Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Rizatriptan Stada
rizatriptan

HINNAT

10 mg tabletti 6

Tukkukauppa: 14,00 €
Jälleenmyynti: 21,80 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 18

Tukkukauppa: 45,00 €
Jälleenmyynti: 67,84 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Rizatriptan STADA 10 mg tabletti

ritsatriptaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Rizatriptan Stada 10 mg tabletti: valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, tasainen, viistoreunainen tabletti läpimitaltaan 10 mm.


Rizatriptan Stada on pakattu alumiini/alumiini-läpipainopakkaukseen sisältäen 2, 3, 6, 12 ja 18 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

Bad Vilbel Saksa


Muut valmistajat

Centrafarm Services BV

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur, Alankomaat


STADA Production Ireland

Waterford Road, Clonmel, Co. Tipperary, Irlanti


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A, 2730 Herlev, Tanska


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.10.2019.