Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Pirfenidone Sandoz
pirfenidone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Pirfenidone Sandoz 267 mg kalvopäällysteiset table tit Pirfenidone Sandoz 801 mg kalvopäällysteiset table tit


pirfenidoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.03.2022