Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Qsiva
phentermine, topiramatePakkausseloste: Tietoa potilaalle


Qsiva 3,75 mg/23 mg säädellysti vapauttava kova kapseli Qsiva 7,5 mg/46 mg säädellysti vapauttava kova kapseli Qsiva 11,25 mg/69 mg säädellysti vapauttava kova kapseli Qsiva 15 mg/92 mg säädellysti vapauttava kova kapseli


fentermiini/topiramaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Haittavaikutuksista ilmoittaminen


Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:


www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  1. Qsiva-valmisteen säilyttämine n


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


    Älä käytä tätä lääkettä pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän ”Käyt. viim.” jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


    Säilytä alle 30 ºC. Pidä pakkaus tiiviisti suljettuna. Herkkä kosteudelle.


    Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Qsiva sisältää

Vaikuttavat aineet ovat fentermiini ja topiramaatti.

Qsiva 3,75 mg/23 mg säädellysti vapauttava kova kapseli

Yksi kapseli sisältää 3,75 mg fentermiiniä (hydrokloridina) ja 23 mg topiramaattia.


Muut aineet ovat sakkaroosi, maissitärkkelys, hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa, metyyliselluloosa, etyyliselluloosa, povidoni, talkki, gelatiini, titaanioksidi (E171), briljanttisininen (E133), erytrosiini (E127), valkoinen painomuste (titaanioksidi [E171]), sellakka, propeeniglykoli, simetikoni).


Qsiva 7,5 mg/46 mg säädellysti vapauttava kova kapseli

Yksi kapseli sisältää 7,5 mg fentermiiniä (hydrokloridina) ja 46 mg topiramaattia.


Muut aineet ovat sakkaroosi, maissitärkkelys, hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa, metyyliselluloosa, etyyliselluloosa, povidoni, talkki, gelatiini, titaanioksidi (E171), briljanttisininen (E133), erytrosiini (E127), tartratsiini (E102), paraoranssi (E110), musta painomuste (musta rautaoksidi [E172], sellakka, propeeniglykoli), valkoinen painomuste (titaanioksidi [E171], sellakka, propeeniglykoli, simetikoni).


Qsiva 11,25 mg/69 mg säädellysti vapauttava kova kapseli

Yksi kapseli sisältää 11,25 mg fentermiiniä (hydrokloridina) ja 69 mg topiramaattia.


Muut aineet ovat sakkaroosi, maissitärkkelys, hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa, metyyliselluloosa, etyyliselluloosa, povidoni, talkki, gelatiini, titaanioksidi (E171), tartratsiini (E102), paraoranssi (E110), musta painomuste (musta rautaoksidi [E172]), sellakka, propeeniglykoli).


Qsiva 15 mg/92 mg säädellysti vapauttava kova kapseli

Yksi kapseli sisältää 15 mg fentermiiniä (hydrokloridina) ja 92 mg topiramaattia.


Muut aineet ovat sakkaroosi, maissitärkkelys, hypromelloosi, mikrokiteinen selluloosa, metyyliselluloosa, etyyliselluloosa, povidoni, talkki, gelatiini, titaanioksidi (E171), tartratsiini (E102), paraoranssi (E110), musta painomuste (musta rautaoksidi [E172]), sellakka, propeeniglykoli).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Qsiva on säädellysti vapauttava kova kapseli, jonka pituus on 2,31 cm ja halkaisija 0,73–0,76 cm. Qsiva 3,75 mg/23 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova

Qsiva 3,75 mg/23 mg -kapseleissa on violetti pää, johon on painettu sana VIVUS, ja violetti runko, johon on painettu 3,75/23.


Qsiva 7,5 mg/46 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova

Qsiva 7,5 mg/46 mg -kapseleissa on violetti pää, johon on painettu sana VIVUS, ja keltainen runko, johon on painettu 7,5/46.


Qsiva 11,25 mg/69 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova

Qsiva 11,25 mg/69 mg -kapseleissa on keltainen pää, johon on painettu sana VIVUS, ja keltainen runko, johon on painettu 11,25/69.


Qsiva 15 mg/92 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova

Qsiva 15 mg/92 mg -kapseleissa on keltainen pää, johon on painettu sana VIVUS, ja valkoinen runko, johon on painettu 15/92.


Qsiva-kapselit on pakattu muovipurkkiin, jossa on 14 tai 30 kapselia. Purkki on suljettu peukaloinnin paljastavalla valkoisella muovisella turvakierrekorkilla, ja siinä on silikageelikuivausainetta.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

VIVUS BV

Basisweg 10

1043 AP Amsterdam Alankomaat


Valmistaja

Catalent Germany Schorndorf GmbH Steinbeisstrasse 1-2

73614 Schorndorf Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.01.2022.


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean verkkosivulla www.fimea.fi.