Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Trombosol Forte
organo-heparinoid

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trombosol Forte emulsiovoide hepariini, bentsyylinikotinaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Lääkevalmisteen kuvaus

Trombosol Forte on valkoinen emulsiovoide.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 18.11.2020.