Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Pronaxen
naproxen

HINNAT

500 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 4,22 €
Jälleenmyynti: 6,73 €
Korvaus: 0,00 €

250 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 7,17 €
Jälleenmyynti: 11,44 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 11,36 €
Jälleenmyynti: 17,89 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Pronaxen 250 mg ja 500 mg tabletit

naprokseeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

250 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, kuperapintainen, jakouurteellinen tabletti, halkaisija

11 mm.

500 mg tabletti: Valkoinen tai melkein valkoinen, kapselimallinen, jakouurteellinen tabletti, koko 8,2 x 19,3 mm.


Pakkauskoot:


HDPE-tölk it

250 mg: 30 ja 100 tablettia

500 mg: 15, 30 ja 100 tablettia


Al/PVC/PVDC läpipainopakkaus

250 mg: 10 tablettia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Orion Oyj Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.9.2018