Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Lansoprazole Hexal
lansoprazole

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Lansoprazole HEXAL 15 mg kovat enterokapselit Lansoprazole HEXAL 30 mg kovat enterokapselit


lansopratsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Lansoprazole HEXAL –valmistetta.


Kerro lääkärillesi, jos sinulla on vakava maksasairaus. Lääkärisi tulee ehkä muuttaa lääkkeen annosta.

Lääkärisi saattaa tehdä tai on ehkä jo tehnyt myös tähystystutkimuksen sairautesi diagnosoimiseksi ja/tai pahanlaatuisen sairauden poissulkemiseksi.


Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos sinulla on ripulia tämän lääkevalmisteen käytön aikana, sillä lansopratsolin käyttöön on liittynyt tarttuvan ripulin vähäistä lisääntymistä.


Jos lääkärisi on määrännyt sinulle tätä lääkevalmistetta yhdessä muiden Helicobacter pylori -infektion hoitoon käytettävien lääkkeiden (antibioottien) kanssa tai yhdessä kivun tai reuman hoitoon käytettävien tulehduslääkkeiden kanssa, sinun tulee lukea myös näiden lääkkeiden pakkausselosteet huolellisesti.


Jos käytät tätä lääkevalmistetta pitkiä aikoja (yli 1 vuoden ajan), on todennäköistä, että lääkärisi seuraa tilaasi säännöllisesti. Kerro lääkärillesi kaikista uusista tai epätavallisista oireista ja tilanteista joka tapaamisen yhteydessä.


Protonipumpun estäjän, kuten Lansoprazole HEXAL -valmisteen käyttö (erityisesti pitkäaikainen, yli vuoden kestävä käyttö) saattaa lievästi suurentaa lonkan, ranteen tai selkärangan murtuman riskiä. Kerro lääkärille, jos sinulla on todettu osteoporoosi tai käytät kortikosteroideja (voivat suurentaa osteoporoosin riskiä).


Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Lansprazole HEXAL -valmistetta jos sinulla on joskus ollut jokin ihoreaktio, joka on liittynyt Lansoprazole HEXAL -valmisteen kaltaisen mahahapon erittymistä vähentävän lääkkeen käyttöön.

Jos sinulle kehittyy ihottuma etenkin auringonvalolle alttiille ihoalueelle, kerro siitä lääkärille mahdollisimman pian, koska hoito Lansoprazole HEXAL -valmisteella voidaan joutua lopettamaan. Muista mainita myös muut sairauden oireet kuten nivelkipu (ks. kohta ”Mahdolliset haittavaikutukset”).


Keskustele lääkärin kanssa ennen tämän valmisteen ottamista, jos olet menossa tiettyyn verikokeeseen (kromograniini A).


Keskustele lääkärin kanssa ennen Lansoprazole HEXAL –valmisteen ottamista, jos B12-vitamiinitasosi on alhainen tai sinulla on tavallista suurempi riski alhaisille B12-vitamiinipitoisuuksille ja saat pitkäaikaista Lansoprazole HEXAL –hoitoa. Kuten kaikkien mahan happamuutta vähentävien lääkkeiden käytön yhteydessä, Lansoprazole HEXAL saattaa heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.


Muut lääkevalmisteet ja Lansoprazole HEXAL

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Kerro lääkärillesi etenkin, jos käytät lääkkeitä, jotka sisältävät joitakin seuraavista vaikuttavista aineista, sillä Lansoprazole HEXAL voi häiritä näiden lääkkeiden vaikutusta:


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Raskaus

Lanzoprazole HEXAL –valmisteen käyttöä ei suositella raskauden aikana, sillä lansopratsolin käytöstä raskauden aikana ei ole riittävästi tietoa.


Imetys

Lansopratsolin käytöstä imetyksen aikana ei ole riittävästi tietoa. Eläinkokeiden tulosten perusteella lansopratsolin uskotaan erittyvän rintamaitoon.

