Kotisivun Kotisivun

Ciqorin
ciclosporin

HINNAT

25 mg kapseli, pehmeä 50 x 1

Tukkukauppa: 26,94 €
Jälleenmyynti: 41,03 €
Korvaus: 0,00 €

50 mg kapseli, pehmeä 50 x 1

Tukkukauppa: 53,70 €
Jälleenmyynti: 79,95 €
Korvaus: 0,00 €

100 mg kapseli, pehmeä 50 x 1

Tukkukauppa: 103,81 €
Jälleenmyynti: 148,52 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Ciqorin 10 mg kapseli, pehmeä Ciqorin 25 mg kapseli, pehmeä Ciqorin 50 mg kapseli, pehmeä Ciqorin 100 mg kapseli, pehmeä


siklosporiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


 1. Mitä Ciqorin on ja mihin sitä käyte tään Mitä Ciqorin on

  Lääkkeesi on nimeltään Ciqorin. Lääke sisältää vaikuttavana aineena siklosporiinia, joka kuuluu immunosuppressiivisten lääkeaineiden ryhmään. Näitä lääkkeitä käytetään alentamaan elimistön immuunivastetta.


  Mihin Ciqorinia käyte tään ja mite n se vaikuttaa

  • Jos sinulle on tehty elinsiirto, luuytime n- tai kantasolusiirto, Ciqorinin tehtävänä on säädellä elimistön immuunijärjestelmän toimintaa. Ciqorin estää siirrännäiseen kohdistuvaa hylkimisreaktiota estämällä sellaisten solujen kehittymisen, jotka muutoin hyökkäisivät siirrettyä kudosta vastaan.

  • Jos sinulla on autoimmuunitauti, jolloin immuunijärjestelmäsi hyökkää elimistön omia soluja vastaan, Ciqorin pysäyttää tämän immuunireaktion. Tällaisia sairauksia voivat olla näköä uhkaavat silmäsairaudet (endogeeninen uveiitti, mukaan lukien Behçetin uveiitti), eräiden ihotautien vaikea-asteiset muodot (atooppinen dermatiitti tai ekseema ja psoriaasi), vaikea nivelreuma ja nefroottiseksi oireyhtymäksi kutsuttu munuaissairaus.


  Siklosporiinia, jota Ciqorin sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Ciqorinia


  Jos käytät Ciqorinia elinsiirron jälkeen, lääkettä saa määrätä ainoastaan elinsiirtopotila iden ja/tai autoimmuunitautien hoitoon perehtynyt lääkäri.


  Tässä pakkausselosteessa annetut ohjeet voivat vaihdella sen mukaan käytätkö lääkettä elinsiirron

  jälkeen vai autoimmuunitaudin hoitoon.


  Noudata kaikkia lääkärin ohjeita huolellisesti. Ne voivat poiketa tässä pakkausselosteessa annetuista tiedoista.


  Älä ota Ciqorin-valmistetta

  • jos olet allerginen siklosporiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • yhdessä mäkikuismaa (Hypericum perforatum) sisältävien valmisteiden kanssa.

  • yhdessä dabigatraanieteksilaattia (veritulppien muodostumisen estämiseen leikkaustoimenpiteiden jälkeen), bosentaania tai aliskireenia (kohonneen verenpaineen alentamiseen) sisältävien lääkevalmisteiden kanssa.


   Älä ota Ciqorinia ja kerro lääkärille , jos edellä kerrottu koskee sinua. Keskustele lääkärin kanssa ennen Ciqorinin käyttöä, jos olet epävarma.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Ennen Ciqorin-hoidon aloittamista ja sen aikana, kerro lääkärille välittömästi

   • jos sinulla on infektion merkkejä, kuten kuumetta tai kurkkukipua. Ciqorin lamaa immuunijärjestelmän toimintaa ja se saattaa myös vaikuttaa elimistön kykyyn torjua infektioita.

   • jos sinulla on maksavaivoja.

