Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Levemir
insulin detemir

HINNAT

100 U/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 5 x 3 ml

Tukkukauppa: 41,15 €
Jälleenmyynti: 62,12 €
Korvaus: 0,00 €

100 U/ml injektioneste, liuos, sylinteriampulli 5 x 3 ml

Tukkukauppa: 41,15 €
Jälleenmyynti: 62,12 €
Korvaus: 0,00 €

100 U/ml injektioneste, liuos, esitäytetty kynä 10 x 3 ml

Tukkukauppa: 82,30 €
Jälleenmyynti: 119,26 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Levemir 100 yksikköä/ml injektioneste, liuos esitäytetyssä kynässä

detemirinsuliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja


image

E


Käytä aina uutta neulaa jokaista pistosta varten. Poista ja hävitä neula jokaisen pistoksen jälkeen ja säilytä InnoLet-kynäsi ilman neulaa. Näin vähennät kontaminoitumisen, tulehdusten, insuliinin vuotamisen, tukkeutuneiden neulojen ja epätarkan annostuksen riskiä.


Tärkeää lisätietoa


Hoitajien on oltava erityisen varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja vähentääkseen neulanpistojen ja risti-infektion riskiä.

Hävitä käytetty InnoLet huolellisesti ilman neulaa.

Älä koskaan anna kynää tai neuloja kenenkään toisen käyttöön. Se voi johtaa risti-infektioon.


Älä koskaan jaa kynääsi toisten ihmisten kanssa. Sinun lääkkeesi voi olla haitallista muiden terveydelle.


Pidä aina InnoLet ja neulat poissa muiden, erityisesti lasten, ulottuvilta ja näkyviltä.


Kynän hoitaminen


InnoLet on suunniteltu toimimaan tarkasti ja varmasti. Sitä täytyy käsitellä huolellisesti. Jos se putoaa, vahingoittuu tai rikkoutuu, on riskinä insuliinin vuotaminen ulos. Se voi aiheuttaa epätarkan annostuksen, mikä voi johtaa liian korkeaan tai matalaan verensokeritasoon.


Voit puhdistaa InnoLet-kynän ulkopinnan pyyhkimällä sitä desinfektiotyynyllä. Älä kasta kynää mihinkään nesteeseen äläkä pese tai voitele sitä. Se voi vaurioittaa mekanismia, mikä voi johtaa liian korkeaan tai matalaan verensokeritasoon.


Älä täytä InnoLet-kynääsi uudelleen.