Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Nicotinell
nicotine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Nicotinell 7 mg/24 tuntia depotlaastari Nicotinell 14 mg/24 tuntia depotlaastari Nicotinell 21 mg/24 tuntia depotlaastari


nikotiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Nicotinellia ei ole tarkoitettu tupakoimattomille.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Nicotinell depotlaastareitaÄlä koskaan tupakoi samanaikaisesti, kun käytät Nicotinellia, koska silloin elimistön nikotiinipitoisuus nousee niin suureksi, että tulet huonovointiseksi.


Käytetyissä nikotiinilaastareissa on nikotiinia jäljellä, ja ne ovat haitallisia lapsille. Säilytä kaikki lääkkeet poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.


Tuote sisältää alumiinia

Älä käytä laastaria magneettikuvauksen (MRI) aikana, sillä Nicotinell depotlaastarin sisältämä alumiini saattaa kuumentua magneettikuvauksessa ja aiheuttaa palovamman.


Lapset ja nuoret

Alle 18-vuotiaiden ei pidä käyttää Nicotinelliä ilman terveydenhuollon ammattilaisen suositusta.


Muut lääkevalmisteet ja Nicotinell-depotlaastari

Nicotinellilla ei ole merkittäviä tunnettuja yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Tupakoinnin lopettaminen, joko nikotiinikorvaushoitoa käyttäen tai ilman sitä, voi kuitenkin muuttaa muun samanaikaisen lääkityksen vaikutuksia aikaisemmin tupakoineella henkilöllä ja lääkeannosten muuttaminen voi olla tarpeen. Kysy asiasta lääkäriltäsi tai apteekkihenkilökunnalta.


Raskaus ja imetys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Äidin käyttämä nikotiini kulkeutuu sikiön verenkiertoon ja vaikuttaa haitallisesti sikiöön. Siksi Nicotinellia ei pidä käyttää raskauden aikana muutoin kuin siinä tapauksessa, että tupakoinnin lopettaminen ilman nikotiinikorvaushoitoa ei onnistu. Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicotinellia raskauden aikana.


On mahdollista että nikotiini vaikuttaa imetettävään lapseen. Siksi Nicotinellia ei pidä käyttää imetyksen aikana muutoin kuin siinä tapauksessa, että tupakoinnin lopettaminen ilman nikotiinikorvaushoitoa ei onnistu. Tässä tapauksessa on suositeltavampaa käyttää suun kautta annosteltavia lääkemuotoja kuin laastaria. Neuvottele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Nicotinellia imetyksen aikana.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Mitään vaikutuksia autolla ajamiseen tai koneiden käyttämiseen ei ole todettu. On kuitenkin huomioitava, että tupakoinnin lopettaminen saattaa aiheuttaa muutoksia käyttäytymisessä.

 1. Miten Nicotinell-depotlaastareita käytetään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Jotta onnistuisit lopettamaan tupakoinnin hoidon avulla, älä tupakoi Nicotinell-hoidon aikana. Nicotinell depotlaastaria voidaan käyttää yksin tai yhdessä Nicotinell Mint 1 mg imeskelytablettien kanssa. Muita nikotiinia sisältäviä valmisteita (esim. purukumia) ei tule käyttää samanaikaisesti Nicotinell depotlaastarin kanssa.


Nicotinell depotlaastareiden käyttö ainoana hoitovalmisteena


Annos on yksi laastari kerran vuorokaudessa ja sen annetaan olla paikallaan 24 tuntia tai valveillaoloajan. Laastarin ympärivuorokautinen käyttö on tarpeen, mikäli “tupakanhimo” tuntuu jo aamulla. Laastarin vahvuus valitaan tupakointitottumusten mukaan. Yli 20 savuketta päivässä polttaville henkilöille suositellaan hoidon aloittamista Nicotinell 21 mg/24 tuntia -laastarilla. Alle 20 savuketta päivässä polttaville on sopivinta aloittaa hoito Nicotinell 14 mg/24 tuntia -laastarilla.

Nicotinell 7 mg/24 tuntia -laastaria käytetään hoidon loppupuolella annostuksen pienentyessä.


Saavutettuasi toivotun vaikutuksen 3 - 4 viikon hoidon jälkeen siirry käyttämään seuraavaa, miedompaa vahvuutta. Annosta voidaan edelleen pienentää siirtymällä jälleen seuraavaan, miedompaan vahvuuteen tai jatkamalla miedoimman vahvuuden käyttöä vielä 3-4 viikkoa. Nicotinell- laastareita ei pidä pienentää leikkaamalla, koska silloin annos ei ehkä ole enää oikea. Nicotinell- hoidon ei tule kestää enempää kuin 3 kuukautta.


