Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Xaluprine (previously Mercaptopurine Nova Laboratories)
mercaptopurine

HINNAT

20 mg/ml oraalisuspensio 100 ml

Tukkukauppa: 275,00 €
Jälleenmyynti: 365,07 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xaluprine 20 mg/ml –oraalisuspensio merkaptopuriini

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


  1. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Xaluprine sisältää

Vaikuttava aine on merkaptopuriini. Yksi millilitra suspensiota sisältää merkaptopuriinimonohydraattia määrän, joka vastaa 20 milligrammaa merkaptopuriinia.


Muut aineet ovat ksantaanikumi, aspartaami (E951), vadelmamehutiiviste, sakkaroosi, natriummetyyliparahydroksibentsoaatti (E219), natriumetyyliparahydroksibentsoaatti (E215), kaliumsorbaatti (E202), natriumhydroksidi ja puhdistettu vesi (kohdassa 2 on lisätietoja aspartaamista, natriummetyyliparahydroksibentsoaatista (E219), natriumetyyliparahydroksibentsoaatista (E215) ja sakkaroosista).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Xaluprine on vaaleanpunainen tai ruskea oraalisuspensio. Se on 100 ml:n lasipullossa, jossa on lapsiturvallinen korkki. Yksi pakkaus sisältää yhden pullon, pullosovittimen ja kaksi annosteluruiskua (violetti ruisku, jossa on asteikko 1 ml:aan asti, ja valkoinen ruisku, jossa on asteikko 5 ml:aan asti). Lääkäri tai apteekkihenkilökunta neuvoo määrätyn annoksen perusteella, kumpaa ruiskua tulee käyttää.


Myyntiluvan haltija

Nova Laboratories Ireland Limited 3rd Floor, Ulysses House

Foley Street, Dublin 1

D01 W2T2

Irlanti


image

Valmistaja

MIAS Pharma Limited

Suite 2, Stafford House, Strand Road Portmarnock, Co. Dublin

D13H525

image

Irlanti


Pronav Clinical Ltd. Unit 5

Dublin Road Business Park Carraroe, Sligo

F91 D439

Irlanti

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi