Kotisivun Kotisivun

Aripiprazol STADA
aripiprazole

HINNAT

5 mg tabletti 28

Tukkukauppa: 3,98 €
Jälleenmyynti: 6,36 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 5,11 €
Jälleenmyynti: 8,16 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 6,02 €
Jälleenmyynti: 9,61 €
Korvaus: 0,00 €

15 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 6,61 €
Jälleenmyynti: 10,55 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 7,25 €
Jälleenmyynti: 11,57 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 8,93 €
Jälleenmyynti: 14,26 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg tabletti 56

Tukkukauppa: 13,31 €
Jälleenmyynti: 20,79 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Aripiprazol STADA 10 mg suussa hajoavat tabletit Aripiprazol STADA 15 mg suussa hajoavat tabletit


aripipratsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Aripiprazol Stada 10 mg: punainen rautaoksidi (E172) Aripiprazol Stada 15 mg: keltainen rautaoksidi (E172)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Aripiprazol Stada 10 mg suussa hajoavat tabletit ovat pyöreitä, tasaisia, vaaleanpunaisia tabletteja, joissa on hajanaisia pilkkuja, ja joiden halkaisija on 8 mm.

Aripiprazol Stada 15 mg suussa hajoavat tabletit ovat pyöreitä, tasaisia, vaaleankeltaisia tabletteja, joissa on hajanaisia pilkkuja, ja joiden halkaisija on 10 mm.

Valmisteet ovat läpipainopakkauksissa pakattuna koteloihin, joissa on:


10 mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 100 suussa hajoavaa tablettia

15 mg: 7, 14, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90, 98, 100 suussa hajoavaa tablettia


10 mg: 7x1, 14x1, 28x1, 30x1, 49x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 suussa hajoavaa tablettia 15 mg: 7x1, 14x1, 28x1, 30x1, 49x1, 56x1, 60x1, 84x1, 90x1, 98x1, 100x1 suussa hajoavaa tablettia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.7.2020