Rintaruokinnan tai Lansoprazole HEXAL –hoidon jatkamisesta tai keskeyttämisestä päätettäessä hoitava lääkärisi ottaa huomioon imetyksen hyödyt lapselle ja Lansoprazole HEXAL –hoidon hyödyt sinulle.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Lansoprazole HEXAL -valmistetta käyttävillä potilailla esiintyy joskus haittavaikutuksia kuten huimausta, kiertohuimausta, väsymystä ja näköhäiriöitä. Noudata varovaisuutta, jos sinulla esiintyy tällaisia haittavaikutuksia, sillä reaktiokykysi voi olla heikentynyt.

On omalla vastuullasi päättää, pystytkö ajamaan moottoriajoneuvoa tai suoriutumaan muista tehtävistä, jotka vaativat huomattavaa keskittymistä. Muun muassa lääkkeiden vaikutukset ja haittavaikutukset saattavat heikentää kykyäsi suoriutua näistä tehtävistä turvallisesti.


Näitä vaikutuksia kuvataan muualla tässä selosteessa. Lue tämä seloste kokonaan saadaksesi ohjeita. Tarkista lääkäriltäsi, hoitajaltasi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Lansoprazole HEXAL sisältää sakkaroosia ja natriumia

Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kova enterokapseli eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.


 1. Miten Lansoprazole HEXAL -valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lansoprazole HEXAL –annoksen koko riippuu tilanteestasi. Suositellut Lansoprazole HEXAL –annokset aikuisilla mainitaan alla. Lääkärisi saattaa joskus määrätä sinulle jonkin muun annoksen. Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan hoitoasi jatketaan.


  Närästyksen ja happamien röyhtäyksien hoito

  Yksi 15 mg tai 30 mg kapseli joka päivä 4 viikon ajan. Jos oireet jatkuvat, ilmoita asiasta lääkärille. Jos oireet eivät lievity 4 viikon aikana, ota yhteys lääkäriin.


  Pohjukaissuolihaavan hoito

  Kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli joka päivä 2 viikon ajan.

  Mahahaavan hoito

  Kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli joka päivä 4 viikon ajan.


  Ruokatorvitulehduksen eli refluksiesofagiitin hoito

  Kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli joka päivä 4 viikon ajan.


  Refluksiesofagiitin pitkäaikainen estohoito

  Yksi 15 mg kapseli joka päivä. Lääkärisi saattaa muuttaa annostasi tasolle kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli joka päivä.


  Helicobacter pylori -infektion hoito

  Tavanomainen annos on kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli yhdessä kahden eri antibiootin kanssa aamuisin ja kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli yhdessä kahden eri antibiootin kanssa iltaisin. Hoitoa käytetään yleensä joka päivä 7 päivän ajan.


  Suositellut antibioottiyhdistelmät ovat seuraavat:

  • 30 mg Lansoprazole HEXAL -valmistetta, 250–500 mg klaritromysiiniä ja 1 000 mg amoksisilliinia

  • 30 mg Lansoprazole HEXAL -valmistetta, 250 mg klaritromysiiniä ja 400–500 mg metronidatsolia


   Jos infektiotasi hoidetaan haavauman vuoksi, haavauma ei todennäköisesti uusiudu, jos infektion hoito onnistuu. Jotta lääkkeellä saavutettaisiin parhaat tulokset, se tulee ottaa oikeaan aikaan jättämättä yhtään annosta väliin.


   Maha- ja pohjukaissuolihaavan hoito potilailla, jotka tarvitsevat jatkuvaa tulehduskipulääkitystä

   Kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli joka päivä 4 viikon ajan.


   Pohjukaissuolihaavojen estohoito potilailla, jotka tarvitsevat jatkuvaa tulehduskipulääkitystä

   Yksi 15 mg kapseli joka päivä. Lääkärisi saattaa muuttaa annostasi tasolle kaksi 15 mg kapselia tai yksi 30 mg kapseli joka päivä.


