmän tai jos haluat muuttaa tavanomaista ruokavaliotasi, sillä se saattaa vaikuttaa verensokeritasoosi.

  ► Jos olet sairas, jatka insuliinin käyttöä ja kysy neuvoa lääkäriltäsi.

  ► Jos suunnittelet matkaa ulkomaille, aikavyöhykkeeltä toiselle matkustaessasi insuliinin tarpeesi ja pistosajankohdat voivat muuttua.


  Ihomuutokset pistoskohdassa


  Pistoskohtaa on vaihdeltava ihonalaisen rasvakudoksen muutosten, kuten ihon paksuuntumisen, ihon kutistumisen tai ihonalaisten kyhmyjen, ehkäisemiseksi. Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle, kutistuneelle tai paksuuntuneelle alueelle (ks. kohta 3). Kerro lääkärille, jos havaitset ihomuutoksia pistoskohdassa. Jos tällä hetkellä pistät insuliinia alueille, joilla ilmenee tällaisia muutoksia, keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin alat pistää sitä muualle. Lääkäri voi kehottaa sinua seuraamaan verensokeriarvoja nykyistä tiiviimmin ja muuttamaan insuliinin tai muiden diabeteslääkkeidesi annosta.


  Muut lääkevalmisteet ja Actrapid


  Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  Jotkut lääkkeet vaikuttavat verensokeritasoosi, mikä saattaa tarkoittaa, että insuliiniannostasi täytyy muuttaa. Alla on lueteltu yleisimmät lääkkeet, jotka voivat vaikuttaa insuliinihoitoosi.


  Verensokerisi saattaa laskea (hypoglykemia), jos otat:

  • Muita diabeteslääkkeitä

  • Monoamiinioksidaasin (MAO:n) estäjiä (käytetään masennuksen hoitoon)

  • Beetasalpaajia (käytetään alentamaan korkeaa verenpainetta)

  • Angiotensiinikonvertaasin (ACE:n) estäjiä (käytetään tiettyjen sydänvaivojen tai korkean verenpaineen hoitoon)

  • Salisylaatteja (käytetään särkyyn ja kuumeen alentamiseen)

  • Anabolisia steroideja (kuten testosteroni)

  • Sulfonamideja (käytetään infektioiden hoitoon).


   Verensokerisi saattaa nousta (hyperglykemia), jos otat:

  • Suun kautta otettavia ehkäisyvalmisteita (ehkäisypillereitä)

  • Tiatsideja (käytetään hoitamaan korkeaa verenpainetta tai liiallista nesteen kertymistä)

  • Glukokortikoideja (kuten ”kortisoni”, käytetään tulehduksen hoitoon)

  • Kilpirauhashormonia (käytetään kilpirauhassairauksien hoitoon)

  • Sympatomimeetteja (kuten adrenaliini, salbutamoli tai terbutaliini, joita käytetään astman hoitoon)

  • Kasvuhormonia (lääke, joka stimuloi luustoa ja somaattista kasvua ja jolla on selvä vaikutus kehon aineenvaihduntaan)

  • Danatsolia (ovulaatioon vaikuttava lääke).


   Oktreotidi ja lanreotidi voivat joko nostaa tai laskea verensokeritasoasi. (Oktreotidia tai lanreotidia käytetään akromegalian hoitoon. Akromegalia on harvinainen hormonaalinen sairaus ja yleisin keski- ikäisillä. Akromegaliaa aiheuttaa kasvuhormonia liikaa tuottava aivolisäke.)

   Beetasalpaajat (käytetään alentamaan korkeaa verenpainetta) saattavat heikentää tai tukahduttaa kokonaan ensimmäiset varoitusoireet, joiden avulla voit tunnistaa matalan verensokerin.


   Pioglitatsoni (tabletit, joita käytetään tyypin 2 diabeteksen hoitoon)

   Muutamille tyypin 2 diabetesta pitkään sairastaneille potilaille, joilla oli sydänsairaus tai aiempi aivohalvaus, kehittyi sydämen vajaatoiminta, kun heitä hoidettiin pioglitatsonilla ja insuliinilla. Kerro lääkärillesi mahdollisimman pian, jos huomaat sydämen vajaatoiminnan oireita, kuten epätavallista hengenahdistusta, nopeaa painon nousua tai paikallista turvotusta (edeema).


