Kotisivun Kotisivun

Ibutabs
ibuprofen

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ibutabs 400 mg kalvopäällysteiset tabletit

ibuprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Ibutabs on keltainen, kapselimallinen, jakouurteellinen, kalvopäällysteinen tabletti. Koko 17 x 8 mm. Tabletit voidaan puolittaa.


Pakkauskoot: 10, 20 ja 30 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.12.2020