Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Etoricoxib Mylan
etoricoxib

HINNAT

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 7

Tukkukauppa: 1,23 €
Jälleenmyynti: 1,96 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 7

Tukkukauppa: 1,40 €
Jälleenmyynti: 2,23 €
Korvaus: 0,00 €

30 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 2,05 €
Jälleenmyynti: 3,27 €
Korvaus: 0,00 €

60 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 2,20 €
Jälleenmyynti: 3,51 €
Korvaus: 0,00 €

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 2,95 €
Jälleenmyynti: 4,71 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 4,25 €
Jälleenmyynti: 6,78 €
Korvaus: 0,00 €

90 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 8,25 €
Jälleenmyynti: 13,16 €
Korvaus: 0,00 €

60 mg tabletti, kalvopäällysteinen 98

Tukkukauppa: 11,10 €
Jälleenmyynti: 17,50 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Etoricoxib Mylan 30 mg kalvopäällyste iset table tit Etoricoxib Mylan 60 mg kalvopäällyste iset table tit Etoricoxib Mylan 90 mg kalvopäällyste iset table tit Etoricoxib Mylan 120 mg kalvopäällyste iset table tit


etorikoksibi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Jos mielestäsi joku yllä olevista koskee sinua, älä ota tabletteja ennen kuin olet keskustellut lääkärin kanssa.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Etoricoxib Mylan -valmistetta:Jos et ole varma koskeeko jokin yllä olevista sinua, keskuste le lääkärin kanssa ennen Etoricoxib Mylan -valmiste en käyttöä, varmistaaksesi sopiiko lääke sinulle.


Hoidon aikana

Vakavien ihoreaktioiden riski on suurentunut ensimmäisen hoitokuukauden aikana. Lopeta Etoricoxib Mylan -valmisteen ottaminen, jos sinulle ilmaantuu ihottumaa, vaurioita suussa (iho- tai ienvaurioita) tai muita allergiseen reaktioon viittaavia merkkejä (ks. kohta 4).


Lopeta Etoricoxib Mylan -valmisteen ottaminen ja ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu maksasairauteen viittaavia merkkejä, kuten ihon ja silmien keltaisuutta, virtsan tummumista, vaaleita ulosteita tai yleistä sairaudentunnetta.


Lapset ja nuoret

Älä anna tätä lääkettä lapsille tai alle 16-vuotiaille nuorille.


Muut lääkevalmiste et ja Etoricoxib Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Kun aloitat Etoricoxib Mylan -valmisteen käytön, lääkäri voi joutua tarkistamaan, että lääkkeesi toimivat oikein, erityisesti jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:Tabletin ydin:

Vedetön kalsiumvetyfosfaatti, mikrokiteinen selluloosa, kroskarmelloosinatrium, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti


Tabletin päällyste:

30 mg: Hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), triasetiini, karnaubavaha, briljanttisininen FCF (E133), musta rautaoksidi (E172), keltainen rautaoksidi (E172)

60 mg: Hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), triasetiini, keltainen rautaoksidi (E172), indigokarmiini (E 132), karnaubavaha


90 mg: Hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), triasetiini, karnaubavaha


120 mg Hypromelloosi, laktoosimonohydraatti, titaanidioksidi (E171), triasetiini, indigokarmiini (E132), keltainen rautaoksidi (E172), karnaubavaha


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


30 mg tabletti: Sinivihreä, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”E” ja toisella puolella ”30”.


60 mg tabletti: Vihreä, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”E” ja toisella puolella ”60”.


90 mg tabletti: Valkoinen, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on merkintä ”E” ja toisella puolella ”90”.


120 mg tabletti: Vaaleanvihreä, kalvopäällysteinen, pyöreä tabletti, jonka toisella puolella on merkintä

”E” ja toisella puolella ”120”.


Pakkauskoot: 30 mg:

Läpipainopakkaus, jossa on 2, 5, 7, 14, 20, 28, 49, 98 tablettia; yksittäispakattu läpipainopakkaus: 28 tablettia; kalenteriläpipainopakkaus, jossa on 28 tablettia.


60 mg:

Läpipainopakkaus, jossa on 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 84, 98, 100 tablettia; yksittäispakattu

läpipainopakkaus: 5, 28, 50, 100 tablettia; kalenteriläpipainopakkaus, jossa on 28 tablettia.


90 mg:

Läpipainopakkaus, jossa on 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 84, 98, 100 tablettia;

yksittäispakattu läpipainopakkaus: 5, 7, 28, 50, 100 tablettia; kalenteriläpipainopakkaus, jossa on

28 tablettia.


120 mg:

Läpipainopakkaus, jossa on 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 84, 98, 100 tablettia;

yksittäispakattu läpipainopakkaus 5, 7, 28, 50, 100 tablettia; kalenteriläpipainopakkaus, jossa on

28 tablettia.


Kaikki vahvuudet:

Muovipurkki, jossa kierrekorkki: 28, 100 tai 500 tablettia. 500 tabletin pakkauskoko on tarkoitettu vain sairaalakäyttöön.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Mylan AB, PL 2303, 104 35 Tukholma, Ruotsi infofi@viatris.com


Valmistaja

Mylan Hungary Kft, Mylan utca 1, Komarom, H-2900 Unkari


Generics [UK] Ltd, Station close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Iso-Britannia


McDermott Laboratories Limited trading as Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanti


Mylan UK Healthcare Limited, Building 20, Station Close, Potters Bar, EN6 1TL, Iso-Britannia


Mylan Germany GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Höhe, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 2.12.2021