Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Clopidogrel Teva Pharma B.V.
clopidogrel

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Clopidogrel Teva Pharma B.V. 75 mg kalvopäällysteiset tabletit

klopidogreeli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja..


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Clopidogrel Teva Pharma B.V. on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja

 3. Miten Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Clopidogrel Teva Pharma B.V. on ja mihin sitä käytetään


  Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

  Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisältää klopidogreeliä ja kuuluu trombosyyttiaggregaation estäjiksi kutsuttujen lääkeaineiden ryhmään. Se vaikuttaa estämällä tietynlaisia veren aineosia (verihiutaleita) tarttumasta toisiinsa ja estää siten verihyytymien muodostumista. Verihyytymät saattaisivat estää verenvirtauksen tärkeisiin elimistön osiin, kuten sydämeen tai aivoihin.


  Jos sairastat valtimoiden kovettumatautia (ateroskleroosia), siihen liittyy suurentunut riski verihyytymien muodostumiseen verisuoniin. Aikuisilla Clopidogrel Teva Pharma B.V. vähentää verihyytymien muodostumisen riskiä, mikä puolestaan vähentää vakavien sairauksien, kuten sydänkohtausten ja aivohalvausten, ilmaantumisen vaaraa.


  Sinulle on määrätty Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja koska:


  • sinulla on valtimoiden kovettumatauti ja sinulla on äskettäin ollut sydänkohtaus, aivohalvaus tai sairastat ääreisvaltimosairaudeksi kutsuttua sairautta (verisuonisairaus muissa kuin aivojen ja sydämen verisuonissa)

  • sinulla on epävakaaksi angina pectorikseksi kutsuttua vaikea-asteista rintakipua tai sydänkohtaus.

   Lääkäri on saattanut asettaa tukkeutuneeseen tai ahtautuneeseen suoneen stentiksi kutsutun laitteen, jotta suoni pysyy avoimena ja verenvirtaus palautuu ennalleen. Lääkäri saattaa myös määrätä sinulle hoidoksi asetyylisalisyylihappoa (kivun lievitykseen ja kuumeen alentamiseen sekä veren hyytymisen estämiseen käytettävä aine).

  • sydämesi syke on epäsäännöllinen, tilaa kutsutaan eteisvärinäksi, ja et voi ottaa oraalisiksi antikoagulanteiksi kutsuttuja lääkkeitä (K-vitamiinin antagonisteja), jotka estävät uusien verihyytymien muodostumista ja vanhojen verihyytymien kasvua. Sinulle tulee kertoa, että oraaliset antikoagulantit ovat tehokkaampia kuin asetyylisalisyylihappo tai Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien ja asetyylisalisyylihapon käyttö yhdistelmänä tähän tilaan. Lääkärisi tulisi määrätä Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien ja asetyylisalisyylihapon yhdistelmää, jos et voi käyttää oraalisia antikoagulantteja ja sinulla ei ole vakavan verenvuoron riskiä.

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja


  Älä ota Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja

  • jos olet allerginen (yliherkkä) klopidogreelille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos sinulla on vaikea maksasairaus

  • jos sinulla on parhaillaan muu sairaus, josta aiheutuu verenvuotoja, esimerkiksi mahahaava tai verenvuotoa aivoissa.


   Jos epäilet, että jokin edellä mainituista koskee sinua tai sinulla on muunlaisia epäilyksiä, ota yhteyttä lääkäriin ennen Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien ottamista.


   Varoitukset ja varotoimet

   Kerro lääkärille ennen tämän lääkkeen käyttöä:

  • jos olet riskialtis verenvuodolle, kuten seuraavissa tapauksissa:

   • jos olet äskettäin saanut vakavan vamman

   • jos olet äskettäin ollut leikkauksessa tai olet menossa leikkaukseen (koskee myös

    hammasleikkausta)

   • jos sinulla on verisairaus, joka altistaa sinut sisäisille verenvuodoille

   • jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi sisäiset verenvuodot ovat todennäköisempiä (esim.

    mahahaava tai haava silmän sisällä)

  • jos sinulla on ollut aivovaltimotukos (iskeeminen aivohalvaus) seitsemän edellisen päivän aikana

  • jos sinulla on munuais- tai maksasairaus

  • jos sinulla on ollut allergia tai olet reagoinut mille tahansa sairautesi hoitoon käytetylle lääkkeelle.