   Zollinger–Ellisonin oireyhtymä

   Tavanomainen aloitusannos on neljä 15 mg kapselia tai kaksi 30 mg kapselia joka päivä. Tämän jälkeen lääkärisi muuttaa annostasi sinulle sopivimmalle tasolle saavuttamasi vasteen mukaisesti.


   Käyttö lapsille ja nuorille

   Lansoprazole HEXAL -valmistetta ei tule antaa lapsille.


   Lääkkeen ottaminen

   Nielaise kapseli kokonaisena vesilasillisen kera. Jos sinun on vaikea niellä kapseleita, lääkärisi voi suositella vaihtoehtoisia lääkkeenottotapoja. Kapseleita tai niiden sisältöä ei saa murskata eikä pureskella, sillä tällöin lääke ei toimi kunnolla.


   Jos otat Lansoprazole HEXAL -valmistetta kerran vuorokaudessa, yritä ottaa se samaan aikaan joka päivä. Saatat saada parhaat tulokset, jos otat Lansoprazole HEXAL -valmisteen aamuisin.

   Jos otat Lansoprazole HEXAL -valmistetta kahdesti vuorokaudessa, ota ensimmäinen annos aamulla ja toinen annos illalla.


   Jos otat enemmän Lansoprazole HEXAL –valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

   Jos unohdat ottaa Lansoprazole HEXAL -valmistetta

   Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, ota se heti kun muistat, ellei ole jo melkein seuraavan annoksen aika. Tässä tapauksessa jätä unohtamasi annos väliin ja ota loput kapselit tavanomaiseen tapaan.

   Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kapselin.


   Jos lopetat Lansoprazole HEXAL –valmisteen käytön

   Älä lopeta hoitoa liian aikaisin, vaikka oireesi olisivatkin lievittyneet. Sairaus ei välttämättä ole parantunut täysin, ja se saattaa uusiutua, jos et jatka hoitoa loppuun saakka.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimmän sairaalan ensiapuun, jos saat jonkun alla luetelluista vakavista haittavaikutuksista:

  • Angioedeema. Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos sinulla esiintyy angioedeeman oireita kuten kasvojen, kielen tai nielun turvotusta, nielemisvaikeuksia, nokkosihottumaa tai hengitysvaikeuksia.

  • Hyvin vaikeat ihoreaktiot, joihin liittyy punoitusta, rakkulamuodostusta, vaikeaa tulehdusta ja ihon irtoamista.

  • Vaikeat yliherkkyysreaktiot mukaan lukien sokki. Yliherkkyysreaktioiden oireita voivat olla kuume, ihottuma, turvotus ja joskus verenpaineen lasku.

  • Hyvin harvinaisissa tapauksissa tämä lääkevalmiste saattaa aiheuttaa veren valkosolujen määrän vähenemistä, mikä heikentää vastustuskykyä infektioille. Jos sinulle kehittyy infektio, johon liittyy esimerkiksi kuumetta ja yleiskunnon vakavaa heikkenemistä, tai kuumetta, johon liittyy paikallisia tulehdusoireita kuten kurkku-/nielu-/suukipua tai virtsatievaivoja, hakeudu välittömästi lääkäriin. Veren valkosolujen määrän mahdollinen väheneminen (agranulosytoosi) tarkistetaan verikokeesta.


   Muita mahdollisia haittavaikutuksia ovat:


   Seuraavat haittavaikutukset ovat yleisiä (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • päänsärky, huimaus

  • väsymys

  • ripuli, ummetus, vatsakipu, pahoinvointi tai oksentelu, ilmavaivat, suun tai nielun kuivuminen tai kipeytyminen

  • ihottuma, kutina

  • muutokset maksan toimintakoearvoissa

  • mahalukun hyvänlaatuiset polyypit.


