Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Perindopril Orion
perindopril

HINNAT

4 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 6,09 €
Jälleenmyynti: 9,71 €
Korvaus: 0,00 €

8 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 6,75 €
Jälleenmyynti: 10,77 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti 90

Tukkukauppa: 10,64 €
Jälleenmyynti: 16,81 €
Korvaus: 0,00 €

8 mg tabletti 90

Tukkukauppa: 14,64 €
Jälleenmyynti: 22,75 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Perindopril Orion 4 mg table tit Perindopril Orion 8 mg table tit perindopriili-tert-butyyliamiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Angioedeema


Angioedeemaa (vaikea allerginen reaktio, johon liittyy kasvojen, huulten, kielen tai nielun turpoamista ja nielemis- tai hengitysvaikeuksia) on raportoitu potilailla, joita on hoidettu ACE:n estäjillä, Perindopril Orion mukaan lukien. Tätä voi esiintyä missä tahansa vaiheessa hoitoa. Jos sinulle ilmaantuu näitä oireita, lopeta Perindopril Orion -valmisteen käyttö ja hakeudu heti lääkäriin. Ks. myös kohta 4.


Kerro lääkärillesi, jos arvelet olevasi raskaana (tai saatat tulla raskaaksi). Perindopril Orion -tabletteja ei suositella käytettäväksi raskauden alkuvaiheessa ja niitä ei saa käyttää raskauden ensimmäisen kolmen kuukauden jälkeen, koska tuolloin käytettynä ne voivat aiheuttaa vakavaa haittaa lapsellesi (ks. kohta ”Raskaus”).


Lapset ja nuoret


Perindopril Orion -tabletteja ei suositella käytettäväksi lapsille ja nuorille 18 vuoden ikäisiksi asti.


Muut lääkevalmisteet ja Perindopril Orion


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Muut lääkkeet voivat muuttaa perindopriilihoidon vaikutuksia. Lääkäri saattaa muuttaa lääkeannostasi ja/tai ryhtyä muihin varotoimiin. Näitä ovat:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Perindopril Orion 4 mg:

Valkoinen, pitkänomainen tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre. Tabletin toisella puolella on merkintä "PP" ja toisella puolella merkintä "4". Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin. Tabletin koko: 8,00 mm x 4,00 mm.


Perindopril Orion 8 mg:

Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, jonka toisella puolella on merkintä "PP" ja toisella puolella merkintä "8". Tabletin halkaisija: 8.00 mm.


Perindopril Orion -tabletit on pakattu 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90 ja 100 tabletin alumiini/alumiini

-läpipainopakkauksiin.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Tillomed Laboratories Ltd,

3 Howard Road, Eaton Socon,

St Neots Cambridgeshire PE19 8ET, Iso-Britannia


Glenmark Pharmaceuticals s.r.o. Fibichova 143

Vysoké Mýto 566 17

Tšekki


Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited Building 2,

Croxley Green Business Park, Croxley Green,

Hertfordshire, WD18 8YA,

Iso-Britannia


Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Glenmark Arzneimittel GmbH Industriestr.31,

82194 Grӧbenzell, Saksa


Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 30.9.2021