Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Risperidon Ratiopharm
risperidone

HINNAT

0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 1,91 €
Jälleenmyynti: 3,05 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 20

Tukkukauppa: 7,99 €
Jälleenmyynti: 12,75 €
Korvaus: 0,00 €

0.25 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 9,91 €
Jälleenmyynti: 15,73 €
Korvaus: 0,00 €

0,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 12,45 €
Jälleenmyynti: 19,50 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 16,42 €
Jälleenmyynti: 25,40 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 16,75 €
Jälleenmyynti: 25,88 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 21,42 €
Jälleenmyynti: 32,82 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 25,95 €
Jälleenmyynti: 39,55 €
Korvaus: 0,00 €

1 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 26,06 €
Jälleenmyynti: 39,71 €
Korvaus: 0,00 €

3 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 29,21 €
Jälleenmyynti: 44,39 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 36,00 €
Jälleenmyynti: 54,47 €
Korvaus: 0,00 €

4 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 43,70 €
Jälleenmyynti: 65,91 €
Korvaus: 0,00 €

3 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 49,32 €
Jälleenmyynti: 73,91 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Risperidon ratiopharm 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varte n Risperidon ratiopharm 37,5 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varte n Risperidon ratiopharm 50 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, depotsuspensiota varte n


risperidoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin sinulle aloitetaan tämän lääkkeen anto, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Kuiva-aine suspensiota varten:

poly-(D,L-laktidi-koglykolidi).


Liuotin:

polysorbaatti 20, karmelloosinatrium, dinatriumvetyfosfaattidihydraatti, sitruunahappo, natriumkloridi, natriumhydroksidi, injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Risperidon ratiopharm 25 mg:

Jokainen annospakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet muovikourussa


Risperidon ratiopharm -lääkettä on saatavana pakkauksissa sisältäen 1, 2 tai 5 annospakkausta.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Saksa


Valmistajat

Pliva Hrvatska d.o.o. (Pliva Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb Kroatia


Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes

Rodopi Prefecture, Block No 5 Rodopi 69300

Kreikka


Pharmathen S.A Dervenakion 6 Pallini Attiki 15351 Kreikka


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Teva Finland Oy PL 67

02631 Espoo

Puh: 020-180 5900

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 17.12.2021


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Tärkeää tie toa

Risperidon ratiopharm -lääkkeen annon onnistumisen varmistamiseksi on tärkeää seurata käyttöohjeita tarkoin, vaihe vaiheelta.


Käytä pakkauksessa olevia tarvikkeita

Tämän lääkkeen annospakkauksessa toimitettavia välineitä on suunniteltu nimenomaan Risperidon ratiopharm -lääkkeen antoa varten. Risperidon ratiopharm -kuiva-aineen saa suspendoida ainoastaan annospakkauksessa olevaan liuottimeen.


Älä korvaa MITÄÄN pakkauksessa olevaa osaa muilla vastaavilla välineillä/tarvikkeilla.


Älä säilytä käyttövalmiiksi saatettua suspensiota

Annostele lääke mahdollisimman pian depotsuspension käyttövalmiiksi saattamisen jälkeen välttääksesi suspension sakkautumisen.


Oikea annostelu

Injektiopullon koko sisältö on annettava, jotta potilas varmasti saa hänelle tarkoitetun Risperidon ratiopharm -annoksen.image

KERTAKÄYTTÖÖN TARKOITETTU VÄLINE


Älä käytä uudestaan

Terveydenhuollon laitteissa käytettävien materiaalien on omattava tietyt ominaisuudet toimiakseen tarkoituksenmukaisesti. Näiden laitteiden ominaisuuksien toimivuus on varmistettu vain yhtä käyttökertaa varten. Yritykset säätää laitetta siten, että sitä myöhemmin voitaisiin käyttää uudelleen, voi vaikuttaa haitallisesti sen ominaisuuksiin tai heikentää sen toimivuutta.