   • jos sinulla on munuaisvaivoja. Lääkäri ottaa säännöllisesti verikokeita ja saattaa tarvittaessa muuttaa lääkkeen annosta.

   • jos verenpaineesi kohoaa. Lääkäri tarkistaa verenpaineen säännöllisesti ja saattaa tarvittaessa määrätä sinulle verenpainetta alentavaa lääkettä.

   • jos veresi magnesiumarvo on matala. Lääkäri saattaa määrätä sinulle magnesiumvalmisteen, erityisesti heti leikkauksen jälkeen, jos olet saanut elinsiirteen.

   • jos veresi kaliumarvo on korkea.

   • jos sinulla on kihti.

   • jos sinut pitää rokottaa.

    Jos mikä tahansa edellä mainituista koskee sinua ennen Ciqorin-hoitoa tai sen aikana, ota välittömästi yhteys lääkäriin.


    Auringonvalo ja aurinkosuoja

    Ciqorin lamaa immuunijärjestelmän toimintaa, mikä lisää syöpäriskiä ja erityisesti iho- ja imukudosjärjestelmän syöpiä. Rajoita altistusta auringonvalolle ja UV-säteilylle:

   • käyttämällä asianmukaista suojavaatetusta.

   • lisäämällä usein aurinkovoidetta, jonka suojakerroin on korkea.


    Seuranta Ciqorin-hoidon aikana

    Lääkäri tarkistaa:

   • siklosporiinipitoisuuden veressä, erityisesti, jos sinulle on tehty elinsiirto

   • verenpaineen ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana

   • maksan ja munuaisten toimintakyvyn

   • veren rasva-arvot.

    Käännylääkärin puoleen, jos sinulla on kysyttävää Ciqorinista tai siitä, miksi sinulle on määrätty tätä lääkettä.


    Lisäksi, jos käytät Ciqorinia muuhun sairaute en kuin elinsiirtoon (intermediaarinen tai posteriorinen uveiitti ja Behçetin uveiitti, atooppinen dermatiitti, vaikea nivelreuma tai nefroottinen oireyhtymä), älä käytä Ciqorinia:

   • jos sinulla on munuaisvaivoja (lukuun ottamatta nefroottista oireyhtymää)

   • jos sinulla on infektio, jota ei saada hoidettua lääkityksellä

   • jos sinulla on mikä tahansa syöpä

   • jos sinulla on korkea verenpaine (hypertensio), jota ei saada hoidettua lääkityksellä. Jos verenpaineesi kohoaa hoidon aikana eikä sitä saada tasapainoon lääkityksellä, lääkärin pitää lopettaa Ciqorin -hoito.

    Älä ota Ciqorinia, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Ciqorinin käyttöä, jos olet epävarma.


    Lääkäri seuraa vointiasi erityisen huolellisesti, jos saat hoitoa Behçetin uveiittiin ja sinulla on neurologisia oireita (esimerkiksi lisääntynyttä unohtelua, ajan mittaan havaittavia persoonallisuuden muutoksia, psyykkisiä tai mielialahäiriötä, polttelun tunnetta raajoissa, heikentynyt tunto raajoissa, pistelyn tunne raajoissa, raajojen heikkoutta, kävelyn häiriöitä, päänsärkyä, johon saattaa liittyä pahoinvointia ja oksentelua, näköhäiriöitä mukaan lukien silmämunan liikerajoitus).


    Lääkäri seuraa vointiasi tarkasti, jos olet iäkäs ja saat hoitoa psoriaasiin tai atooppiseen dermatiittiin. Jos sinulle on määrätty Ciqorinia psoriaasin tai atooppisen dermatiitin hoitoon, et saa altistua UVB-säteilylle tai valohoidolle hoidon aikana.


    Lapset ja nuoret

    Ciqorinia ei pidä antaa lapsille muuhun kuin elinsiirteen hoitoon nefroottista oireyhtymää lukuun ottamatta.


