Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ketoconazol ratiopharm
ketoconazole

Pakkausseloste: tie toa käyttäjälle


Ke toconazol ratiopharm 20 mg/ml shampoo

ketokonatsoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Ketoconazol ratiopharm on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Ketoconazol ratiopharmia

 3. Miten Ketoconazol ratiopharmia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Ketoconazol ratiopharmin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Ke toconazol ratiopharm on ja mihin sitä käyte tään


  Ketoconazol ratiopharm shampoo sisältää ketokonatsolia, joka on hiiva- ja muiden sienitulehdusten hoitoon tarkoitettu lääkeaine. Shampoolla voidaan hoitaa päänahkaa.


  Käyttöaiheet:

  Ketoconazol ratiopharm shampoota käytetään hiiva- ja muiden sienten aiheuttamien erilaisten ihotulehdusten hoitoon, jotka voidaan tunnistaa seuraavien oireiden perusteella:

  • päänahan hilseily;

  • punertavanruskeat, hilseilevät läiskät päänahassa (seborrooinen päänahan ihottuma).


  Näitä tulehduksia voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä Ketoconazol ratiopharm shampoolla.


  Ketokonatsolia, jota Ketoconazol ratiopharm sisältää, voidaan joskus määrätä myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Ke toconazol ratiopharmia Älä käytä Ke toconazol ratiopharmia

  Jos olet allerginen ketokonatsolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Yliherkkyyden oireita ovat ihon kutina ja punoitus.


  Varoitukse t ja varotoime t

  Shampoon joutumista silmiin tulee välttää. Jos näin kuitenkin tapahtuu, silmät on huuhdeltava vedellä. Seborrooiseen ekseemaan ja päänahan hilseilyyn, joiden hoitoon Ketoconazol ratiopharm shampoota useimmiten käytetään, liittyy hiustenlähtöä myös Ketoconazol ratiopharm -hoidon aikana.


  Muut lääkevalmisteet ja Ke toconazol ratiopharm

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

  Jos samaa ihoaluetta on hoidettu kortikosteroideilla , ja niiden käyttö aiotaan lopettaa, tämä on suositeltavaa tehdä vähitellen 2-3 viikon kuluessa iho-oireiden pahenemisen välttämiseksi. Ketoconazol ratiopharm shampoon käyttö voidaan aloittaa jo tänä aikana.

  Kysy tarvittaessa neuvoa lääkäriltä tai apteekista.


  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Ketoconazol ratiopharmia voi käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Käyttöön raskauden ja imetyksen aikana ei tiedetä liittyvän riskejä.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Ketoconazol ratiopharm ei vaikuta kykyyn selviytyä liikenteessä tai kykyyn käyttää tarkkuutta vaativia laitteita.


  Ke toconazol ratiopharm sisältää natriumlauryylisulfaattia

  Tämä lääkevalmiste sisältää 100 mg natriumlauryylisulfaattia per ml.

  Natriumlauryylisulfaatti saattaa aiheuttaa paikallisia ihoreaktioita (kuten pistelyä tai polttelua) tai lisätä muiden valmisteiden aiheuttamia ihoreaktioita samalle alueelle käytettynä.


 3. Mite n Ketoconazol ratiopharmia käyte tään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Nuoret ja aikuiset

  Tulehtunut päänahka ja hiukset pestään Ketoconazol ratiopharm shampoolla. Yleensä kämmenellinen shampoota riittää yhteen pesuun. Shampoon annetaan vaikuttaa 3-5 minuuttia ennen huuhtelua.

  Ketoconazol ratiopharm shampoohoitokertojen määrä riippuu vaivan laadusta ja siitä, onko kysymyksessä

  vaivan hoito vai ennaltaehkäisy.

  Päänahan hilseily ja punertavanruskeat, hilseilevät läiskät päänahassa (seborrooinen päänahan ihottuma): pesu Ketoconazol ratiopharm shampoolla kaksi kertaa viikossa 2-4 viikon ajan. Jos halutaan ehkäistä tulehduksen uusiminen, Ketoconazol ratiopharm shampoota käytetään kerran viikossa tai joka toinen viikko.


  Käyttö imeväisille ja lapsille

  Ketoconazol ratiopharm shampoon käyttö ei ole suositeltavaa imeväisillä ja lapsilla.


  Jos käytät enemmän Ketoconazol ratiopharmia kuin sinun pitäisi

  Ketoconazol ratiopharm shampoota ei tule niellä. Jos näin kuitenkin on tapahtunut, ota yhteys lääkäriin. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Melko harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

  • karvatupentulehdus

  • lisääntynyt kyynelnesteen eritys

  • kaljuuntuminen

  • ihon kuivuminen

  • hiusrakenteen muutokset

  • ihottuma

  • polttava tunne iholla

  • käyttöalueen punoitus, ärsytys, kutina ja/tai ihoreaktiot


   Harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta

  • yliherkkyys

  • makuhäiriöt (dysgeusia)

  • silmien ärsytysoireet

  • akne

  • kontaktidermatiitti

  • iho-oireet ja ihon kuoriutuminen

  • käyttöalueen yliherkkyysreaktiot ja/tai märkärakkulat


   Yleisyysluokaltaan tuntemattomat: saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin

  • angioedeema

  • nokkosrokko (urtikaria)

  • hiusten värimuutokset


   Mikäli shampoo aiheuttaa sinulle haittavaikutuksia, lopeta valmisteen käyttö.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Ke toconazol ratiopharmin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (Käyt. viim.). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Ke toconazol ratiopharm sisältää

  • Vaikuttava aine on ketokonatsoli. Yksi millilitra shampoota sisältää 20 mg ketokonatsolia.

  • Muut aineet ovat natriumlauryylisulfaatti, dinatriummonolauryylieetterisulfosukkinaatti, makrogoli- 120-metyyliglukoosidioleaatti, imidurea, kookosrasvahapon dietanoliamidi, sitruunahappo, hydrolysoitu kollageeni, atsorubiini (väriaine E122), hajuste (Chantisque-esanssi) ja puhdistettu vesi.


Valmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Vaaleanpunainen, viskoosi neste.

60, 100 ja 120 ml shampoota muovipulloissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

ratiopharm Oy, Espoo


Valmistaja

Laboratories Feltor S.A., Barcelona, Espanja


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: Teva Finland Oy, PL 67, 02631 Espoo

Puh: 020 180 5900


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.11.2020