   Jos olet ottanut mitä tahansa tässä lueteltua lääkettä, kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle.


   Actrapid alkoholin kanssa


   ► Jos juot alkoholia, insuliinintarpeesi voi muuttua, sillä verensokeritasosi voi joko nousta tai laskea. Verensokerin huolellista seurantaa suositellaan.


   Raskaus ja imetys


   ► Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Actrapid-insuliinia voi käyttää raskauden aikana. Insuliinin annosta saatetaan joutua muuttamaan raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Diabeteksen huolellinen hoitaminen, erityisesti hypoglykemian estäminen, on tärkeää vauvasi terveyden kannalta.

   ► Actrapid-valmisteen käytölle imetyksen aikana ei ole rajoituksia.


   Kysy lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö


   ► Kysy lääkäriltä, voitko ajaa autoa tai käyttää koneita:

  • Jos sinulla on usein matala verensokeri.

  • Jos sinun on vaikea tunnistaa matalan verensokerin oireita.


   Jos verensokerisi on matala tai korkea, se saattaa vaikuttaa keskittymis- ja reaktiokykyysi ja siten myös kykyysi ajaa tai käyttää koneita. Pidä mielessäsi, että saatat vaarantaa itsesi tai muut.


   Actrapid sisältää natriumia


   Actrapid sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli Actrapid on olennaisesti natriumiton.


 3. Miten Actrapid-insuliinia käytetään Annos ja milloin otat insuliinisi

  Käytä aina insuliiniasi ja säädä annostasi juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.


  Nauti hiilihydraattipitoinen ateria tai välipala 30 minuutin kuluessa pistämisestä välttääksesi matalan verensokerin.


  Älä vaihda insuliiniasi, ellei lääkäri ole niin määrännyt. Jos olet lääkärin määräyksestä siirtynyt käyttämään erityyppistä tai eri valmistajan (eri tavaramerkki) insuliinia kuin aiemmin, lääkärin on mahdollisesti muutettava annostasi.

  Käyttö lapsille ja nuorille


  Actrapid-insuliinia voidaan antaa lapsille ja nuorille.


  Käyttö erityisille potilasryhmille


  Jos sinulla on munuaisten tai maksan vajaatoiminta tai olet yli 65-vuotias, sinun on seurattava verensokeriasi säännöllisemmin ja keskusteltava insuliiniannoksen muutoksista lääkärin kanssa.


  Miten ja mihin pistät


  Actrapid-insuliini annetaan pistoksena ihon alle (subkutaanisesti). Et saa koskaan pistää itse insuliinia suoraan laskimoon (intravenoosisti) tai lihakseen (intramuskulaarisesti). Actrapid FlexPen sopii vain ihon alle annettaviin pistoksiin. Keskustele lääkärin kanssa, jos sinun tarvitsee pistää insuliini toisella tavalla.


  Vaihda jokaisen pistoksen yhteydessä pistoskohtaa käyttämälläsi ihoalueella. Näin voit vähentää riskiä, että ihoon tulee kohoumia tai kuoppia, ks. kohta 4. Parhaat pistosalueet ovat vyötärön etuosa (vatsa), pakarat, olkavarsi ja reiden etuosa. Insuliini vaikuttaa nopeammin, jos pistät sen vyötärön alueelle (vatsaan). Sinun tulee aina mitata verensokerisi säännöllisesti.


  Miten käsittelet Actrapid FlexPen -kynää


  Actrapid FlexPen on esitäytetty, kertakäyttöinen kynä, joka sisältää ihmisinsuliinia.


  Lue huolellisesti tämän pakkausselosteen sisältämä käyttöohje: Kuinka Actrapid FlexPen -kynää käytetään. Sinun täytyy käyttää kynää Kuinka Actrapid FlexPen -kynää käytetään -käyttöohjeen mukaisesti.


  Varmista aina, että käytät oikeaa kynää, ennen kuin pistät insuliinisi.


  Jos otat enemmän insuliinia kuin sinun pitäisi


  Jos otat liian paljon insuliinia, verensokerisi laskee liian matalaksi (hypoglykemia). Ks. Yhteenveto vakavista ja hyvin yleisistä haittavaikutuksista kohdassa 4.