    Iäkkäät potilaat (vähintään 65-vuotiaat)

    Valmisteen käytöstä iäkkäille potilaille on vähän kokemusta. Lääkärin pitää tarkkailla munuaisten toimintaa. Jos olet yli 65-vuotias ja sinulla on psoriaasi tai atooppinen dermatiitti, voit käyttää Ciqorinia ainoastaan, jos tilasi on erityisen vakava.


    Muut lääkevalmisteet ja Ciqorin

    Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat joutua ottamaan muita lääkkeitä.


    Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle erityisesti, jos käytät jotain seuraavista lääkkeistä ennen Ciqorin-hoitoa tai sen aikana:

   • Lääkkeitä, jotka saattavat vaikuttaa kaliumpitoisuuteen. Näitä ovat lääkkeet, jotka sisältävät

    kaliumia, kaliumvalmisteet, kaliumia säästävät nesteenpoistolääkkeet ja jotkin verenpainetta alentavat lääkkeet.

   • Metotreksaatti. Sitä käytetään hoitamaan kasvaimia, vaikeaa psoriaasia ja vaikeaa nivelreumaa.

   • Lääkkeitä, jotka saattavat nostaa tai laskea siklosporiinipitoisuutta (Ciqorinin vaikuttava aine) veressä. Lääkäri saattaa tarkistaa siklosporiinipitoisuuden veressäsi aloittaessaan tai lopettaessaan hoidon muilla lääkkeillä.

    • Lääkkeitä, jotka saattavat lisätä siklosporiinipitoisuutta veressä, voivat olla antibiootit (kuten erytromysiini tai atsitromysiini), sienilääkkeet (vorikonatsoli, itrakonatsoli), sydänvaivoihin tai korkean verenpaineen hoitoon käytettävät lääkkeet (diltiatseemi, nikardipiini, verapamiili, amiodaroni), metoklopramidi (käytetään pahoinvoinnin ehkäisemiseen), ehkäisytabletit, danatsoli (käytetään kuukautisvaivojen hoitoon), kihtilääkkeet (allopurinoli), koolihappo ja sen johdannaiset (käytetään sappikivien hoitoon), HIV:n hoitoon käytettävät proteaasin estäjät, imatinibi (käytetään leukemian tai kasvainten hoitoon), kolkisiini, telapreviiri (käytetään C-hepatiitin hoitoon), kannabidioli (käytetään muun muassa kohtausten hoitoon).

    • Lääkkeitä, jotka saattavat vähentää siklosporiinipitoisuutta veressä, voivat olla barbituraatit (käytetään unilääkkeenä), eräät epilepsialääkkeet (kuten karbamatsepiini tai fenytoiini), oktreotidi (käytetään akromegalian tai suolistossa sijaitsevien ns. neuroendokriinisten kasvainten hoidossa), tuberkuloosin hoitoon käytettävät bakteerilääkkeet, orlistaatti (laihtumista tukeva lääke), mäkikuismaa sisältävät rohdosvalmisteet, tiklopidiini (käytetään aivohalvauksen jälkeen), tietyt verenpainetta alentavat lääkkeet (bosentaani) ja terbinafiini

     (varpaiden ja kynsien sieni-infektioihin käytettävä lääke).

   • Munuaisten toimintaan vaikuttavat lääkkeet, kuten bakteerilääkkeet (gentamysiini, tobramysiini, siprofloksasiini), amfoterisiini B:tä sisältävät sienilääkkeet, trimetopriimia sisältävät virtsatieinfektion hoitoon käytettävät lääkkeet, melfalaania sisältävät syöpälääkkeet, vatsahappojen vähentämiseksi käytettävät lääkkeet (happojen eritystä vähentävät H2- reseptorinsalpaajat), takrolimuusi, kipulääkkeet (tulehduskipulääkkeet eli NSAIDit, kuten diklofenaakki), fibriinihappovalmisteet (käytetään rasvan määrän vähentämiseen veressä).

