Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Durogesic
fentanyl

HINNAT

12 µg/h depotlaastari 5

Tukkukauppa: 7,06 €
Jälleenmyynti: 11,26 €
Korvaus: 0,00 €

25 µg/h depotlaastari 5

Tukkukauppa: 8,81 €
Jälleenmyynti: 14,05 €
Korvaus: 0,00 €

50 µg/h depotlaastari 5

Tukkukauppa: 10,93 €
Jälleenmyynti: 17,25 €
Korvaus: 0,00 €

75 µg/h depotlaastari 5

Tukkukauppa: 17,44 €
Jälleenmyynti: 26,91 €
Korvaus: 0,00 €

100 µg/h depotlaastari 5

Tukkukauppa: 17,44 €
Jälleenmyynti: 26,91 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Durogesic 12 mikrog/tunti depotlaastari Durogesic 25 mikrog/tunti depotlaastari Durogesic 50 mikrog/tunti depotlaastari Durogesic 75 mikrog/tunti depotlaastari Durogesic 100 mikrog/tunti depotlaastari


fentanyyli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Laastarin kiinnityskohtaan saattaa ilmaantua ihottumaa, punoitusta ja vähäistä kutinaa. Tämä on tavallisesti lievää ja häviää laastarin poistamisen jälkeen. Jos iho-oireet eivät häviä tai laastari aiheuttaa voimakasta ihoärsytystä, käänny lääkärin puoleen.


Laastereiden toistuva käyttö saattaa heikentää niiden tehoa (sietokykysi lisääntyy tai kipuherkkyytesi kasvaa) tai saatat tulla niistä riippuvaiseksi.


Jos siirryt muiden kipulääkkeiden käytöstä Durogesic-valmisteen käyttöön tai jos lopetat Durogesic- valmisteen käytön äkillisesti, saatat havaita vieroitusoireita, kuten oksentelua, pahoinvointia, ripulia, ahdistuneisuutta tai vilunväristyksiä. Kerro lääkärille, jos havaitset jonkin näistä vaikutuksista.


Vastasyntyneillä vauvoilla on raportoitu vieroitusoireita, kun äiti on käyttänyt Durogesic-valmistetta pitkään raskauden aikana.


Haittavaikutuksista ilmoittamine n

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. Durogesic-valmiste en säilyttämine n Missä laastarit pitää säilyttää

  Pidä laastarit (käytetyt ja käyttämättömät) poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

  Säilytä alkuperäisessä suojapussissa. Herkkä valolle. Tämä lääkevalmiste ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.

  Säilytä tämä lääke turvallisessa ja varmassa paikassa, johon muilla ei ole pääsyä. Jos tätä lääkettä käyttää vahingossa tai tietoisesti henkilö, jolle sitä ei ole määrätty, siitä voi aiheutua hänelle vakavaa haittaa tai se voi johtaa kuolemaan.


  Mite n pitkään Durogesic-valmiste säilyy

  Älä käytä Durogesic-valmistetta kartonkikotelossa ja suojapussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Jos laastarit ovat vanhentuneet, vie ne apteekkiin.


  Mite n hävität käyte tyt laastarit tai laastarit, joita et enää tarvitse

  Jos käytetty tai käyttämätön laastari tarttuu vahingossa toiseen henkilöön, etenkin lapseen, se voi johtaa kuolemaan.


  Käytetyt laastarit pitää taittaa kaksinkerroin liimapuoli sisäänpäin. Kaksinkerroin taitettu laastari hävitetään turvallisesti laittamalla se takaisin alkuperäiseen suojapussiin ja säilytetään hävittämiseen asti poissa muiden henkilöiden, etenkin lasten, ulottuvilta ja näkyviltä. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Durogesic sisältää

Durogesic 12 mikrog/tunti

Durogesic-valmisten vaikuttava aine on fentanyyli. Yksi depotlaastari sisältää 2,1 mg fentanyyliä, josta vapautuu annos 12 mikrogrammaa/tunti.

Durogesic 25 mikrog/tunti

Durogesic-valmisten vaikuttava aine on fentanyyli. Yksi depotlaastari sisältää 4,2 mg fentanyyliä, josta vapautuu annos 25 mikrogrammaa/tunti.