   Kun saat Clopidogrel Teva Pharma B.V. -hoitoa:

   Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

  • Kerro lääkärille, jos sinulle suunnitellaan leikkausta (hammasleikkaus mukaan lukien).

  • Kerro lääkärille myös heti, jos sinulle kehittyy sairaus (jota kutsutaan tromboottiseksi trombosytopeeniseksi purppuraksi), johon liittyy käyttäytymisen muutoksia, päänsärkyä, koomaa, näköhäiriöitä, kouristuskohtauksia, munuaisten vajaatoimintaa, kuumetta, voimakasta väsymystä, heikkoutta tai mahan, suoliston tai ihon verenvuotoa (kuten pieniä punaisia pisteitä iholla tai laajoja mustelmia) (ks. kohta ’Mahdolliset haittavaikutukset’).

  • Jos sinulle tulee haava tai vamma, verenvuodon tyrehtyminen saattaa kestää tavanomaista kauemmin. Tämä liittyy lääkkeen vaikutustapaan, koska se estää veren hyytymistä. Pienistä haavoista ja vammoista, esim. parranajon yhteydessä, ei yleensä tarvitse huolestua. Jos verenvuoto kuitenkin huolestuttaa sinua, ota heti yhteyttä lääkäriin (ks. kohta Mahdolliset haittavaikutukset’).

  • Lääkäri saattaa määrätä sinulta otettavaksi verikokeita.


   Lapset ja nuoret

   Älä anna tätä lääkettä lapsille, sillä se ei tehoa lapsiin


   Muut lääkevalmisteet ja Clopidogrel Teva Pharma B.V.

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


   Kerro lääkärille jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt seuraavia lääkkeitä:

  • suun kautta otettavia antikoagulantteja (suun kautta otettavia veren hyytymistä estäviä lääkkeitä), kuten varfariinia. Näiden käyttöä Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien kanssa ei suositella

  • glykoproteiini IIb/IIIa:n estäjiä (veren hyytymistä estäviä lääkkeitä), esim. absiksimabia, eptifibatidia tai tirofibaania

  • hepariinia (veren hyytymistä estävä lääke)

  • verihyytymien liuottamiseen käytettäviä lääkkeitä (esim. alteplaasia ja streptokinaasia)

  • ei-steroidisia tulehduskipulääkkeitä (nivelten ja lihasten kivuliaiden tulehdustilojen hoitoon), esim. ibuprofeenia, diklofenaakkia ja meloksikaamia.

  • omepratsolia, esomepratsolia tai simetidiiniä, lääkkeitä, joilla hoidetaan vatsavaivoja,

  • flukonatsolia, vorikonatsolia, siprofloksasiinia tai kloramfenikolia bakteeri- ja sieni-infektioiden hoitoon

  • karbamatsepiinia tai okskarbatsepiinia tiettyjen epilepsiamuotojen hoitoon

  • tiklopidiinia verihiutaleiden toiminnan estoon.

  • selektiivistä serotoniinin takaisinoton estäjää (ryhmään kuuluvat mm. fluoksetiini ja fluvoksamiini), lääkettä, jolla yleensä hoidetaan masennusta

  • moklobemidiä, lääkettä, jolla hoidetaan masennusta.


   Näiden lääkkeiden käyttö yhdessä Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien kanssa voi johtaa suurentuneeseen vuotoriskiin.


   Jos sinulla on ollut voimakasta rintakipua (epästabiili angina pectoris tai sydänkohtaus), sinulle voidaan määrätä klopidogreeliä yhdessä asetyylisalisyylihapon kanssa. Asetyylisalisyylihappo on lääkeaine, jota käytetään kivun lievitykseen ja kuumeen alentamiseen. Asetyylisalisyylihapon satunnainen käyttö (enintään 1000 mg 24 tunnin jakson aikana) ei yleensä aiheuta ongelmia, mutta pitkäaikaiskäytöstä muussa tilanteessa on keskusteltava lääkärin kanssa.