   • Nifedipiini. Sitä käytetään korkean verenpaineen ja sydänkivun hoitoon. Ikenet saattavat turvota ja ne saattavat kasvaa hampaiden päälle, jos käytät nifedipiinia siklosporiinihoidon aikana.

   • Digoksiini (käytetään sydänvaivojen hoitoon), kolesterolia alentavat lääkkeet (statiinit eli HMG- CoA-reduktaasin estäjät), prednisoloni, etoposidi (syöpälääkkeitä), repaglinidi (diabeteslääke), immunosuppressiiviset lääkeaineet (everolimuusi, sirolimuusi), ambrisentaani ja erityisesti syövän hoitoon tarkoitetut antrasykliinit (kuten doksorubisiini).

    Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen ennen Ciqorinin ottoa.


    Hepatiitti C

    Kerro lääkärille, jos sinulla on hepatiitti C –virusinfektio. Hepatiitti C –virusinfektion hoito voi muuttaa maksan toimintaa, mikä voi vaikuttaa siklosporiinin pitoisuuteen veressäsi. Hepatiitti C – virusinfektion hoidon aloittamisen jälkeen lääkäri saattaa seurata tarkasti siklosporiinin pitoisuutta veressä ja muuttaa annostusta tarvittaessa.


    Ciqorin ruoan ja juoman kanssa

    Älä ota Ciqorinia greipin tai greippimehun kanssa, koska ne voivat vaikuttaa siihen, miten Ciqorin toimii.


    Raskaus ja ime tys

    Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri keskustelee kanssasi riskeistä, jotka liittyvät Ciqorin -valmisteen käyttöön raskauden aikana.

   • Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi. Kokemuksia Ciqorinin käytöstä raskauden aikana on vähän. Yleensä Ciqorinia ei pidä käyttää raskauden aikana. Jos tämän lääkkeen käyttö on välttämätöntä, lääkäri keskustelee kanssasi lääkkeen käytöstä saatavista hyödyistä ja siihen liittyvistä mahdollisista vaaroista raskauden aikana.

   • Kerro lääkärille, jos imetät. Imettämistä ei suositella Ciqorin -hoidon aikana, koska valmisteen vaikuttava aine siklosporiini erittyy rintamaitoon. Se voi vaikuttaa vauvan vointiin.


    Ajaminen ja koneiden käyttö

    Siklosporiinin vaikutuksista ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn ei ole tietoa.


    Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


    Ciqorin sisältää e tanolia 10 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 15,95 mg alkoholia (etanolia) per kapseli.

    25 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 39,86 mg alkoholia (etanolia) per kapseli.

    50 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 79,75 mg alkoholia (etanolia) per kapseli.

    100 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 159,50 mg alkoholia (etanolia) per kapseli.

    Alkoholimäärä 500 mg:n annoksessa tätä lääkevalmistetta (797,5 mg etanolia) vastaa alle 20 ml:aa olutta tai 8 ml:aa viiniä. Tämän lääkevalmisteen sisältämä pieni määrä alkoholia ei aiheuta havaittavia vaikutuksia.


    Ciqorin sisältää sorbitolia 10 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 2,93 mg sorbitolia per kapseli.

    25 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 4,92 mg sorbitolia per kapseli.

    50 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 11,03 mg sorbitolia per kapseli.

    100 mg

    Tämä lääkevalmiste sisältää 19,06 mg sorbitolia per kapseli.


    Ciqorin sisältää makrogoliglyserolihydroksistearaattia

    Voi aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.


 3. Mite n Ciqorinia käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Älä ylitä suositeltua annosta.


  Lääkäri säätää annoksen huolellisesti sinun tarpeisiisi. Liian suuri annos lääkettä voi vaikuttaa munuaisiin. Sinusta otetaan säännöllisesti verikokeita ja käyt säännöllisesti sairaalassa, erityisesti elinsiirron jälkeen. Voit tällöin keskustella lääkärin kanssa hoidostasi ja mahdollisista kokemistasi ongelmista.


