Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Rivastigmin Stada
rivastigmine

HINNAT

4,5 mg kapseli, kova 112

Tukkukauppa: 10,53 €
Jälleenmyynti: 16,65 €
Korvaus: 0,00 €

1,5 mg kapseli, kova 30

Tukkukauppa: 10,74 €
Jälleenmyynti: 16,96 €
Korvaus: 0,00 €

3 mg kapseli, kova 112

Tukkukauppa: 17,73 €
Jälleenmyynti: 27,35 €
Korvaus: 0,00 €

6 mg kapseli, kova 112

Tukkukauppa: 30,00 €
Jälleenmyynti: 45,56 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Rivastigmin STADA 1,5 mg kapseli, kova Rivastigmin STADA 3 mg kapseli, kova Rivastigmin STADA 4,5 mg kapseli, kova Rivastigmin STADA 6 mg kapseli, kova


rivastigmiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Jos jokin näistä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi äläkä ota Rivastigmin Stada -kapseleita.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Rivastigmin Stada -valmistetta:


Jos jokin näistä koskee sinua, lääkärin on ehkä seurattava tilaasi tavallista huolellisemmin niin kauan kuin käytät tätä lääkettä.


Jos et ole käyttänyt Rivastigmin Stada -kapseleita yli kolmeen päivään, älä ota seuraavaa annosta ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.


Lapset ja nuoret

Ei ole asianmukaista käyttää Rivastigmin Stada –kapseleita pediatrisille potilaille Alzheimerin tautiin.


Muut lääkevalmisteet ja Rivastigimin Stada

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Rivastigmin Stada -kapseleita ei saa käyttää samanaikaisesti sellaisten lääkkeiden kanssa, joilla on samankaltainen vaikutus kuin Rivastigmin Stada -kapseleilla. Rivastigmin Stada saattaa vaikuttaa antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksiin (lääkkeitä, joita käytetään vatsakramppien tai kouristusten lievittämiseen, Parkinsonin taudin hoitoon tai matkapahoinvoinnin ehkäisyyn).


Rivastigmiinia ei saa käyttää samanaikaisesti metoklopramidin kanssa (lääke, jota käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun lieventämiseen tai ehkäisyyn). Näiden kahden lääkkeen yhteiskäyttö voi aiheuttaa ongelmia kuten raajojen jäykkyyttä ja käsien tärinää.


Jos joudut leikkaukseen Rivastigmin Stada -hoidon aikana, kerro hoidosta lääkärille ennen kuin sinulle annetaan mitään nukutusainetta, koska Rivastigmin Stada saattaa voimistaa joidenkin lihasrelaksanttien vaikutuksia nukutuksen aikana.


Varovaisuutta tulee noudattaa kun rivastigmiinia käytetään yhdessä beetasalpaajien kanssa (lääkkeiden, kuten atenololi, joita käytetään kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin tai muiden sydänsairauksien hoitoon). Näiden kahden lääkkeen yhteiskäyttö voi aiheuttaa ongelmia kuten sydämensykkeen hidastumista (bradykardia) johtaen pyörtymiseen tai tajunnan menettämiseen.


Raskaus, imetys ja hedelmälisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Jos olet raskaana, Rivastigmin Stada -kapseleiden käytön hyötyjä ja syntymättömään lapseen mahdollisesti kohdistuvia riskejä on punnittava keskenään. Rivastigmin Stada -kapseleita ei saa käyttää raskauden aikana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä.


Rivastigmin Stada -hoidon aikana ei saa imettää.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Lääkäri kertoo sinulle, voitko sairaudestasi huolimatta ajaa autoa ja käyttää koneita turvallisesti. Rivastigmin Stada saattaa aiheuttaa huimausta ja uneliaisuutta varsinkin hoidon alussa tai kun annosta lisätään. Jos sinulla on huimausta tai uneliaisuutta, et saa ajaa autoa, käyttää koneita etkä tehdä mitään muutakaan tarkkaavaisuutta vaativaa.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Rivastigmin Stada sisältää laktoosia ja natriumia

Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan ”natriumiton”.