Durogesic 50 mikrog/tunti

Durogesic-valmisten vaikuttava aine on fentanyyli. Yksi depotlaastari sisältää 8,4 mg fentanyyliä, josta vapautuu annos 50 mikrogrammaa/tunti.

Durogesic 75 mikrog/tunti

Durogesic-valmisten vaikuttava aine on fentanyyli. Yksi depotlaastari sisältää 12,6 mg fentanyyliä, josta vapautuu annos 75 mikrogrammaa/tunti.

Durogesic 100 mikrog/tunti

Durogesic-valmisten vaikuttava aine on fentanyyli. Yksi depotlaastari sisältää 16,8 mg fentanyyliä, josta vapautuu annos 100 mikrogrammaa/tunti.


Laastarin muut aineet ovat:

Taustakalvo: polyesteri-etyylivinyyliasetaattikopolymeerikalvo. Suojakalvo: silikonoitu polyesterikalvo.

Lääkekerros: polyakrylaattiliima-aine.


Musteet (laastarin taustakalvossa):

Durogesic 12 mikrogrammaa/tunti depotlaastarit sisältävät myös oranssia painomustetta. Durogesic 25 mikrogrammaa/tunti depotlaastarit sisältävät myös punaista painomustetta. Durogesic 50 mikrogrammaa/tunti depotlaastarit sisältävät myös vihreää painomustetta. Durogesic 75 mikrogrammaa/tunti depotlaastarit sisältävät myös sinistä painomustetta. Durogesic 100 mikrogrammaa/tunti depotlaastarit sisältävät myös harmaata painomustetta.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Durogesic 12 mikrog/tunti

Durogesic on läpikuultava, suorakulmainen laastari, jossa on pyöristetyt kulmat. Yhden depotlaastarin pinta-ala on 5,25 cm2. Depotlaastarissa on oranssilla painomusteella painettu reunus ja merkintä ”Durogesic 12 µg fentanyl/h”.

Durogesic 25 mikrog/tunti

Durogesic on läpikuultava, suorakulmainen laastari, jossa on pyöristetyt kulmat. Yhden depotlaastarin pinta-ala on 10,5 cm2. Depotlaastarissa on punaisella painomusteella painettu reunus ja merkintä ”Durogesic 25 µg fentanyl/h”.

Durogesic 50 mikrog/tunti

Durogesic on läpikuultava, suorakulmainen laastari, jossa on pyöristetyt kulmat. Yhden depotlaastarin pinta-ala on 21,0 cm2. Depotlaastarissa on vihreällä painomusteella painettu reunus ja merkintä ”Durogesic 50 µg fentanyl/h”.

Durogesic 75 mikrog/tunti

Durogesic on läpikuultava, suorakulmainen laastari, jossa on pyöristetyt kulmat. Yhden depotlaastarin pinta-ala on 31,5 cm2. Depotlaastarissa on sinisellä painomusteella painettu reunus ja merkintä ”Durogesic 75 µg fentanyl/h”.

Durogesic 100 mikrog/tunti

Durogesic on läpikuultava, suorakulmainen laastari, jossa on pyöristetyt kulmat. Yhden depotlaastarin pinta-ala on 42,0 cm2. Depotlaastarissa on harmaalla painomusteella painettu reunus ja merkintä ”Durogesic 100 µg fentanyl/h”.


Laastarit on pakattu yksittäin kuumasaumattuihin pusseihin (akrylonitriilikalvoa tai syklistä olefiinikopolymeeria). Kartonkikotelot sisältävät 3, 4, 5, 8, 10, 16, 20 tai 30 laastaria.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Janssen-Cilag Oy PL 15

FI-02621 Espoo

Puh: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com


Valmistaja

Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse Belgia


Tällä lääkevalmiste ella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Itävalta, Belgia, Kroatia, Kypros, Tshekin tasavalta, Tanska, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Islanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovenia, Ruotsi

Durogesic

Saksa

Durogesic SMAT

Irlanti, Iso-Britannia

Durogesic DTrans

Espanja

Durogesic Matrix


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 15.03.2022


Muut tie donlähte et


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla www.fimea.fi