  Jos unohdat ottaa insuliinisi


  Jos unohdat ottaa insuliinisi, veresi sokeripitoisuus saattaa nousta liian korkeaksi (hyperglykemia). Ks. Diabetekseen liittyvät vaikutukset kohdassa 4.


  Jos lopetat insuliinin ottamisen


  Älä lopeta insuliinisi käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa. Hän neuvoo, miten tulee menetellä. Insuliinin käytön lopettaminen voi johtaa hyvin korkeaan verensokeriin (vakava hyperglykemia) ja ketoasidoosiin. Ks. Diabetekseen liittyvät vaikutukset kohdassa 4.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Yhteenveto vakavista ja hyvin yleisistä haittavaikutuksista

  Matala verensokeri (hypoglykemia) on hyvin yleinen haittavaikutus. Sitä saattaa esiintyä useammalla kuin yhdellä käyttäjällä kymmenestä.


  Matala verensokeri voi ilmaantua, jos:

  • Pistät liian paljon insuliinia.

  • Syöt liian vähän tai sinulta jää ateria väliin.

  • Liikut tavallista enemmän.

  • Juot alkoholia, ks. Actrapid alkoholin kanssa kohdassa 2.


   Matalan verensokerin oireet: Kylmänhikisyys, kalpea ja viileä iho, päänsärky, sydämentykytys, pahoinvointi, kova nälkä, tilapäiset näköhäiriöt, uneliaisuus, epätavallinen väsymys ja heikkous, hermostuneisuus tai vapina, ahdistuksen tunne, sekavuus, keskittymisvaikeudet.


   Vakava hypoglykemia saattaa johtaa tajuttomuuteen. Jos pitkittynyttä, vakavaa hypoglykemiaa ei hoideta, se saattaa aiheuttaa (tilapäisen tai pysyvän) aivovaurion ja jopa kuoleman. Toivut tajuttomuudesta mahdollisesti nopeammin, jos sinulle annetaan pistoksena glukagonihormonia. Pistoksen voi antaa henkilö, joka tietää kuinka glukagonia käytetään. Jos sinulle on annettu glukagonipistos, sinulle tulee heti tajunnan palattua antaa glukoosia tai sokeripitoinen välipala. Jos glukagonipistos ei tehoa, tarvitset sairaalahoitoa.


   Mitä teet, jos verensokerisi on matala:

   ► Jos verensokerisi on matala, ota rypälesokeria tai nauti joku muu sokeripitoinen välipala (esim. makeisia, keksejä, hedelmämehua). Mikäli mahdollista, mittaa verensokerisi ja lepää. Pidä aina kaiken varalta mukanasi rypälesokeria tai sokeripitoista välipalaa.

   ► Kun matalan verensokerin oireet ovat hävinneet tai kun verensokeritasosi on tasaantunut, jatka insuliinihoitoa tavalliseen tapaan.

   ► Jos verensokerisi laskee niin matalaksi, että pyörryt, tai jos olet tarvinnut glukagonipistoksen tai verensokerisi on ollut matala monta kertaa, ota yhteys lääkäriin. Insuliiniannostasi, annoksen ajoitusta, ruokavaliotasi tai liikuntatottumuksiasi täytyy ehkä muuttaa.


   Kerro muille, että sinulla on diabetes ja mitä seurauksia siitä voi tulla, mukaan lukien pyörtymisen (tajunnan menetyksen) riski verensokerin ollessa matala. Kerro heille, että jos pyörryt, heidän täytyy kääntää sinut kyljellesi ja toimittaa sinut välittömästi lääkärin hoitoon. He eivät saa antaa sinulle syötävää tai juotavaa, koska voit tukehtua.


   Vakava allerginen reaktio (nk. systeeminen allerginen reaktio), joka johtuu Actrapid-insuliinista tai jostakin sen sisältämästä aineesta, on hyvin harvinainen haittavaikutus, joka saattaa olla hengenvaarallinen. Sitä saattaa esiintyä harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä 10 000:sta.


   Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon:

  • Jos allergiaoireet leviävät kehon muihin osiin.

  • Jos tunnet olosi yllättäen huonovointiseksi ja alat hikoilla, alat voida pahoin (oksennat), sinun on vaikea hengittää, sydämesi tykyttää tai sinua huimaa.

   ► Jos havaitset jonkin näistä oireista, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.