  Mite n paljon Ciqorinia ote taan

  Lääkäri määrittää tarvitsemasi Ciqorin-annoksen. Annoksen suuruus riippuu painostasi ja siitä, mihin lääkettä otat. Lääkäri kertoo myös, kuinka usein sinun on otettava lääkettä.


  • Aikuiset:

   Elin- , luuytime n- tai kantasolusiirto

   • Kokonaisvuorokausiannos on yleensä 2–15 mg painokiloa kohti. Määrä jaetaan kahteen osa-annokseen.

   • Suurempia annoksia käytetään yleensä ennen elinsiirtoa ja välittömästi sen jälkeen. Pienempiä annoksia käytetään, kun siirrännäisen tai luuytimen tila on muuttunut vakaaksi.

   • Lääkäri muuttaa annostasi siten, että se on paras mahdollinen juuri sinulle. Tätä varten lääkäri saattaa joutua ottamaan joitakin verikokeita.

    Endogeeninen uveiitti

   • Kokonaisvuorokausiannos on yleensä 5–7 mg painokiloa kohti. Määrä jaetaan kahteen osa-annokseen.

    Nefroottinen oireyhtymä

   • Aikuisten kokonaisvuorokausiannos on yleensä 5 mg painokiloa kohti. Määrä jaetaan kahteen osa-annokseen. Potilailla, joilla on munuaisvaivoja, ensimmäinen päivittäin otettava annos ei saa ylittää 2,5 mg painokiloa kohti.

    Vaikea nivelreuma

   • Kokonaisvuorokausiannos on yleensä 3–5 mg painokiloa kohti. Määrä jaetaan kahteen osa-annokseen.

    Psoriaasi tai atooppinen dermatiitti

   • Kokonaisvuorokausiannos on yleensä 2,5–5 mg painokiloa kohti. Määrä jaetaan kahteen osa-annokseen.

  • Lapse t:

   Nefroottinen oireyhtymä

   • Lasten kokonaisvuorokausiannos on yleensä 6 mg painokiloa kohti. Määrä jaetaan kahteen osa-annokseen. Jos potilaalla on munuaisvaivoja, ensimmäinen päivittäin otettava annos ei saa ylittää 2,5 mg painokiloa kohti.

  Noudata lääkärin antamia ohjeita tarkoin, äläkä koskaan muuta annosta itse, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi.


  Vaihto suun kautta ote ttavasta tavallisesta siklosporiinivalmisteesta ns. mikroemulsoitua siklosporiinia sisältävään valmisteeseen

  Olet saattanut jo aiemmin käyttää toista siklosporiinia sisältävää lääkettä. Lääkäri saattaa päättää vaihtaa tämän lääkkesi Ciqorin-valmisteeseen.

  • Kaikki nämä lääkevalmisteet sisältävät vaikuttavana aineena siklosporiinia.

  • Ciqorin on siklosporiinin erilainen, paranneltu lääkemuoto verrattuna tavallista siklosporiinia sisältävään valmisteeseen. Siklosporiini imeytyy vereen paremmin Ciqorin-valmisteesta ja on epätodennäköisempää, että lääkkeen ottaminen ruoan kanssa vaikuttaisi lääkeaineen imeytymiseen. Tämä tarkoittaa, että siklosporiinipitoisuus veressä pysyytasaisempana käytettäessä Ciqorin -valmistetta.

   Jos lääkäri vaihtaa hoitosi suun kautta otettavasta tavallisesta siklosporiinista ns. mikroemulsoituun siklosporiiniin:

  • Älä palaa käyttämään aiempaa lääkettäsi, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.

  • Kun olet vaihtanut Ciqoriniin, lääkäri seuraa jonkin aikaa vointiasi tarkemmin, koska siklosporiinin imeytyminen vereen muuttuu. Lääkäri varmistaa, että saat juuri sinulle sopivan annoksen.

