Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Topotecan Hospira
topotecan

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Topotecan Hospira 4 mg/4 ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

topotekaani


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Hoito voi vaihdella säännöllisesti tehtävien verikokeiden tulosten mukaan.


Miten topotekaania annetaan

Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Topotecan Hospira -annoksen infuusiona käsivarteen noin 30 minuutin aikana.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Vakavat haittavaikutukset: kerro lääkärille

  Näitä hyvin yleisiä haittavaikutuksia voi esiintyä useammin kuin yhdellä Topotecan Hospira – valmisteella hoidetulla potilaalla 10:stä:

  • Infektio-oireet. Topotecan Hospira saattaa laskea valkosolujen määrää ja vastustuskykysi saattaa heikentyä. Tilanne voi jopa kehittyä hengenvaaralliseksi. Oireet ovat:

   • kuume

   • vakava yleiskunnon huononeminen

   • paikalliset oireet, kuten kurkkukipu tai virtsaamisvaikeudet (esim. polttava tunne virtsattaessa, mikä saattaa olla virtsatieinfektion oire).


  • Satunnaisesti vaikea vatsakipu, kuume ja mahdollisesti ripuli (harvoin veristä) voivat olla oireita paksunsuolitulehduksesta (koliitti).


  Seuraava harvinainen haittavaikutus voi esiintyä enintään yhdellä Topotecan Hospira –hoidetulla

  potilaalla 1 000:sta:.

  • Keuhkotulehdus (interstitiaalinen keuhkosairaus). Riski on suurempi, jos sinulla on ennestään keuhkosairaus, olet saanut aiemmin keuhkojen alueen sädehoitoa tai olet aiemmin käyttänyt lääkkeitä, jotka vaurioittavat keuhkoja. Oireita ovat:

   • hengitysvaikeudet

   • yskä

   • kuume


    Kerro heti lääkärille, jos havaitset tällaisia oireita, sillä oireet saattavat vaatia sairaalahoitoa.


    Hyvin yleiset haittavaikutukset


    Näitä haittavaikutuksia voi esiintyä useammin kuin yhdellä Topotecan Hospira –hoidetulla

    potilaalla 10:stä:

  • Yleinen heikkouden tunne ja väsymys (tilapäinen anemia). Joissakin tapauksissa verensiirto voi olla tarpeellinen.

  • Tavallista herkemmin tulevat mustelmat tai verenvuodot. Näitä aiheuttaa verihiutaleiden väheneminen. Verihiutaleiden vähenemisestä voi seurata vakavampaa verenvuotoa myös pienistä haavoista, kuten naarmuista. Tästä voi harvoin olla seurauksena vielä vakavampaa verenvuotoa (hemorragia). Neuvottele lääkärin kanssa ja kysy neuvoja verenvuotoriskin minimoimiseksi.

  • Painonmenetys ja ruokahaluttomuus (anoreksia); väsymys, heikkous

  • Pahoinvointi, oksentelu, ripuli, vatsakipu, ummetus

  • Suun, kielen tai ikenien tulehdus ja haavaumat

  • Kehon korkea lämpötila (kuume)

  • Hiustenlähtö


   Yleiset haittavaikutukset


   Näitä haittavaikutuksia voi esiintyä enintään yhdellä Topotecan Hospira –hoidetulla potilaalla 10:stä:.

  • Allergiset reaktiot tai yliherkkyysreaktiot (ihottuma mukaan lukien)

  • Ihon keltaisuus

  • Huonovointisuus

  • Kutina


   Harvinaiset haittavaikutukset


   Näitä haittavaikutuksia voi esiintyä enintään yhdellä Topotecan Hospira –hoidetulla potilaalla 1 000:sta:.

  • Vaikeat allergiset tai anafylaktiset reaktiot

  • Turvotus, mikä johtuu nesteen kertymisestä kehoon (angioedeema)

  • Lievä kipu ja tulehdus injektiokohdassa

  • Kutiseva ihottuma (tai nokkosihottuma)

   Haittavaikutukset, joiden yleisyys on tuntematon

   Joidenkin haittavaikutusten yleisyyttä ei tunneta (spontaanisti ilmoitettuja tapahtumia ja yleisyyttä ei voida arvioida, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • Vaikea mahakipu, pahoinvointi, verioksennukset, mustat tai veriset ulosteet (maha-suolikanavan puhkeaman mahdollisia oireita)

  • Suun haavaumat, nielemisvaikeus, vatsakipu, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, veriset ulosteet (suun, mahan ja/tai suoliston limakalvotulehduksen mahdollisia oireita ja löydöksiä).


   Jos sinulla on kohdunkaulansyöpä, saatat kokea muita haittavaikutuksia, jotka ovat sisplatiinin aiheuttamia. Kohdunkaulansyövässä sisplatiinia annetaan yhdessä Topotecan Hospira -valmisteen kanssa. Lisää tietoa näistä haittavaikutuksista saat sisplatiinin pakkausselosteesta.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   image

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta.. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 2. Topotecan Hospira -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä Topotecan Hospira -valmistetta injektiopullossa ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.


  Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C). Ei saa jäätyä.


  Pidä injektiopullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Lääke on tarkoitettu vain kertakäyttöön. Avaamisen jälkeen valmiste on käytettävä välittömästi. Jos Topotecan Hospiraa ei käytetä välittömästi, sitä voidaan säilyttää enintään 24 tuntia, jos säilytys tapahtuu jääkaapissa (valolta suojattuna) tai huoneenlämmössä (säilytettäessä normaaleissa valo- olosuhteissa).


  Jos liuoksessa on näkyviä hiukkasia, sitä ei saa käyttää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Topotecan Hospira sisältää