   Ihomuutokset pistoskohdassa: Jos pistät insuliinia samaan paikkaan, ihonalainen rasvakudos voi kutistua (lipoatrofia) tai paksuuntua (lipohypertrofia) (saattaa esiintyä harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä sadasta). Ihonalaisia kyhmyjä voi aiheuttaa myös amyloidi-nimisen proteiinin kertyminen (ihoamyloidoosi, jonka yleisyys ei kuitenkaan ole tiedossa). Insuliini ei välttämättä tehoa hyvin, jos pistät sitä kyhmyiselle, kutistuneelle tai paksuuntuneelle alueelle. Vaihda pistoskohtaa jokaisen pistoksen yhteydessä. Se auttaa ehkäisemään näitä ihomuutoksia.

   Luettelo muista haittavaikutuksista Melko harvinaiset haittavaikutukset

   Voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä käyttäjällä sadasta.

   Allergiaoireet: Pistoskohdassa saattaa esiintyä paikallisia allergisia reaktioita (kipua, punoitusta, nokkosihottumaa, tulehdusta, mustelmia, turvotusta ja kutinaa). Yleensä nämä oireet häviävät muutamassa viikossa insuliinin käytön aikana. Jos oireet eivät häviä tai jos allergiaoireet leviävät koko kehoon, kerro niistä välittömästi lääkärille. Ks. myös yllä kohta Vakava allerginen reaktio.


   Näköhäiriöt: Insuliinihoidon alussa sinulle saattaa tulla näköhäiriöitä, mutta ne ovat yleensä ohimeneviä.


   Turvotus nivelissä: Kun aloitat insuliinihoidon, nesteen kertyminen saattaa aiheuttaa turvotusta nilkkaniveltesi ja muiden nivelten ympärille. Tämä on tavallisesti ohimenevää. Jos oireet eivät mene ohi, kerro niistä lääkärille.


   Kivulias neuropatia (hermovauriosta johtuva kipu): Verensokeritason hyvin nopea korjaantuminen saattaa aiheuttaa hermoperäistä kipua. Tätä kutsutaan akuutiksi, kivuliaaksi neuropatiaksi ja yleensä se on ohimenevää.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

   Voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä potilaalla 10 000:sta.


   Diabeettinen retinopatia (diabetekseen liittyvä silmäsairaus, joka voi johtaa näkökyvyn menetykseen): Jos sinulla on diabeettinen retinopatia ja verensokeriarvosi paranevat hyvin nopeasti, retinopatia voi vaikeutua. Kysy tästä neuvoa lääkäriltäsi.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   Diabetekseen liittyvät vaikutukset Korkea verensokeri (hyperglykemia) Korkea verensokeri voi ilmaantua, jos:

  • Et ole pistänyt riittävästi insuliinia.

  • Olet unohtanut ottaa insuliinisi tai olet lopettanut insuliinin ottamisen.

  • Otat toistuvasti vähemmän insuliinia kuin tarvitsisit.

  • Sinulla on tulehdussairaus ja/tai kuumetta.

  • Syöt tavallista enemmän.

  • Liikut tavallista vähemmän.


  Korkeasta verensokerista varoittavat oireet:

  Varoittavat oireet tulevat vähitellen. Niihin kuuluvat: lisääntynyt virtsaaminen, jano, ruokahaluttomuus, pahoinvointi (kuvotus tai oksentelu), uneliaisuus tai uupumus, ihon punoitus ja kuivuminen, suun kuivuminen ja hedelmäinen (asetonin) haju hengityksessä.


  Mitä teet, jos verensokerisi on korkea:

  ► Jos havaitset jonkin yllä mainituista oireista: tarkista verensokerisi ja tee virtsakoe ketoaineiden määrittämiseksi, jos mahdollista. Hakeudu tämän jälkeen välittömästi lääkärin hoitoon.

  ► Oireet voivat olla osoitus hyvin vakavasta tilasta, nk. diabeettisesta ketoasidoosista (vereen vapautuu happoja, koska elimistö hajottaa rasvaa sokerin sijaan). Tila voi hoitamattomana johtaa diabeettiseen koomaan ja lopulta kuolemaan.


 5. Actrapid-insuliinin säilyttäminen

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä FlexPen-kynän etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Ennen avaamista: Säilytä jääkaapissa (2 °C - 8 °C), ei kuitenkaan liian lähellä pakastelokeroa tai takaseinän kylmälevyä. Ei saa jäätyä.


