Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Dermovat Scalp
clobetasol

HINNAT

0.5 mg/g emulsiovoide 30 g

Tukkukauppa: 3,30 €
Jälleenmyynti: 5,27 €
Korvaus: 0,00 €

0.5 mg/g voide 30 g

Tukkukauppa: 3,30 €
Jälleenmyynti: 5,27 €
Korvaus: 0,00 €

0.5 mg/ml liuos iholle 100 ml

Tukkukauppa: 9,99 €
Jälleenmyynti: 15,85 €
Korvaus: 0,00 €

0.5 mg/g emulsiovoide 100 g

Tukkukauppa: 10,26 €
Jälleenmyynti: 16,25 €
Korvaus: 0,00 €

0.5 mg/g voide 100 g

Tukkukauppa: 10,26 €
Jälleenmyynti: 16,25 €
Korvaus: 0,00 €


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dermovat Scalp 0,5 mg/ml liuos iholle

klobetasolipropionaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos ihosi tulehtuu (ks. kohta 4. Mahdolliset haittavaikutukset).

Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Dermovat Scalp -liuosta, jos:Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


 1. Mite n Dermovat Scalp -liuosta käytetään


  Käytä tätä lääke ttä juuri site n kuin lääkäri on määrännyt tai apte ekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Kuinka paljon Dermovat Scalp -liuosta käytetään?

  Käytä Dermovat Scalp -liuosta 1–2 kertaa vuorokaudessa. Lääkkeen käyttökertoja voidaan vähentää kun ihosi paranee. Lääkäri voi myös määrätä sinulle miedompia kortikosteroidivalmisteita käytettäväksi.


  Kuinka Dermovat Scalp -liuosta käyte tään?

  Jos peset hiuksesi, hiusten on oltava kuivat ennen kuin levität liuosta päänahkaasi.


  Koska Dermovat Scalp -liuos on helposti syttyvää, sinun tulee välttää tupakointia tai olemasta liian lähellä avotulta levittäessäsi Dermovat Scalp -liuosta ja välittömästi sen käytön jälkeen.

  Valmistetta ei saa joutua silmiin. Mikäli Dermovat Scalp -liuosta joutuu silmään, tulee silmä heti huuhdella runsaalla vedellä.


  Avaa pullon korkki ja vie pullon suukappale hoidettavalle ihoalueelle. Purista pulloa kevyesti ja levitä ohut, tasainen kerros liuosta alueelle. Voit hieroa liuoksen päänahkaan tai jättää sen tekemättä.

  Päänahan iho voi tuntua viileältä siihen saakka kunnes liuos kuivuu.


  Jos unohdat käyttää Dermovat Scalpia

  • Jos unohdat käyttää Dermovat Scalpia, levitä sitä heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa kuten aikaisemmin.

  • Älä levitä kaksinkertaista määrää korvataksesi unohtamasi hoitokerran.


   Jos lopetat Dermovat Scalpin käytön

  • Jos käytät Dermovat Scalpia säännöllisesti, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen kuin lopetat valmisteen käytön.


   Jos käytät enemmän Dermovat Scalpia kuin sinun pitäisi

  • Voit sairastua, jos levität suuren määrän Dermovat Scalpia tai nielet vahingossa valmistetta. Jos nielet suuren määrän Dermovat Scalpia, huuhtele suusi runsaalla vedellä ja kysy neuvoa lääkäriltä tai apte ekkihenkilökunnalta.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Haittavaikutukset voivat kohdistua ihoosi ja saattavat vaikuttaa muuhun elimistöösi, jos riittävä määrä lääkeainetta imeytyy ihon läpi verenkiertoon.


  Jos ihosairautesi pahenee tai ihosi turpoaa ja punoittaa hoidon aikana, voit olla allerginen lääkkeelle, sinulla voi olla infektio tai saatat tarvita jotain muuta hoitoa.