 1. Miten Rivastigmin Stada -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Hoidon aloittaminen

  Lääkäri kertoo sinulle, mitä Rivastigmin Stada -annosta sinun tulee käyttää.

  • Hoito aloitetaan yleensä pienellä annoksella.

  • Lääkäri suurentaa annostasi vähitellen riippuen siitä, kuinka hoito vaikuttaa sinuun.

  • Suurin mahdollinen annos on 6,0 mg kahdesti vuorokaudessa.


   Lääkäri tarkistaa säännöllisesti, onko lääkkeen vaikutus riittävä. Lääkäri seuraa myös painoasi tämän lääkehoidon aikana.


   Jos et ole käyttänyt Rivastigmin Stada -kapseleita yli kolmeen päivään, älä ota seuraavaa annosta ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.


   Lääkkeen käyttäminen

  • Kerro sinua hoitavalle henkilölle, että käytät Rivastigmin Stada -kapseleita.

  • Jotta hoidosta olisi hyötyä, lääke on otettava joka päivä.

  • Rivastigmin Stada -kapselit otetaan kahdesti vuorokaudessa aamuisin ja iltaisin, ruokailun yhteydessä.

  • Kapselit niellään kokonaisina nesteen kera.

  • Kapseleita ei saa avata eikä murskata.


   Jos otat e nemmän Rivastigmin Stada -valmistetta kuin sinun pitäisi

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

   Joillekin henkilöille vahingossa otettu yliannos on aiheuttanut pahoinvointia, oksentelua, ripulia, korkeaa verenpainetta ja hallusinaatioita. Sydämen harvalyöntisyyttä ja pyörtymistä saattaa myös esiintyä.

   Jos unohdat ottaa Rivastigmin Stada -valmistetta

   Jos olet unohtanut ottaa Rivastigmin Stada -annoksesi, odota ja ota seuraava annos tavalliseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Haittavaikutuksia voi esiintyä yleisemmin lääkehoidon alussa tai kun annosta suurennetaan.

  Haittavaikutukset häviävät yleensä vähitellen, kun elimistö tottuu lääkkeeseen.


  Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

  • huimaus

  • ruokahaluttomuus

  • vatsavaivat, kuten pahoinvointi, oksentelu ja ripuli.


   Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

  • ahdistuneisuus

  • hikoilu

  • päänsärky

  • närästys

  • painon lasku

  • vatsakipu

  • kiihtyneisyys

  • väsymys tai heikotus

  • yleinen huonovointisuus

  • vapina tai sekavuus

  • heikentynyt ruokahalu

  • painajaiset.


   Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

  • masennus

  • univaikeudet

  • pyörtyminen tai kaatuminen

  • maksatoiminnan muutokset.


   Harvinaiset (enintään 1 potilaalla tuhannesta)

  • rintakipu

  • ihottuma, kutina

  • kouristuskohtaukset

  • maha- tai pohjukaissuolihaava.


   Hyvin harvinaiset (enintään 1 potilaalla kymmenestätuhannesta)

  • korkea verenpaine

  • virtsatieinfektio

  • aistiharhat (hallusinaatiot)

  • sydämen rytmihäiriöt, kuten nopea tai hidas syke

  • ruoansulatuskanavan verenvuoto eli veriulosteet tai verioksennukset

  • haimatulehdus, jonka merkkejä ovat kova ylävatsakipu ja usein pahoinvointi tai oksentelu

  • Parkinsonin taudin oireiden paheneminen tai vastaavat oireet, kuten lihasjäykkyys ja liikevaikeudet.