  Käytön aikana tai mukana kuljetettava varakynä: Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä. Voit kuljettaa sitä mukanasi ja säilyttää sitä huoneenlämmössä (alle 30 °C) korkeintaan 6 viikkoa.


  Suojaa FlexPen valolta pitämällä kynän suojus aina paikoillaan, kun et käytä kynää. Hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Actrapid sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Actrapid on injektioneste, liuos.

Pakkauskoot: 1, 5 ja 10 esitäytettyä kynää à 3 ml. Kaikkia pakkauksia ei välttämättä ole myynnissä. Liuos on kirkasta ja väritöntä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska Valmistaja

Valmistajan voi tunnistaa kotelon läppään ja etikettiin painetusta eränumerosta:Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.

Lue tämän selosteen kääntöpuolelta kuinka FlexPen-kynää käytetään.

Käyttöohje: Kuinka Actrapid (injektioneste, liuos) FlexPen -kynää käytetään


Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät FlexPen-kynääsi. Jos et noudata ohjeita huolellisesti, voit saada liian vähän tai liikaa insuliinia, mikä voi johtaa liian korkeaan tai liian matalaan verensokeritasoon.


FlexPen-kynäsi on esitäytetty insuliinikynä, jolla annos on helppo valita. Voit valita 1–60 yksikön annoksen yhden yksikön välein. FlexPen on suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm:n pituisten, kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist-neulojen kanssa. Pidä varmuuden vuoksi aina mukanasi ylimääräinen annosteluväline ja insuliinia siltä varalta, että FlexPen-kynäsi katoaa tai vioittuu.


Actrapid FlexPen


Asteikko, jäljellä oleva

Annos- valitsin

Paino-

Neula (esimerkki)

Kynän suojus Säiliö

insuliini Osoitin

Neulan suuri,

nuppi ulompi suojus


Neulan sisempi suojus

Neula


Suojapaperi


image

Kynän hoitaminen


FlexPen-kynää täytyy käsitellä huolellisesti. Jos se putoaa, vahingoittuu tai rikkoutuu, on riskinä insuliinin vuotaminen ulos. Se voi johtaa epätarkkaan annostukseen, mikä voi johtaa liian korkeaan tai matalaan verensokeritasoon.


Voit puhdistaa FlexPen-kynäsi ulkopinnan pyyhkimällä sitä desinfektiotyynyllä. Älä kasta kynää mihinkään nesteeseen, äläkä pese tai voitele sitä, koska kynä voi vaurioitua.


Älä täytä FlexPen-kynää uudelleen. Kun kynä on tyhjä, se pitää hävittää.


Actrapid FlexPen -kynän alkuvalmistelut


Tarkista kynän nimi ja värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää oikeantyyppistä insuliinia. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä insuliinityyppiä. Jos otat vääräntyyppistä insuliinia, verensokeritasosi voi nousta tai laskea liikaa.


A

Ota kynän suojus pois (katso A).


A


image

B

Poista suojapaperi uudesta kertakäyttöisestä neulasta.


Kierrä neula suoraan ja tiukasti kiinni FlexPen-kynääsi.


B


image

C

Poista suuri, ulompi neulansuojus ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

C


image

D

Vedä sisempi neulan suojus pois ja hävitä se.


image

Älä koskaan yritä laittaa sisempää neulansuojusta takaisin neulaan. Voit pistää itseäsi neulalla.


D


image

Käytä jokaiselle pistokselle aina uutta neulaa. Se vähentää kontaminoitumisen, tulehdusten, insuliinin vuotamisen, tukkeutuneiden neulojen ja epätarkan annostuksen riskiä.


image

Varo ettet taivuta tai vahingoita neulaa ennen käyttöä.


Insuliinin virtauksen tarkistaminen


E

Ennen jokaista pistosta sylinteriampulliin voi normaalin käytön aikana kertyä hiukan ilmaa. Jotta et pistäisi ilmaa ja jotta varmistat, että saat oikean annoksen:

image

Kierrä annosvalitsinta valitaksesi 2 yksikköä.


E


2

yksikköä valittu


F

Pidä FlexPen-kynää neula ylöspäin ja napauta sylinteriampullia kevyesti sormella muutama kerta, jotta mahdolliset ilmakuplat siirtyvät sylinteriampullin yläosaan.