image


Käyttöohje


 1. Leikkaa suojapakkaus auki merkkiviivaa pitkin ja ota laastari esiin.


 2. Irrota alumiinikalvon kapeampi osa.


 3. Vedä alumiinikalvon toinen osa irti. Vältä liimapinnan koskettamista.


image


Laastari tulee kiinnittää puhtaalle, kuivalle, karvattomalle ja terveelle ihoalueelle rintakehälle, selkään, olkavarteen tai lantiolle. Paina kämmenellä laastaria ihoon 10-20 sekuntia. Varmista että laastari kiinnittyy reunoiltaan hyvin ihoon. Älä irrota tai siirrä laastaria, koska silloin se kiinnittyy huonommin. Iholla, jolle laastari kiinnitetään, ei saa olla ihovoidetta tai -rasvaa. Älä kiinnitä Nicotinell-depotlaastaria kahta kertaa peräkkäin samaan paikkaan. Samaa ihoaluetta voi käyttää uudelleen aikaisintaan viikon kuluttua. Näin vältät ihon ärtymistä ja vaurioitumista. Laastari pysyy hyvin iholla ja sitä voidaan käyttää saunan ja suihkun aikana. Mikäli laastari irtoaa, ota pakkauksesta uusi laastari ja kiinnitä se eri paikkaan iholle. Pese kädet huolellisesti depotlaastarin kiinnittämisen jälkeen, jotta sormiin tarttunut nikotiini ei pääse ärsyttämään silmiä tai nenää. Pidä käytetyt laastarit pois lasten ulottuvilta ja näkyviltä, ja hävitä ne huolellisesti.


Nicotinell-depotlaastareiden käyttö yhdessä Mint 1 mg -imeskelytablettien kanssa


Tupakoinnin lopettaminen:

Jos et ole onnistunut lopettamaan tupakointia käyttäen Nicotinell Mint -imeskelytabletteja ainoana hoitovalmisteena, voit käyttää Nicotinell-depotlaastareita yhdessä Nicotinell Mint 1 mg - imeskelytablettien kanssa.


HUOM: Lue Nicotinell Mint 1 mg imeskelytablettien pakkausseloste ennen käyttöä.


Jotta sinulla olisi paremmat mahdollisuudet lopettaa tupakointi, sinun tulee luopua tupakoinnista kokonaan koko hoitoajaksi, kun aloitat Nicotinell Mint -imeskelytablettien käytön yhdessä Nicotinell- depotlaastareiden kanssa.


Nicotinell-depotlaastareiden käyttöä yhdessä ja Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien kanssa suositellaan kohtalaisesti, vahvasti tai hyvin vahvasti nikotiinista riippuvaisille henkilöille (yli 20 savuketta päivässä). On erityisen suositeltavaa, että yhdistelmähoitoon yhdistetään terveydenhuollon ammattilaisten ohjaus ja tukitoimet.


Yhdistelmähoitoa tulee käyttää vain tupakoinnin lopettamiseen.


Yhdistelmähoidon aloitus:

Aloita hoito yhdellä Nicotinell 21 mg/24 tuntia -depotlaastarilla yhdistettynä Nicotinell Mint 1 mg - imeskelytabletteihin. Käytä vähintään 4 imeskelytablettia (1 mg) päivässä. Useimmissa tapauksissa 5– 6 imeskelytablettia on riittävä määrä. Älä käytä enempää kuin 15 imeskelytablettia päivässä.

Tavallisesti hoidon kesto on 6–12 viikkoa. Tämän jälkeen sinun tulisi asteittain vähentää nikotiinin saantia.


Nikotiiniannoksen pienentäminen 6–12 hoitoviikon jälkeen:

Annostuksen pienentäminen voidaan tehdä kahdella tavalla.


Vaihtoehto 1:

Käytä Nicotinell-depotlaastarin miedompaa vahvuutta (14 mg/24 tuntia laastari) 3–6 viikkoa ja sen jälkeen vahvuutta 7 mg/24 tuntia 3-6 viikkoa yhdessä Nicotinell Mint 1 mg -imeskelytablettien aloitusannoksen kanssa. Sen jälkeen vähennä -imeskelytablettien määrää asteittain. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositella. Jotkut tupakoinnin

lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi, mutta hoidon kokonaiskesto ei saa ylittää 9 kuukautta.


Vaihtoehto 2:

Lopeta depotlaastarien käyttö ja vähennä asteittain 1 mg imeskelytablettien määrää. Yli 6 kuukautta kestävää Nicotinell Mint -imeskelytablettien käyttöä ei yleensä suositeta. Jotkut tupakoinnin lopettaneista saattavat tarvita pitempiaikaista imeskelytablettihoitoa tupakoinnin uudelleen aloittamisen välttämiseksi, mutta hoidon kokonaiskesto ei saa ylittää 9 kuukautta.


Suositeltu annostus:


Hoitojakso

Depotlaastari

Imeskelytabletti 1mg

Hoidon aloitusvaihe (tämän jälkeen siirrytään vaihtoehtoon 1 tai vaihtoehtoon 2)

Ensimmäiset 6-12 viikkoa

1 laastari 21 mg/24 tuntia

Tarvittaessa, suositeltu määrä on 5-6 imeskelytablettia päivässä

Nikotiiniannoksen vähentäminen – Vaihtoehto 1

Seuraavat 3-6 viikkoa

1 laastari 14 mg/24 tuntia

Jatka imeskelytablettien käyttöä tarvittaessa

Tämän jälkeen 3-6 viikon ajan

1 laastari 7 mg/24 tuntia

Jatka imeskelytablettien käyttöä tarvittaessa

Yhteensä korkeintaan 9 kk ajan

-

Vähennä imeskelytablettien määrää asteittain

Nikotiiniannoksen vähentäminen – Vaihtoehto 2

Yhteensä korkeintaan 9 kk ajan

-

Jatka imeskelytablettien määrän vähentämistä asteittain


Jos käytät imeskelytabletteja ja depotlaastareita vielä 9 kuukauden kuluttua, kysy neuvoa lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta.