image

Annospakkauksen sisältö


Injektiopullon adapteri

Luer-liitinaukko

Esitäytetty ruisku


Mäntä


Valkoinen rengas


Luer- korkkiHolkki

Läpäisy- neulan kärki


Liuotin


Valkoinen kärkisuojus


image

Deltoid 1-inch: Hartialihakseen (0,8 mm x 25 mm)

Gluteal 2-inch: Pakaralihakseen (0,9 mm x 51 mm)

image


Vaihe 1

Kiinnitä osat toisiinsa

Ota annospakkaus jääkaapista

Kiinnitä adapte ri injektiopulloon


imageimageimage


image


Odota 30 minuuttia


Ota annospakkaus jääkaapista ja anna sen lämmetä huoneenlämmössä vähintään 30 minuutin ajan ennen käyttövalmiiksi saattamista.


Älä lämmitä valmistetta millään muulla tavoin.

Poista injektiopullon repäisykansi


Poista värillinen kansi injektiopullosta.


Pyyhi harmaan kumitulpan pinta alkoholipitoisella puhdistuspyyhkeellä. Anna kuivua.


Älä poista harmaata kumitulppaa pullosta.

Valmiste le adapte ri


Poista paperinen taustakansi ja ota injektiopullon adapteri esiin pitämällä kiinni valkoisen luer korkin ja holkin välistä.


Älä kosketa läpäisyneulan kärkeä tai luer-liitinaukkoa missään vaiheessa, jottei se kontaminoituisi.

Kiinnitä adapte ri injektiopulloon


Aseta injektiopullo kovalle alustalle ja pidä kiinni pullon runko- osasta/pohjasta. Aseta adapteri harmaan kumitulpan keskelle.

Paina adapteria

kohtisuoraan kiinni injektiopulloon, kunnes se napsahtaa kuuluvalla ’klik’-äänellä tiiviisti paikalleen.


Älä paina adapteria vinoon, sillä tällöin liuotinta voi siirron aikana vuotaa injektiopullon ohi.

Väärin

image

image


Yhdistä esitäytetty ruisku injektiopullon adapte riin


image


Pyyhi liitinaukko


Pidä injektiopullo pystysuorassa, jottei se vuoda.


Pidä kiinni injektiopullosta ja pyyhi adapterin luer- liitinaukko (sininen rengas) alkoholipitoisella puhdistusliinalla ja anna kuivua ennen kuin kiinnität ruiskun.


Älä ravista.


Älä koske injektiopullon adapterissa olevaan luer-liitinaukkoon. Koskettaminen voi aiheuttaa kontaminoitumisen.


image


Käytä oikeanlaista ote tta


Pidä kiinni ruiskun päässä olevasta valkoisesta renkaasta.


Älä tartu ruiskun lasisäiliöön kokoamisen aikana.


Väärin


image

Poista kärkisuojus


Pidä kiinni valkoisesta renkaasta ja napsauta valkoinen kärkisuojus irti.

Älä kierrä äläkä leikkaa valkoista kärkisuojusta irti ruiskusta.

Älä koske ruiskun

kärkeen, jottei se kontaminoidu.


Kun suojus on poistettu, ruisku näyttää tältä.


Irrotetun kärkisuojuksen voi hävittää.


image

Liitä ruisku injektiopullon adapte riin


Tartu adapterin holkkiosaan pitääksesi sen paikallaan.


Tartu esitäytetyn ruiskun valkoiseen renkaaseen. Vie ruiskun kärki injektiopullon adapterin luer-liitinaukkoon (sininen rengas) ja käännä myötäpäivään kunnes ruisku on kiinnittynyt injektiopullon

adapteriin (vältä yli kiristämistä).


Älä tartu ruiskun lasisäiliöön, jottei valkoinen rengas pääsisi löystymään tai irtoamaan.


Vaihe 2

Suspendoi mikrorakeet liuottimeen

image


Siirrä liuotin


Siirrä ruiskun koko sisältö injektiopulloon.


image


image


Suspendoi mikrorakeet liuottime en


Pidä mäntä painettuna pohjaan ja raviste le voimakkaas ti vähintään 10 sekunnin ajan kuvan osoittamalla tavalla.