  • Sinulle saattaa tulla joitakin haittavaikutuksia. Jos näin käy, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Lääkkeen annosta voidaan joutua pienentämään. Älä koskaan pienennä annosta itse, ellei lääkäri ole kehottanut sinua tekemään niin.


   Jos lääkäri vaihtaa lääkityksesi yhdestä suun kautta otettavasta siklosporiinivalmisteesta toiseen

   Kun vaihdat yhdestä suun kautta otettavasta siklosporiiniva lmisteesta toiseen,

  • lääkäri seuraa vointiasi lyhyen aikaa tarkemmin.

  • sinulle saattaa tulla haittavaikutuksia. Jos näin käy, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Lääkkeen annosta voidaan joutua muuttamaan. Älä koskaan muuta annosta itse, ellei lääkäri ole kehottanut sinua tekemään niin.


   Milloin Ciqorin-valmistetta otetaan

   Ota Ciqorin samaan aikaan joka päivä. Se on erittäin tärkeää, jos sinulle on tehty elinsiirto.


   Mite n Ciqorin-valmistetta otetaan

   Vuorokausiannos otetaan aina jaettuna kahteen osa-annokseen.

   Irrota kapselit läpipainolevystä. Niele kapselit kokonaisina veden kera.


   Mite n pitkään Ciqorin-valmistetta otetaan

   Lääkäri kertoo sinulle, kuinka kauan sinun pitää ottaa Ciqorinia. Hoidon kesto riippuu siitä, otatko lääkettä elinsiirron jälkeen vai käytätkö sitä vakavan ihosairauden, nivelreuman, uveiitin tai nefroottisen oireyhtymän hoitoon. Vakavan ihottuman hoito kestää yleensä 8 viikkoa.


   Jatka Ciqorin-hoitoa niin kauan kuin lääkäri on määrännyt.


   Jos sinulla on kysymyksiä Ciqorin-hoidon kestosta, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.


   Jos otat e nemmän Ciqorin-valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Saatat tarvita lääkärinhoitoa.

   Jos unohdat ottaa Ciqorin -kapselisi

  • Jos unohdat ottaa annoksen, ota unohtunut annos heti, kun muistat sen. Jos kuitenkin on jo melkein seuraavan annoksen aika, jätä unohtunut annos ottamatta ja jatka lääkkeen käyttöä tavanomaiseen tapaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos lopetat Ciqorinin käytön

   Älä lopeta Ciqorinin käyttöä, ellei lääkäri kehota sinua tekemään niin.


   Jatka Ciqorinin käyttöä, vaikka tuntisitkin vointisi hyväksi. Ciqorin -hoidon lopettaminen saattaa lisätä siirrännäisen hylkimisvaaraa.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jotkut haittavaikutukset voivat olla vakavia.

  Kerro lääkärille välittömästi, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista:

  • Muiden immuunijärjestelmään vaikuttavien lääkkeiden tavoin, siklosporiini saattaa vaikuttaa elimistösi kykyyn torjua tulehduksia ja voi aiheuttaa kasvaimia ja muita syöpätauteja erityisesti iholla. Kuume tai kurkkukipu voivat olla tulehduksen oireita.

  • Näkökyvyn muutokset, koordinaation puute, kömpelyys, muistinmenetys, vaikeudet ymmärtää tai tuottaa puhetta ja lihasheikkous. Ne saattavat olla oire aivojen infektiosta, jota kutsutaan progressiiviseksi multifokaaliseksi leukoenkefalopatiaksi.

  • Aivojen sairaudet, joiden merkkejä voivat olla kouristuskohtaukset, sekavuus, hämmentyneisyyden tunne, heikentynyt reagointikyky, persoonallisuuden muutokset, kiihtyneisyyden tunne, unettomuus, näkökyvyn muutokset, sokeus, kooma, ruumiin osittainen tai täydellinen halvaantuminen, niskan jäykkyys, koordinaation puute, johon saattaa liittyä poikkeavaa puhetta tai poikkeavia silmän liikkeitä.

