Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Xyzal
levocetirizine

HINNAT

5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 15,32 €
Jälleenmyynti: 23,76 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Xyzal 5 mg/ml tipat, liuos

levosetiritsiinidihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Tipat, liuos on kirkas, väritön tai hieman ruskehtavan kellertävä liuos, joka on pakattu kullanruskeaan lasipulloon, jossa on pientiheyspolyeteenistä valmistettu tippapipetti ja valkoinen polypropeeninen turvakorkki.


Pakkauskoot: 10 ml, 15 ml ja 20 ml.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

UCB Pharma Oy Finland, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo.


Valmistaja

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Italia.


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Belgia: Xyzall Espanja: Xazal Irlanti: Xyzal Italia: Xyzal Kreikka: Xozal Luxemburg: Xyzall Norja: Xyzal Portugali: Xyzal Saksa: Xuzal

Suomi: Xyzal Ranska: Xyzall Tanska: Xyzal


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 14.7.2022