Tarkastele syntynyttä suspensiota.

Asianmukaisesti sekoitettu suspensio on tasainen, paksu ja maitomainen koostumukseltaan.

Mikrorakeita jää näkyviin nesteessä.


Jatka välittömästi seuraavaan vaiheeseen, jottei suspensio sakkaudu.

image


Siirrä suspe nsio ruiskuun


Käännä injektiopullo ylösalaisin ja vedä ruiskun mäntää hitaasti alaspäin, kunnes koko sisältö on kokonaan siirtynyt injektiopullosta ruiskuun.

image


Irrota injektiopullon adapte ri


Tartu ruiskun valkoisesta renkaasta ja kierrä ruisku irti injektiopullon adapterista.


Hävitä sekä injektiopullo että adapteri asianmukaisesti.


Vaihe 3

Kiinnitä neula

image


Deltoid 1-inch: Hartialihakseen (0,8 mm x 25 mm)

Gluteal 2-inch: Pakaralihakseen (0,9 mm x 51 mm)


Valitse sopiva neula


Valitse injektioneula valitun pistoskohdan mukaan (hartia- tai pakaralihakseen).

image

Kiinnitä neula


Avaa neulapakkauksen taustapaperi osittain ja tartu neulan kantaan kuvan osoittamalla tavalla.

Pidä kiinni ruiskun valkoisesta renkaasta, kun kiinnität ruiskun pään neulan luer-liittimeen napakasti myötäpäivään kie rtäe n,

kunnes neula on tiiviisti kiinni. Älä koske neulan luer-liittimen aukkoon, jottei se kontaminoituisi.

image


Mikrorakeita sisältävän nesteen

uudelleensekoittaminen


Poista neulapakkaus kokonaan. Ravistele ruiskua voimakkaasti juuri ennen pistoksen antoa, sillä lääkesuspension sakkautumista on jo ehtinyt tapahtumaan.


Vaihe 4

Injisoi annos

image


Poista läpinäkyvä neulansuojus


Käännä pistossuojaa alaspäin, kohti ruiskun runkoa kuvan osoittamalla tavalla. Pidä kiinni ruiskun valkoisesta renkaasta ja irrota läpinäkyvä neulansuojus vetämällä suoraan poispäin ruiskusta.


Älä kierrä läpinäkyvää neulansuojusta, sillä tämä voi johtaa luer- liittimen kiinnityksen löystymiseen.

image


Poista ilmakuplat


Pidä ruiskua pystysuorassa ja naputtele runkoa kevyesti saadaksesi ilmakuplat nousemaan suspension pinnalle.

Poista ilma painamalla mäntää hitaasti ja varovasti ylöspäin.

image


Injisoi lääke


Injisoi koko ruiskun sisältö välittömästi, joko potilaan hartia- tai pakaralihakseen. Pakaralihas- injektio on annettava pakara- alueen ylä- ulkoneljännekseen.


Älä annoste le lääke ttä

laskimoon.

image


Peitä neulan kärki

pistossuojan avulla


Aseta pistossuoja 45 asteen kulmassa kovalle ja tasaiselle alustalle yhdellä kädellä. Paina ruiskua alaspäin nopealla ja napakalla liikkeellä, kunnes neula on kokonaan lukkiutunut pistossuojaan.


Vältä

neulanpistotapa- turmia:

Älä käytä molempia käsiäsi. Älä irrota jo kiinnitettyä pistossuojaa äläkä käsittele neulaa tai pistossuojaa tahallisesti väärin. Älä yritä suoristaa neulaa tai aktivoida pistossuojaa, jos neula on vääntynyt tai muutoin vahingoittunut.

image


Hävitä neulat

asianmukaisella tavalla


Tarkista, että pistossuoja on täysin kiinni neulassa.

Heitä neula viiltävälle jätteelle tarkoitettuun astiaan.

Hävitä myös pakkauksen käyttämättä jäänyt neula.