  • Turvotus silmän takaosassa, johon saattaa liittyä näön hämärtymistä. Turvotus saattaa vaikuttaa myös näkökykyyn, mikä johtuu kohonneesta kallonsisäisestä paineesta (hyvänlaatuinen intrakraniaalinen hypertensio).

  • Maksavaivat ja -vauriot, joihin saattaa liittyä ihon ja silmien keltaisuutta, pahoinvointia, ruokahaluttomuutta tai virtsan tummumista.

  • Munuaisvaivat, jotka saattavat merkittävästi vähentää virtsan määrää.

  • Punasolujen tai verihiutaleiden vähäinen määrä. Oireita voivat olla kalpea iho, väsymyksen tunne, hengästyneisyys, virtsan tummuus (tämä on merkki punasolujen hajoamisesta), mustelmat tai verenvuoto ilman selvää syytä, sekavuuden tunne, hämmentyneisyyden tunne, alentunut vireys ja munuaisvaivat.


   Muut haittavaikutukset


   Hyvin yleiset haittavaikutukset: saattaa esiintyä yli yhdellä henkilöllä kymmenestä.

  • Munuaisvaivat

  • Korkea verenpaine

  • Päänsärky

  • Kehon hallitsematon vapina

  • Liiallinen karvan- ja parrankasvu

  • Runsas rasva-aineiden määrä veressä.

   Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä haittavaikutuksista vakavana, ota yhteys lääkäriin.

   Yleiset haittavaikutukset: saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä.

  • Kohtaukset (kouristuskohtaukset)

  • Maksavaivat

  • Kohonnut verensokeri

  • Väsymys

  • Ruokahaluttomuus

  • Pahoinvointi, oksentelu, vatsakipu, ummetus, ripuli

  • Runsas karvankasvu

  • Akne, kuumat aallot

  • Kuume

  • Vähäinen valkosolujen määrä veressä

  • Puutuneisuuden tai pistelyn tunne

  • Lihaskipu, lihaskouristus

  • Mahahaava

  • Ikenien liikakasvu hampaiden päälle

  • Korkea virtsahappo- tai kaliumpitoisuus veressä, vähäinen magnesiumpitoisuus veressä. Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä haittavaikutuksista vakavana, ota yhteys lääkäriin.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset: saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä sadasta.

  • Aivosairauksien oireet, kuten äkilliset kohtaukset, sekavuus, unettomuus, ajan ja paikan tajun hämärtyminen, näköhäiriöt, tajuttomuus, heikkouden tunne raajoissa, heikentyneet liikkeet

  • Ihottuma

  • Yleistynyt turvotus

  • Painonnousu

  • Vähäinen punasolujen määrä, vähäinen verihiutaleiden määrä, joka voi suurentaa verenvuotoriskiä.

  Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä haittavaikutuksista vakavana, ota yhteys lääkäriin.


  Harvinaiset haittavaikutukset: saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä tuhannesta.

  • Hermovaivat, joihin liittyy sormien ja varpaiden puutumista tai pistelyä

  • Haimatulehdus, johon liittyy voimakasta ylävatsakipua

  • Lihasheikkous, lihasvoiman heikkeneminen, kipu jalkojen tai käsien lihaksissa tai muualla kehossa

  • Punasolujen tuhoutuminen, johon liittyy munuaisvaivoja ja jonka oireita ovat esim. kasvojen, vatsan, käsien ja/tai jalkojen turvotus, virtsaamisen väheneminen, hengitysvaikeudet, rintakipu, kohtaukset, tajuttomuus

  • Kuukautiskierron muutokset, rintojen kasvu miehillä.

  Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä haittavaikutuksista vakavana, ota yhteys lääkäriin.


