Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Vpriv
velaglucerase alfa

HINNAT

400 U infuusiokuiva-aine, liuosta varten 20 ml

Tukkukauppa: 1 425,36 €
Jälleenmyynti: 1 765,01 €
Korvaus: 0,00 €

400 U infuusiokuiva-aine, liuosta varten 20 ml

Tukkukauppa: 1 426,64 €
Jälleenmyynti: 1 766,55 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


VPRIV 400 yksikköä infuusiokuiva-aine, liuosta varten

velagluseraasi alfa


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

20 ml:n lasipullo, joka sisältää valkoista tai melkein valkoista jauhetta infuusioliuosta varten.


1, 5 tai 25 injektiopulloa/pakkaus.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Irlanti

Puh/Tel: +800 66838470

E-mail: medinfoEMEA@takeda.com


Valmistaja

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch Block 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Irlanti

Shire Pharmaceuticals Ireland Limited Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2 Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi .

. Siellä on myös linkkejä muille harvinaisten sairauksien ja harvinaislääkkeiden www-sivuille.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


VPRIV on infuusiokuiva-aine liuosta varten. Valmiste täytyy saattaa valmiiksi laimentamalla ja se on tarkoitettu ainoastaan laskimonsisäistä infuusiota varten. VPRIV on tarkoitettu vain kertakäyttöön ja se annetaan 0,2 tai 0,22 µm:n suuruisen suodattimen läpi. Käyttämätön liuos on hävitettävä. VPRIV- valmistetta ei saa antaa infuusiona muiden lääkevalmisteiden kanssa, koska liuoksen yhteensopivuutta muiden lääkevalmisteiden kanssa ei ole arvioitu. Koko infuusiomäärä tulee antaa 60 minuutin kestoisella infuusiolla.


Noudataaseptistatekniikkaa.

Valmista VPRIV käyttökuntoon seuraavalla tavalla:

 1. Määritä käyttöön valmistettavien injektiopullojen lukumäärä yksittäisen potilaan painon ja hänelle määrätyn annoksen perusteella.

 2. Ota tarvittavat injektiopullot jääkaapista. Valmista kukin injektiopullo käyttökuntoon käyttämällä injektionesteisiin käytettävää steriiliä vettä:

  Injektiopullon koko Injektionesteisiin käytettävää

  steriiliä vettä

  400 yksikköä 4,3 ml


 3. Sekoita injektiopulloja varovasti käyttöön valmistamisen aikana. Älä ravistele.

 4. Tarkasta ennen laimennusta kussakin injektiopullossa oleva liuos silmämääräisesti, liuoksen tulee olla kirkasta tai hieman opaalinhohtoista ja väritöntä. Älä käytä liuosta, jos se on värjääntynyt tai siinä esiintyy hiukkasia.

 5. Vedä laskettu tilavuus lääkeainetta ulos tarvittavasta määrästä injektiopulloja. Injektiopulloon jää jäljelle vähän liuosta:

  Injektiopullon koko Otettava määrä 400 yksikköä 4,0 ml


 6. Laimenna koko tarvittava tilavuus 100 ml:aan (0,9-prosenttista) natriumkloridiliuosta 9 mg/ml infuusiota varten. Sekoita liuosta varovasti. Älä ravistele. Aloita infuusio 24 tunnin kuluessa valmistamisesta.


Käytä lääke mikrobiologisista syistä välittömästi. Jos et käytä sitä välittömästi, käytön aikaiset säilytysajat ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla. Säilytysaika ei saa olla yli 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa.


Älä heitä lääkettä viemäriin äläkä hävitä sitä talousjätteiden mukana. Hävitä käyttämätön valmiste tai jäte paikallisten vaatimusten mukaisesti.

Dokumentointi

Biologisten lääkkeiden jäljitettävyyden parantamiseksi dokumentoi annetun lääkkeen nimi ja eränumero selkeästi.