   Seuraavat haittavaikutukset ovat melko harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • masennus

  • lihas- tai nivelkipu

  • lonkan, ranteen tai selkärangan murtuma (katso kohta ”Varoitukset ja varotoimet”)

  • nesteen kertyminen tai turvotus

  • verisoluarvojen muutokset.


   Seuraavat haittavaikutukset ovat harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta):

  • kuume

  • levottomuus, uneliaisuus, sekavuus, aistiharhat, unettomuus, näköhäiriöt, kiertohuimaus

  • makujen muutokset, ruokahaluttomuus, kielitulehdus

  • ihoreaktiot kuten iholla tuntuva polte tai pistely, mustelmat, punoitus ja voimakas hikoilu

  • valoherkkyys

  • hiustenlähtö

  • tuntohäiriöt (esim. ryömivä tunne iholla), vapina

  • anemia (kalpeus)

  • munuaisvaivat

  • haimatulehdus (pankreatiitti)

  • maksatulehdus (voi aiheuttaa ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta)

  • miesten rintojen suureneminen, impotenssi

  • hiivatulehdus (ihon tai limakalvojen sienitulehdus).


   Seuraavat haittavaikutukset ovat hyvin harvinaisia (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • suutulehdus

  • suolitulehdus (koliitti)

  • tiettyjen tutkimusarvojen muutokset (esim. natrium-, kolesteroli- ja triglyseridiarvot).


   Seuraavien haittavaikusten yleisyys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • jos käytät Lansoprazole HEXAL -valmistetta yli kolmen kuukauden ajan, on mahdollista, että veren magnesiumpitoisuus laskee. Matala magnesiumpitoisuus voi aiheuttaa väsymystä, tahattomia lihassupistuksia, sekavuutta, kouristelua, huimausta ja sydämen sykkeen nousua. Ota pikaisesti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin näistä oireista. Matala veren magnesiumpitoisuus voi myös pienentää veren kalium- ja kalsiumpitoisuuksia. Lääkäri arvioi tarvitseeko magnesiumpitoisuutta seurata verikokeilla.

  • iho-oireina ilmenevät lupuksen muodot tai perhosihottuma, mahdollinen siihen liittyvä nivelkipu (subakuutti kutaaninen lupus erythematosus)

  • näköharhat.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Lansoprazole HEXAL –valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainolevyssä tai kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 25 °C.

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Lansoprazole HEXAL sisältää

Vaikuttava aine on lansopratsoli.

Yksi kova enterokapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.


Muut aineet ovat:

Sokeripallot (maissitärkkelys ja sakkaroosi), natriumlauryylisulfaatti, meglumiini, mannitoli, hypromelloosi, makrogoli 6000, talkki, polysorbaatti 80, titaanidioksidi, metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1, 30- prosenttinen dispersio).

Kapselikuori: Liivate, titaanidioksidi (E171), kinoliinikeltainen (E104) (vain 15 mg kapselit).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Lansoprazole HEXAL 15 mg kova enterokapseli on läpikuultamaton, keltainen, kova gelatiinikapseli, jonka sisällä on valkoisia tai melkein valkoisia enteropäällysteisiä pellettejä.


Lansoprazole HEXAL 30 mg kova enterokapseli on läpikuultamaton, valkoinen, kova gelatiinikapseli, jonka sisällä valkoisia tai melkein valkoisia enteropäällysteisiä pellettejä.


Lansoprazole HEXAL 15 mg on saatavana 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 35, 50, 56, 60, 84, 98, 100 ja 250 kapselin läpipainopakkauksissa.


Lansoprazole HEXAL 30 mg on saatavana 2, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 35, 42, 50, 56, 60, 98, 100 ja 250 kapselin läpipainopakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

HEXAL AG, Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, Saksa


Valmistaja

LICONSA, S.A., Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Espanja

tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

26.10.2020