Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Gaviscon

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


GAVISCON® oraalisuspensio


Natriumalginaatti, alumiinihydroksidigeeli, natriumvetykarbonaatti, kalsiumkarbonaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Valkoinen, hieman viskoosi suspensio. Pakkauskoot: 100 ml, 400 ml ja 500 ml. Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Ruotsi


Valmistaja:

Apotek Produktion & Laboratorier AB, Celsiusgatan 43, 212 14 Malmö, Ruotsi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

18.05.2020