  Hyvin harvinaiset haittavaikutukset: saattaa esiintyä enintään yhdellä henkilöllä kymmenestä tuhannesta.

  • Silmän takana esiintyvä turvotus, johon saattaa liittyä pään sisäisen paineen nousua ja näköhäiriöitä.

   Jos sinulla ilmenee tämä haittavaikutus vakavana, ota yhteys lääkäriin.


   Muut haittavaikutukset, joiden esiintymistiheys on tunte maton: saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin.

  • Vakavat maksavaivat joihin voi liittyä silmien tai ihon keltaisuutta, pahoinvointia, ruokahaluttomuutta, virtsan tummumista, kasvojen, jalkojen, käsien ja/tai koko kehon turvotusta

  • Ihonalainen verenvuoto tai purppuranpunaiset laikut iholla, äkillinen verenvuoto ilman ilmeistä syytä

   • Migreeni tai voimakas päänsärky, johon usein liittyy pahoinvoinnin tunne (pahoinvointi, oksentelu) ja valoherkkyys.

   • Kipu säärissä ja jaloissa.

  Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä haittavaikutuksista vakavana, ota yhte ys lääkäriin.


  Muut haittavaikutukset lapsilla ja nuorilla

  Lapsilla ja nuorilla ei odoteta muita kuin aikuisilla ilmaantuvia haittavaikutuksia.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  wwwsivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI00034 Fimea

 5. Ciqorinin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainolevyssä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”EXP”

  jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 30 C. Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle ja kosteudelle.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Ciqorin sisältää

10 mg

liivate, glyseroli (85 %), nestemäinen sorbitoli (kiteytymätön) (E 420), glysiini, titaanidioksidi (E 171), kevyt nestemäinen parafiini.

25 mg ja 50 mg

liivate, glyseroli (85 %), nestemäinen sorbitoli (kiteytymätön) (E 420), glysiini, titaanidioksidi (E 171), keltainen rautaoksidi (E 172), kevyt nestemäinen parafiini.

100 mg

liivate, glyseroli (85 %), nestemäinen sorbitoli (kiteytymätön) (E 420), glysiini, titaanidioksidi

(E 171), ruskea rautaoksidi (E 172), kevyt nestemäinen parafiini.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 10 mg

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, läpikuultamaton pehmeä liivatekapseli, joka sisältää väritöntä tai hieman kellertävää öljymäistä liuosta, koko noin 9,0 x 5,5 mm

25 mg

Keltainen, läpikuultamaton pehmeä liivatekapseli, joka sisältää väritöntä tai hieman kellertävää öljymäistä liuosta ja joka on merkitty IVAX:in tiimalasi-logolla sekä tunnuksella ”25 mg”, koko noin 12,2 x 7,6 mm.

50 mg

Okrankeltainen, läpikuultamaton pehmeä liivatekapseli, joka sisältää väritöntä tai hieman kellertävää öljymäistä liuosta ja joka on merkitty IVAX:in tiimalasi-logolla sekä tunnuksella ”50 mg”, koko noin 20,7 x 7,8 mm.

100 mg

Ruskea, läpikuultamaton pehmeä liivatekapseli, joka sisältää väritöntä tai hieman kellertävää öljymäistä liuosta ja joka on merkitty IVAX:in tiimalasi-logolla sekä tunnuksella ”100 mg”, koko noin 24,7 x 9,9 mm.


Kapseleita on saatavana 20, 30, 50, 50x1, 60, 60x1, 90 ja 100 kapselia sisältävinä OPA/Alu/PVC- alumiiniläpipainopakkauksina.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Myyntiluvan haltija: Teva Pharma B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Valmistajat:

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, c.p. 305

74770 Opava-Komarov Tsekin tasavalta


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Unkari


Pharmachemie B.V. Address: Swensweg 5

2031 GA Haarlem Alankomaat


Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

puh. 020 180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.5.2022.