Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Zithromax
azithromycin

HINNAT

40 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 15 ml

Tukkukauppa: 4,47 €
Jälleenmyynti: 7,13 €
Korvaus: 0,00 €

250 mg tabletti 6

Tukkukauppa: 5,36 €
Jälleenmyynti: 8,55 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg/ml jauhe oraalisuspensiota varten 22.5 ml

Tukkukauppa: 6,10 €
Jälleenmyynti: 9,74 €
Korvaus: 0,00 €

250 mg tabletti 4

Tukkukauppa: 10,71 €
Jälleenmyynti: 16,92 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle ZITHROMAX 500 mg kalvopäällysteiset tabletit

atsitromysiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Muut lääkevalmisteet ja Zithromax

Kerro lääkäri tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Joidenkin lääkkeiden tai Zithromax-valmisteen teho voi muuttua tai voit saada haittavaikutuksia, jos käytät lääkkeitä samanaikaisesti. Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi:

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valmisteen kuvaus

Kalvopäällysteinen, valkoinen, kapselinmuotoinen kupera tabletti, jonka toisella puolella Pfizer-logo, toisella puolella tunnus ZTM 500, pituus 13,5 mm.


Pakkauskoot

2 ja 3 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki


Valmistaja

Haupt Pharma Latina S.r.l. Latina (LT)

Borgo San Michele Italia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.9.2020