F


image

G

Pidä kynää edelleen neula ylöspäin ja paina painonuppi pohjaan asti. Annosvalitsin palautuu nollaan.


Neulan kärjessä tulee näkyä pisara insuliinia. Ellei pisaraa näy, vaihda neula ja toista toimenpide korkeintaan 6 kertaa.


Jos neulan kärjessä ei vieläkään näy insuliinipisaraa, kynä on viallinen. Ota uusi kynä käyttöön.

G


image

image

Varmista aina, että pisara ilmestyy neulan kärkeen ennen pistämistä. Näin varmistetaan insuliinin virtaus. Jos pisaraa ei näy, et pistä insuliinia, vaikka annosvalitsin liikkuisikin. Tämä voi tarkoittaa, että neula on tukkeutunut tai vahingoittunut.


image

Tarkista virtaus aina ennen kuin pistät. Jos et tarkista virtausta, voit saada liian vähän tai et lainkaan insuliinia. Se voi johtaa liian korkeaan verensokeritasoon.


Annoksen valinta


H

Tarkista, että annosvalitsin on nollan kohdalla.

Kierrä annosvalitsin pistosta varten tarvitsemasi yksikkömäärän kohdalle.


Voit korjata annosta joko suuremmaksi tai pienemmäksi kiertämällä annosvalitsinta vastaavaan suuntaan kunnes oikea annos on osoittimen kohdalla. Kun kierrät annosvalitsinta, varo painamasta painonuppia, koska tällöin neulasta tulee insuliinia ulos.


image

Et voi valita sylinteriampullissa jäljellä olevaa yksikkömäärää suurempaa annosta.


H


5

yksikköä valittu


24

yksikköä valittu


image

Tarkista aina annosvalitsimesta ja osoittimesta, kuinka monta yksikköä olet valinnut, ennen kuin pistät insuliinin.


image

Älä laske kynän naksahduksia. Jos valitset ja pistät väärän annoksen, verensokeritasosi voi nousta tai laskea liikaa. Älä valitse annosta insuliiniasteikkoa katsomalla, siitä näet vain kuinka paljon insuliinia kynässä on suunnilleen jäljellä.

Pistoksen ottaminen I

Työnnä neula ihon alle. Noudata lääkärisi tai hoitajasi neuvomaa pistostekniikkaa.

Pistä annos painamalla painonuppi pohjaan asti, kunnes osoittimen kohdalla on nolla. Varo painamasta painonuppia muulloin kuin ottaessasi pistoksen.


Annosvalitsimen kiertäminen ei vapauta insuliinia.

I


image

J

Pidä painonuppi kokonaan alas painettuna ja anna neulan olla ihon alla vähintään 6 sekuntia. Näin varmistat, että olet saanut koko annoksen.


Vedä neula pois ihosta ja vapauta sitten painonuppi.


Varmista aina, että annosvalitsin palautuu nollaan pistoksen jälkeen. Jos annosvalitsin pysähtyy ennen kuin se palautuu nollaan, et ole saanut täyttä annosta, mikä voi johtaa liian korkeaan verensokeritasoon.


J


image

K

Vie neulan kärki suureen, ulompaan neulansuojukseen koskematta siihen. Kun neula on suojassa,

paina neulansuojus varovasti kiinni ja kierrä neula irti.


image

Hävitä neula huolellisesti ja laita kynän suojus takaisin paikalleen kynään.


K


image

Poista neula aina jokaisen pistoksen jälkeen ja säilytä FlexPen ilman neulaa. Näin vähennät kontaminoitumisen, tulehdusten, insuliinin vuotamisen, tukkeutuneiden neulojen ja epätarkan annostuksen riskiä.


Tärkeää lisätietoa


image

Hoitajien on oltava erityisen varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja vähentääkseen neulanpistojen ja risti-infektion riskiä.


image

Hävitä käytetty FlexPen-kynäsi huolellisesti ilman neulaa.

image

image

Älä koskaan anna kynää tai neuloja kenenkään toisen käyttöön. Se voi johtaa risti-infektioon. Älä koskaan jaa kynääsi toisten ihmisten kanssa. Sinun lääkkeesi voi olla haitallista muiden

terveydelle.


image

Pidä aina kynä ja neulat poissa muiden, erityisesti lasten, ulottuvilta ja näkyviltä.