Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Omnic Ocas
tamsulosin

HINNAT

0,4 mg depottabletti 30

Tukkukauppa: 13,23 €
Jälleenmyynti: 20,66 €
Korvaus: 0,00 €

0,4 mg depottabletti 90

Tukkukauppa: 21,98 €
Jälleenmyynti: 33,65 €
Korvaus: 0,00 €

0,4 mg depottabletti 90

Tukkukauppa: 22,20 €
Jälleenmyynti: 33,98 €
Korvaus: 0,00 €

0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova 30

Tukkukauppa: 23,48 €
Jälleenmyynti: 35,88 €
Korvaus: 0,00 €

0,4 mg depottabletti 90

Tukkukauppa: 35,76 €
Jälleenmyynti: 54,12 €
Korvaus: 0,00 €

0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova 90

Tukkukauppa: 66,22 €
Jälleenmyynti: 97,15 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Omnic Ocas 0,4 mg depottabletti

tamsulosiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

käyttänyt Omnic Ocas -valmistetta. Lääkärisi ottaa tämän huomioon lääkityksessäsi ja käytettävässä leikkaustekniikassa. Kysy lääkäriltäsi, onko lääkehoidon keskeyttäminen leikkauksen ajaksi tarpeen.


Lapset

Älä anna tätä valmistetta alle 18-vuotiaille lapsille, sillä se ei tehoa tässä ikäryhmässä.


Muut lääkevalmisteet ja Omnic Ocas

Muut lääkevalmisteet saattavat muuttaa Omnic Ocasin käyttäytymistä elimistössäsi. Kerro lääkärille, jos käytät


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky

Omnic Ocas -valmistetta ei ole tarkoitettu naisille.

Miehillä on todettu epänormaalia siemensyöksyä (ejakulaatiohäiriö), retrogradista siemensyöksyä (siemenneste ei poistu elimistöstä virtsaputken kautta vaan kulkeutuu virtsarakkoon) ja puuttuvaa siemensyöksyä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Tähän mennessä ei ole tietoa valmisteen vaikutuksesta autolla-ajo- tai koneiden käyttökykyyn. Mahdollisesta huimauksesta on syytä kuitenkin olla tietoinen.


 1. Mite n Omnic Ocas -valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on yksi tabletti päivässä, ja se voidaan ottaa ennen ateriaa tai sen jälkeen. Tabletti tulee niellä kokonaisena eikä sitä saa rikkoa tai pureskella.


  Valmistetta ei tule antaa lapsille.


  Jos otat e nemmän valmistetta kuin sinun pitäisi

  Valmisteen yliannostus saattaa aiheuttaa verenpaineen laskua, sykkeen nopeutumista ja pyörtymisen tunnetta. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Omnic Ocas -annoksen

  Mikäli lääke on jäänyt ottamatta, sen voi ottaa myöhemmin samana päivänä. Annos jätetään väliin, mikäli unohtaminen havaitaan vasta seuraavana päivänä.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lope ta Omnic Ocasin käyttö ja ota yhte yttä lääkäriin he ti, jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista:

  Harvinaiset (yli yhdellä 10 000:sta mutta alle yhdellä 1 000 potilaasta):

  • allergisesta reaktiosta (angioedeema) johtuen äkillistä käsien, jalkojen, huulten, kielen tai kurkun turvotusta aiheuttaen hengitysvaikeuksia ja/tai kutinaa ja ihottumaa


   Hyvin harvinaiset (vähemmän kuin yksi 10 000:ta tapausta kohti):

  • priapismi (kivulias pitkittynyt erektio)

  • laajalle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten alueella (Stevens-Johnsonin oireyhtymä)


   Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • vaikea ihottuma tai ihovaurio, jossa esiintyy vaaleanpunaisia / punaisia, kalpeita, kutiavia, hilseileviä tai nestetäytteisiä läiskiä ja joka tunnetaan monimuotoisena punavihoittumana (erythema multiforme)


   Muutt haittavaikutukset

   Yleiset (yli yhdellä 100:sta mutta alle yhdellä 10 potilaasta):

  • huimaus

  • epänormaali siemensyöksy mukaan lukien siemensyöksy virtsarakkoon (retrogradinen ejakulaatio) ja puuttuva siemensyöksy


   Melko harvinaiset (yli yhdellä 1000:sta mutta alle yhdellä 100 potilaasta):

  • päänsärky

  • sydämentykytys

  • huimaus varsinkin makuulta istumaan tai seisomaan noustaessa

  • nuha

  • ruoansulatuskanavan oireet (ummetus, ripuli, pahoinvointi, oksentelu)

  • allergiset ihoreaktiot (ihottuma, kutina, nokkosrokko)

  • heikkouden tunne


   Harvinaiset (yli yhdellä 10 000:sta mutta alle yhdellä 1 000 potilaasta):

  • pyörtyminen


  Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • näön hämärtyminen

  • näön heikkeneminen

  • nenäverenvuoto (epistaksis)

  • suun kuivuminen

  • kesivä ihotulehdus exfoliatiivinen dermatiitti)

  • epätavallinen sydämen sykkeen epäsäännöllisyys (eteisvärinä, rytmihäiriö, takykardia)

  • hengenahdistus (dyspnea)


  Jos olet menossa silmäleikkaukseen silmän linssin samentuman (kaihi) tai kohonneen silmänpaineen (glaukooma) vuoksi ja parhaillaan käytät tai olet aiemmin käyttänyt tamsulosiinihydrokloridia, silmän mustuainen saattaa laajentua vain heikosti ja iiris (silmän värikalvo) saattaa muuttua veltoksi toimenpiteen aikana (ks. Varoitukset ja varotoimet).


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  FI-00034 Fimea


 3. Omnic Ocas-valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Omnic Ocas sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Omnic Ocas 0,4 mg depottabletit ovat pyöreitä, kaksoiskuperia, keltaisia, kalvopäällysteisiä tabletteja,

joiden halkaisija on n. 9 mm ja joissa on koodi ”04”.

Pakkauskoot: 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tai 200 depottablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Astellas Pharma a/s Arne Jacobsens Allé 15 2300 Kööpenhamina S Tanska


Valmistaja:

Astellas Pharma Europe B.V. Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Hollanti


Suomessa markkinoi: Astellas Pharma Puh. (09) 85606000


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.08.2021