Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Ibumetin
ibuprofen

HINNAT

600 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 6,89 €
Jälleenmyynti: 10,99 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Ibume tin® 600 mg kalvopäällysteiset table tit

ibuprofeeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, soikea, päällystetty tabletti, jossa toisella puolella jakoura, tabletin pituus on 17 mm. Pakkauskoot: 30, 100 ja 250 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska info@orifarm.com


Valmistaja

Takeda GmbH Plant Oranienburg, Lehnitzstr. 70-98, 16515 Oranienburg, Saksa tai

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o., Ul. Księstwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice, Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.09.2021