   Clopidogrel Teva Pharma B.V. ruuan ja juoman kanssa

   Voit ottaa Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletit ruuan kanssa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.


   Raskaus ja imetys

   Tämän lääkkeen käyttö raskauden aikana ei ole suositeltavaa.


   Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

   Jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana, kerro siitä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle ennen kuin otat Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja. Jos tulet raskaaksi Clopidogrel Teva Pharma B.V.

   -tablettien käytön aikana, ota heti yhteyttä lääkäriin, koska klopidogreelin käyttöä raskauden aikana ei suositella.


   Et saa imettää, kun otat tätä lääkettä.

   Jos imetät tai suunnittelet imetystä, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytät tätä lääkettä.


   Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Clopidogrel Teva Pharma B.V. ei todennäköisesti vaikuta ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.


   Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisältää laktoosia

   Jos lääkärisi on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


   Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisältää kovetettua risiiniöljyä.

   Se saattaa aiheuttaa vatsavaivoja ja ripulia.


 3. Miten Clopidogrel Teva Pharma B.V. –tabletteja käytetään


  Ota tätä lääkettä– siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Suositusannos on yksi 75 mg:n tabletti vuorokaudessa. Tabletti niellään veden tai muun nesteen kanssa. Pyri ottamaan lääkkeesi säännöllisesti samaan aikaan joka päivä. Voit ottaa tabletit ruoan kanssa aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

  Jos sinulla on esiintynyt vaikea-asteista rintakipua (epävakaa angina pectoris tai sydänkohtaus), lääkäri saattaa määrätä sinulle kerran hoidon alussa Clopidogrel Teva Pharma B.V. -kerta-annoksen 300 mg. Tämän jälkeen tavanomainen annos on yksi 75 mg:n Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletti päivässä.


  Sinun on jatkettava Clopidogrel Teva Pharma B.V. -hoitoa niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt.


  Jos otat enemmän Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja kuin sinun pitäisi

  Jos sinä olet (tai joku muu on) niellyt monta tablettia samalla kertaa tai jos epäilet, että lapsi on niellyt tabletteja, ota heti yhteyttä lähimmän sairaalan päivystyspoliklinikalle tai lääkäriin. Yliannostus suurentaa todennäköisesti verenvuotojen vaaraa. Ota tämä pakkausseloste, jäljellä olevat tabletit ja pakkaus mukaasi sairaalaan tai lääkäriin, jotta voidaan nähdä, mitä tabletteja on otettu.


  Jos unohdat ottaa Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tabletteja

  Jos olet unohtanut ottaa Clopidogrel Teva Pharma B.V. -annoksen, mutta muistat asian 12 tunnin sisällä tavallisesta lääkkeenottoajastasi, ota tabletti välittömästi ja ota seuraava tabletti tavalliseen aikaan.


  Jos olet unohtanut ottaa Clopidogrel Teva Pharma B.V. -annoksen ja tavallisesta lääkkeenottoajastasi on kulunut yli 12 tuntia, jätä unohtunut annos ottamatta ja ota seuraava tabletti tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtuneen tabletin.


  Jos lopetat Clopidogrel Teva Pharma B.V. -tablettien käytön

  Älä lopeta Clopidogrel Teva Pharma B.V. -hoitoa keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


  Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Osa haittavaikutuksista saattaa olla vakavia. Jos sinulla on jokin seuraavista oireista, ota heti yhteyttä

  lääkäriin:

  • Kuumetta, infektioon viittaavia oireita (esim. kurkkukipua), ihon kalpeutta tai voimakasta väsymystä. Nämä saattavat johtua tiettyjen verisolujen määrän vähenemisestä.

  • Käyttäytymisen muutoksia, päänsärkyä, kooma, näköhäiriöitä, kouristuskohtauksia, munuaisten toimintahäiriöitä, kuumetta, voimakasta väsymystä, heikkoutta tai mahan, suoliston tai ihon verenvuotoa (esim. pieniä punaisia pilkkuja ihossa tai laajoja mustelmia). Tämä voi olla merkki siitä, että sinulla on tromboottiseksi trombosytopeeniseksi purppuraksi kutsuttu vakava sairaus (harvinainen veren hyytymisjärjestelmän häiriö, joka aiheuttaa useita verihyytymiä eri puolille elimistöä).

