Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Orgametril
lynestrenol

HINNAT

5 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 3,46 €
Jälleenmyynti: 5,52 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Orgame tril 5 mg table tit

lynestrenoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Orgametrilia.

On tärkeää, että kerrot lääkärille ennen Orgametril-tablettien käytön aloittamista, jos sinulla on tai on joskus ollut:


Muut lääkevalmisteet ja Orgame tril

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Muut lääkkeet saattavat muuttaa Orgametril-tablettien vaikutusta ja päinvastoin. Kerro sen vuoksi lääkärille, jos käytät tai aiot käyttää jotakin seuraavista lääkkeistä:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Orgametril-tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, litteitä ja viistoreunaisia, halkaisijaltaan 6 mm. Tabletteihin on merkitty toiselle puolelle teksti ”Organon*” ja toiselle puolelle kirjaimet TT jakouurteen yläpuolelle ja numero 4 sen alapuolelle.


30 tablettia ja 90 tablettia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Alankomaat


Valmistaja

N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.4.2021.