Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ebastin Orion
ebastine

HINNAT

10 mg tabletti, suussa hajoava 100

Tukkukauppa: 5,62 €
Jälleenmyynti: 8,97 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, suussa hajoava 100

Tukkukauppa: 13,21 €
Jälleenmyynti: 20,63 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ebastin Orion 20 mg suussa hajoavat tabletit


ebastiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai lähes valkoinen, pyöreä ja litteä tabletti. Koko 11 mm.


Pakkauskoot: 10, 20 tai 30 tablettia läpipainopakkauksessa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Orion Oyj Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 7.5.2019.