  • Maksan toimintahäiriöiden merkkejä, kuten ihon ja silmien valkuaisten keltaisuutta (ikterusta) riippumatta siitä, liittyykö niihin ihonalaisia verenvuotoja, jotka ilmenevät punaisina pisteinä ihossa, ja/tai sekavuutta (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).

  • Suun turpoamista tai ihon häiriöitä, kuten ihottumaa, kutinaa ja rakkuloiden muodostumista ihoon. Nämä voivat olla merkkejä allergisesta reaktiosta.


   Verenvuoto

   Klopidogreelia sisältävien valmisteiden käytön yhteydessä yleisimmin raportoituja haittavaikutuksia

   (1–10 potilaalla 100:sta) ovat olleet verenvuodot. Verenvuoto saattaa esiintyä mahan tai suoliston verenvuotoina, mustelmina, verenpurkaumina (epätavallista verenvuotoa tai mustelmia ihon alla), nenäverenvuotoina tai veren esiintymisenä virtsassa. Pienessä osassa tapauksista on myös raportoitu verenvuodon esiintyneen silmässä, pään sisällä, vatsassa, keuhkoissa tai nivelissä.


   Jos sinulle tulee haava tai vamma, verenvuodon tyrehtyminen saattaa kestää hieman tavanomaista pidempään. Tämä johtuu lääkkeen vaikutustavasta. Sinun ei tarvitse huolestua pienistä haavoista ja

   vammoista (esim. parranajoon liittyvistä haavoista). Jos olet kuitenkin epävarma tai verenvuoto kehittyy vakavaksi tai sinulle ilmaantuu odottamatonta verenvuotoa jostakin poikkeuksellisesta elimistön osasta, ota heti yhteyttä lääkäriin (ks. kohta 2 ”Varoitukset ja varotoimet”).


   Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu.


   Yleiset haittavaikutukset (ilmaantuu 1–10 potilaalle 100:stä):

  • mustelmat, hematooma (epätavallinen verenvuoto ihon alla), nenäverenvuoto, mahan tai suoliston verenvuoto, pistoskohdan haavan verenvuodon voimistuminen

  • ripuli, vatsakipu, ruoansulatushäiriöt tai närästys.


   image

   Melko harvinaiset haittavaikutukset (ilmaantuu 1–10 potilaalle 1 000:sta):

  • päänsärky ja huimaus

  • verenvuodon pitkittyminen, päänsisäinen verenvuoto, silmän verenvuoto, veren esiintyminen virtsassa ja/tai purppura (punaiset pilkut ihossa, jotka aiheutuvat ihonalaisesta verenvuodosta)

  • ihottuma, kutina ja kosketusaistin poikkeavuudet

  • mahan ja ohutsuolen haavaumat, pahoinvointi, oksentelu, ummetus, ilmavaivat ja mahatulehdus, josta seuraa oksentelua, ruokahaluttomuutta ja epämiellyttävä olo ruokailun jälkeen

  • verihiutalemäärän väheneminen, mikä lisää verenvuotojen ja mustelmien esiintymisen todennäköisyyttä

  • verenkuvan häiriöt, kuten veren valkosolumäärän väheneminen, jolloin infektioiden ilmaantuminen on todennäköisempää.


   image

   Harvinaiset haittavaikutukset (ilmaantuu 1–10 potilaalle 10 000:sta):

  • tiettyjen veren valkosolujen määrän väheneminen, mikä suurentaa infektioiden vaaraa (neutropenia)

   Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

  • kiertohuimaus eli vertigo (huimaus, johon liittyy pyörimisen tunne)

  • vatsansisäinen verenvuoto.


   image

   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (ilmaantuu harvemmin kuin 1 potilaalle 10 000:stä):

  • vakava tila, jota kutsutaan tromboottiseksi trombosytopeeniseksi purppuraksi (harvinainen veren hyytymisjärjestelmän häiriö, joka aiheuttaa useiden verihyytymien muodostumisen eri puolille elimistöä). Oireita saattavat olla käyttäytymisen muutokset, päänsärky, kooma, näköhäiriöt, kouristukset, munuaisten toimintahäiriö, kuume, voimakas väsymys, heikkous tai mahan, suoliston tai ihon verenvuoto (esim. pieniä punaisia pilkkuja ihossa tai laajoja mustelmia)