  Lope ta Dermovat Scalpin käyttö ja kerro lääkärille niin pian kuin mahdollista.


  Jos olet käyttänyt Dermovat Scalpia pitkään ja säännöllisesti, on pikainen yhteydenotto hoitavaan lääkäriin erityisen tärkeää (ks. kohta 3. edellä Jos lopetat Dermovat Scalpin käytön).


  Yleiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä oireita on raportoitu enintään yhdellä 10:stä)

  • kutiseva iho

  • paikallinen ihon kuumotus tai kipu


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä on raportoitu enintään yhdellä 100:sta)

  • ihon oheneminen, tämä voi aiheuttaa venytysjuovia

  • pintasuonten näkyminen ihon pinnan alla


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (markkinoille tulon jälkeen näitä on raportoitu enintään yhdellä 10 000:sta)

   Seuraavia oireita voi ilmetä, jos Dermovat Scalpia käytetään pitkään tai ilmaa läpäisemättömän sidoksen alla:

  • painon nousu

  • kuukasvoisuus / kasvojen pyöreys

  • ylipaino

  • ihon oheneminen

  • ihon ryppyisyys

  • ihon kuivuus

  • ihon värimuutokset

  • vartalon ihokarvojen liikakasvu

  • hiustenlähtö / hiusten kasvun pysähtyminen / vahingoittuneen näköiset hiukset.


   Muita hyvin harvinaisia ihoreaktioita, joita voi ilmetä:

  • allerginen reaktio liuoksen levitysalueella

  • ihottuman paheneminen

  • ihottuma-alueen ärsytys

  • punoitus

  • ihottuma tai nokkosrokko

  • jos sinulla on psoriaasi, voit saada märkärakkuloita ihon alle. Näin voi käydä hyvin harvoin hoidon aikana tai sen jälkeen. Kyseessä on märkärakkulainen psoriaasi.

  • ihon tulehtuminen

  • akne.


   Seuraavia oireita on varottava lapsilla:

  • viivästynyt painon nousu

  • pituuskasvun hidastuminen.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset, jotka havaitaan verikokeissa tai kun käyt lääkärin tarkastuksessa:

  • kortisolihormonin pitoisuuden pieneneminen veressä

  • sokeripitoisuuden nousu veressä tai virtsassa

  • korkea verenpaine

  • silmän linssin samentuminen (kaihi)

  • silmän sisäisen paineen nousu (glaukooma)

  • näköongelmat, jotka johtuvat verkkokalvon irtautumasta silmässä (sentraalinen seroosi korioretinopatia)

  • luiden haurastuminen vähittäisen mineraalikadon (osteoporoosi) takia. Tilan varmistamiseksi tarvitaan lääketieteellisiä lisätutkimuksia lääkärin tarkastuksen jälkeen.


   Yleisyys ei ole tiedossa

  • näön hämärtyminen


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Dermovat Scalp -liuoksen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 30 °C.

  Pidä pullo tiiviisti suljettuna, kun et käytä liuosta. Sisältö on syttyvää.

  Pidä Dermovat Scalp -liuos kaukana kaikista palonlähteistä, liekeistä ja kuumuudesta.

  Älä jätä Dermovat Scalp -liuosta suoraan auringonvaloon.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Dermovat Scalp -liuos sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dermovat Scalp on väritön, kirkas tai hiukan samea, lievästi sakea neste, joka tuoksuu voimakkaasti isopropyylialkoholille.

Valkoinen polyeteenipullo (HDPE), pakkauskoot 25 ml ja 100 ml. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija GlaxoSmithKline Oy PL 24

02231 Espoo Suomi


Valmistaja

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldesloe, Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija: GlaxoSmithKline Oy

PL 24

02231 Espoo

Puh: 010 303030


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 15.6.2022


GSK-konserni omistaa tavaramerkin, tai se on lisensoitu GSK-konsernille.

©2022 GSK-konserni tai sen lisenssinantaja.