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • raju oksentelu, joka voi aiheuttaa ruokatorven (esofagus) repeämän

  • nestehukka (liiallinen nesteen menetys)

  • maksan toimintahäiriöt (ihon ja silmien keltaisuus, virtsan epänormaali tummuminen tai selittämätön pahoinvointi, oksentelu, väsymys ja ruokahaluttomuus)

  • aggressiivisuus, levottomuus

  • epäsäännöllinen sydämen syke.


   Potilaat, joilla on Parkinsonin taudin dementia

   Näillä potilailla voi esiintyä joitakin haittavaikutuksia tavallista yleisemmin. Heillä esiintyy myös joitakin muita haittavaikutuksia edellä mainittujen lisäksi:


   Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla kymmenestä)

  • vapina

  • pyörtyminen

  • tapaturmainen kaatuminen.


   Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

  • ahdistuneisuus

  • levottomuus

  • sydämen sykkeen hidastuminen ja nopeutuminen

  • univaikeudet

  • lisääntynyt syljeneritys ja nestehukka

  • epätavallisen hitaat tai hallitsemattomat liikkeet

  • Parkinsonin taudin oireiden paheneminen tai vastaavat oireet, kuten lihasjäykkyys ja liikevaikeudet ja lihasheikkous.


   Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

  • sydämen rytmihäiriöt ja liikehäiriöt.


   Muita rivastigmiinia sisältävien depotlaastareiden käytön yhteydessä esiintyneitä haittavaikutuksia, joita voi esiintyä myös kovia kapseleita käytettäessä:


   Yleiset (enintään 1 potilaalla kymmenestä)

  • kuume

  • vaikea-asteinen sekavuus

  • virtsanpidätyskyvyttömyys.


   Melko harvinaiset (enintään 1 potilaalla sadasta)

  • yliaktiivisuus (levottomuus).


   Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • allerginen reaktio laastarin käyttökohdassa, esim, rakkuloita tai ihotulehdus.


  Jos sinulla on jokin näistä haittavaikutuksista, käänny lääkärin puoleen. Voit tarvita lääkärinhoitoa.


  Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

  Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 3. Rivastigmin Stada -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  OPA-Al-PVC/Al-läpipainopakkaus: Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. PVC-PVDC/Al-läpipainopakkaus: Säilytä alle 30 ºC.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Rivastigmin Stada sisältää

Rivastigmin Stada 3 mg, 4,5 mg ja 6 mg kovat kapselit sisältävät lisäksi punaista rautaoksidia (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Rivastigmin Stada 1,5 mg kapseli, kova

Luonnonvalkoinen tai vaaleankeltainen jauhe kapselissa (kapselikoko 2), jonka ylä- ja alaosa on keltainen.

Rivastigmin Stada 3 mg kapseli, kova

Luonnonvalkoinen tai vaaleankeltainen jauhe kapselissa (kapselikoko 2), jonka ylä- ja alaosa on vaaleanoranssi.

Rivastigmin Stada 4,5 mg kapseli, kova

Luonnonvalkoinen tai vaaleankeltainen jauhe kapselissa (kapselikoko 2), jonka ylä- ja alaosa on ruskea.

Rivastigmin Stada 6 mg kapseli, kova

Luonnonvalkoinen tai vaaleankeltainen jauhe kapselissa (kapselikoko 2), jonka yläosa on ruskea ja alaosa oranssi.


Rivastigmin Stada-kapselit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 112,

120, 168, 180, 250 kapselia


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Valmistajat

Laboratorios Medicamentos Internacionales S.A. Solana 26

28850 Torrejon de Ardoz Madrid

Espanja


Eurogenerics N.V. Heizel Esplanade b22 1020 Brussel

Belgia


Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur Alankomaat


Genus Pharmaceuticals Ltd. Park View House

65 London Road

Newbury, Berkshire, RG14 1JN Iso-Britannia


STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36/2

1190 Vienna Itävalta


PharmaCoDane ApS Marielundvej 46 A

2750 Herlev Tanska


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.10.2019