  • vaikea-asteinen tiettyjen verisolujen määrän väheneminen, mikä johtaa suurentuneeseen verenvuotojen ja mustelmien riskiin, suurentuneeseen infektioriskiin, ihon kalpeuteen ja voimakkaaseen väsymykseen

  • yleistyneet allergiset reaktiot (esimerkiksi kaikkialla kehossa tuntuva lämmön tunne, johon liittyy äkillinen epämiellyttävä olo pyörtymiseen asti), hengitysvaikeudet, suun turpoaminen tai tulehdus, ihon allergiat, rakkulat iholla

  • sekavuus tai aistiharhat

  • makuaistin häiriöt

  • kipeä suu (stomatiitti)

  • verisuonitulehdus, verenpaineen aleneminen

  • ihon ja silmän valkuaisten keltaisuus (ikterus)

  • verenvuoto keuhkoissa, kurkussa, mahassa tai suolistossa, vatsassa tai nivelissä

  • leikkaushaavan verenvuoto tai muut vakavat verenvuodot

  • vaikea vatsakipu, johon saattaa liittyä selkäkipua, nivel- ja lihaskipu

  • ripuli

  • kuume

  • veressä tai virtsassa olevien tiettyjen aineiden pitoisuuksien muutokset. Tämä voidaan havaita verikokeiden tai virtsanäytteen avulla.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai aptekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. CLOPIDOGREL TEVA PHARMA B.V. -TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä –tätä lääkettä ulkopakkauksessa, purkissa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alle 25 °C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  30 tabletin HDPE-purkit:

  Hävitä mahdollisesti jäljellä olevat tabletit 30 päivän kuluttua purkin ensimmäisestä avaamisesta.


  100 tabletin HDPE-purkit:

  Hävitä mahdollisesti jäljellä olevat tabletit 100 päivän kuluttua purkin ensimmäisestä avaamisesta.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

  Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Clopidogrel Teva Pharma B.V. sisältää


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija:

Teva Pharma B.V. Computerweg 10

3542 DR Utrecht Alankomaat


Valmistaja:


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

image

4042 Debrecen Unkari


TEVA UK Ltd

Brampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG

Iso-Britannia


Pharmachemie B.V.

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Alankomaat


Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

TEVA Santé SA Rue Bellocier 89107 Sens Ranska


image

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A. Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB “Sicor Biotech” Tel: +370 5 266 02 03

България

Тева Фармасютикълс България ЕООД

Teл: +359 2 489 95 82

Luxembourg/Luxemburg ratiopharm GmbH Allemagne/Deutschland Tél/Tel: +49 731 402 02

Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00

Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Τel: +353 51 321740


Deutschland ratiopharm GmbH Tel: +49 731 402 02


Nederland

Teva Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 800 0228400


Eesti

Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Eesti filiaal


Norge

Teva Norway AS

Tlf: +47 66 77 55 90


Tel: +372 661 0801


Ελλάδα

Teva Ελλάς Α.Ε.

Τηλ: +30 210 72 79 099


Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97007-0


España

Teva Pharma, S.L.U Tél: +(34) 91 387 32 80


Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +(48) 22 345 93 00


France

Teva Santé

Tél: +(33) 1 55 91 7800


Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: (351) 21 476 75 50

Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel:+ 385 1 37 20 000


România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 65 24


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 (0)51 321 740


Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390


Ísland ratiopharm Oy Finnland

Sími: +358 20 180 5900


Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +(421) 2 5726 7911

Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +(39) 028917981

Suomi/Finland

ratiopharm Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Teva Ελλάς Α.Ε. Ελλάδα

Τηλ: +30 210 72 79 099


Sverige

Teva Sweden AB

Tel: +(46) 42 12 11 00


Latvija

UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: +371 67 323 666


United Kingdom

Teva UK Limited

Tel: +44 (0) 1977 628500


Lääkevalmisteella ei enää myyntilupaa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: kuukausi VVVV


/.