Jos käytät enemmän Nicotinell-depotlaastareita kuin sinun pitäisi

Jos olet käyttänyt liian monta laastaria kerralla, sinulle voi tulla huono olo ja voit tuntea pahoinvointia tai huimausta. Poista kaikki laastarit laastarit, pese iho vedellä (ei saippuaa) ja kuivaa Ota heti yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.


Jo pienet nikotiinimäärät ovat mahdollisesti hengenvaarallisia lapsilla. Jos lapsella epäillään myrkytystä, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.


Yliannoksen oireita ovat kalpea iho, lisääntynyt hikoilu, tahaton lihasten supistelu, aistihäiriöt ja sekavuus.


Hyvin suuret yliannokset voivat aiheuttaa uupumusta, kouristuksia, verenpaineen laskua johtaen verenkierron romahtamiseen tai hengitysvajaukseen.


Jos unohdat käyttää Nicotinell-depotlaastaria

Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

  Nicotinell voi aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia kuin tupakansavun mukana elimistöön joutunut nikotiini. Jotkut hermostoperäiset haittavaikutukset kuten ärtyisyys ja levottomuus voivat olla myös tupakoinnin lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita.


  Lopeta valmisteen käyttö ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan:

  • jos saat vakavien allergisten reaktioiden oireita. Näitä ovat äkillinen hengityksen vinkuminen tai puristava tunne rinnassa, ihottuma tai heikotuksen tunne.

  • jos sinulla on nopea tai epäsäännöllinen syke.


   Hyvin yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy useammalla kuin yhdellä kymmenestä)

   Kiinnityskohdan ihoreaktiot, kuten punoitus, kutina, poltteleva tai pistelevä tunne kohdassa, johon olet kiinnittänyt laastarin. Nämä reaktiot yleensä häviävät nopeasti, kun laastari irrotetaan.

   Unihäiriöt, mukaan lukien unen puute ja epänormaalit unet. Päänsärky, pahoinvointi, huimaus, oksentelu.


   Yleisiä haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 henkilöllä sadasta)

   Hermostununeisuus, vapina, sydämentykytys, hengenahdistus, kipeä tai turvonnut kurkku, yskä, ruuansulatusvaivat, vatsakipu, ripuli, suun kuivuminen, ummetus, lisääntynyt hikoilu, kosketusihottuma, nivel- tai lihassärky, väsymys tai heikotuksen tunne, kipu laastarin kiinnityskohdassa.


   Melko harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 henkilöllä tuhannesta)

   Sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), yleinen huonovointisuus, influenssan kaltaiset oireet


   Harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy 1-10 henkilöllä kymmenestätuhannesta) Rytmihäiriöt


   Hyvin harvinaisia haittavaikutuksia (esiintyy harvemmalla kuin yhdellä henkilöllä kymmenestätuhannesta)

   Ihon valoherkkyys


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 Fimea


 2. Nicotinell-depotlaastarin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Taita käytetty laastari kokoon (ulkopinta päällepäin) ja aseta pussiin, josta olet ottanut uuden laastarin. Hävitä pussi laastareineen niin, ettei se jää lasten tai lemmikkieläinten ulottuville.


  Säilytä alle +25 °C.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt.viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Nicotinell-depotlaastari sisältää

Päällyskalvo: alumiinilla päällystetty ulkopinnaltaan vaaleanruskea polyesterikalvo. Matriksi- ja liimakerrokset: akryyli-metakryyliestereiden kopolymeeri (Eudragit E 100), akryyliesteri- vinyyliasetaattipohjainen kopolymeeri (Durotak 387-2516), keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit (Miglyol 812). Suojakalvo: alumiinilla ja silikonilla päällystetty polyesterikalvo (poistetaan ennen laastarin kiinnittämistä iholle).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Laastareita on kolmea vahvuutta:

image Nicotinell depotlaastari 21 mg/24 tuntia sisältää 52,5 mg nikotiinia. image Nicotinell depotlaastari 14 mg/24 tuntia sisältää 35,0 mg nikotiinia. image Nicotinell depotlaastari 7 mg/24 tuntia sisältää 17,5 mg nikotiinia.


Kaikkia vahvuuksia on kahta pakkauskokoa: 7 ja 21 laastaria.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS Postboks 61

2610 Rødovre Tanska


Valmistaja

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG Lohmannstrasse 2

56626 Andernach Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Finland Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 080 077 40 80

S-posti: scanda.consumer-relations@gsk.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.12.2020